KÜ Taşeron İşçilerinin Mücadelesi 5. Gün: Müzakere Süreci

N. Cemal - 6 Nisan 2013 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Koç Direnişinde Müzakere Süreci:

06.04.2013

Dün gece (5.4.2013) 23.30’da Rektörlük görüşmesinden çıkan direnişçi işçiler, öğrenciler ve öğretim üyelerinden oluşan heyet taleplerini açıkladı:

Önkoşullar:

1) Müzakere süreci tamamlanana kadar yeni sözleşme imzalanmış olan taşeron firmalarının işçilerinin içeri girişi konusundaki ısrar ve tehdit ortadan kaldırılsın.

2) ISS’nin yasal hiçbir karşılığı bulunmaksızın tazminat ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak koyduğu 3 gün sınırı kaldırılsın, bu hususta ISS ile görüşülerek derhal bir çözüm üretilsin.

Talepler:

1) 2 Nisan 2013 günü işten çıkartılan işçilerden, tekrar Koç Üniversitesi bünyesindeki taşeronlarda çalışmak isteyenlerin tamamı işe alınsın. Bütün işçilerle bireysel iş sözleşmesi imzalansın ve birer örnekleri işçilere verilsin.

2) Yeniden işe alınarak 2 ayrı taşeron bünyesinde istihdam edilecek olan tüm işçilere İş Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca eşitlik ilkesi uygulansın.

3) İşçilerin tamamı ile ilgili olarak 6 ay içerisinde işten çıkartılamayacakları hususunda İş Kanunu’nun 18. maddesine uygun olarak iş güvencesi konusunu düzenleyen bir protokol imzalansın.

4) Koç Üniversitesi bünyesindeki taşeronlarla ek protokol düzenlenerek, işçilerin onayı ya da talebi olmaksızın alt işveren-asıl işveren sözleşmesi süresince Koç Üniversitesi dışında rotasyon yoluyla istihdamının önüne geçilsin.

5) Asıl işveren-alt işveren sözleşmesinin bitiminde, yeni bir taşeronla sözleşme yapıldığı takdirde Koç Üniversitesi’nin bünyesinde hizmet veren işçilerin yeni taşerona devri esas alınsın.

6) İşçilerin yıllık izin süresi ve ihbar süresi ilk işe girdikleri tarih dikkate alınarak hesaplansın, bu hususta işçilerin bir hak kaybı yaşamasının önüne geçilsin.

7) İşe geri alınan işçilerin tamamına en az 1.000 TL ücret verilsin. İşçilere verilen ücrete her yıl TÜFE oranında zam yapılsın.

8) İşe geri alınan işçilere sağlanan yemek yardımı konusunda, Koç Üniversitesi’nin öğretim elemanları ve idari personeli ile aynı koşullar sağlansın.

9) Günlük işe giriş yoklamalarında insan onuruna aykırı olduğu gözetilerek parmak izi uygulamasına son verilsin. Parmak izi, avuç izi, retina taraması gibi yöntemler yerine yoklama konusunda bir alternatif üretilsin.

10) Öğretim elemanları, öğrenciler, işçilerin temsilcilerinden oluşan bir Taşeron İzleme Kurulu kurulsun. Bu kurulla ilgili olarak aşağıda sıralanacak ek maddeler kabul edilsin:

* Taşeron İzleme Kurulu kuruluş sürecinden başlamak üzere Üniversite İdaresi’nden bağımsız olacaktır.

* Taşeron İzleme Kurulu, Koç Üniversitesi bünyesindeki bütün taşeronların İş Kanunu’na uygun hareket edip etmediği hususunda denetim ve gözlem yapma hak ve yetkisine sahip olacaktır.

* Taşeron İzleme Kurulu, işçilerin çalışma koşulları ile ilgili şikayetlerinin değerlendirildiği ilk kurul olacaktır.

* İşçilerden alınacak her türlü onay ve işçilere imzalatılacak her türlü belge, Taşeron İzleme Kurulu’nun denetim ve gözetimi altında gerçekleştirilecektir.

* En az haftada bir saat olmak üzere işçilerin mesai saatleri içerisinde Taşeron İzleme Kurulu ile toplantı yapmalarına izin verilecektir.

* Bu Kurul ile ilgili bir protokol düzenlenecektir. ”

Koç Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Halimoğlu’nun müzakere önerileri ise şunlardır:

“1) 161 işçinin tamamının yeni taşeron firmanın kadrosuna alınması sağlanacaktır…

2) İşçiler bu değişiklik sonucu tazminatlarından hiçbir şekilde kayıp yaşamayacaklar…

3) Öğrenciler, Akademisyenler ve Avukatlardan oluşan bir Taşeron Denetleme Komisyonu’na taşeron şirketin işleyişini denetleme yetkisi verilecektir…”

Üniversite yönetimi komitenin sunduğu talepleri avukatlarıyla birlikte inceleyeceklerini söyleyerek, arayıp diyalog kuracaklarını söylediler.

– Bir kez daha belirtmek gerek; Bütün bunlar direniş komitelerinin müzakere sürecindeki talepleridir ve erken bir zafer havası estirmek yanlıştır. Atılan işçiler geri alınana ve işlerine dönene kadar “talepler kabul edildi ve işe dönüyorlar” demek doğru ve yerinde bir ifade olmayacaktır.

– 6.4.2013 sabahı direnişe kaldığı yerden devam edildi.

– Saat 13.10’da taşeron şirket ISS’ye ait bir araç üniversiteye geldi ve direnişçi işçi, öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından içeri girmeleri engellendi. Araçta bulunan yetkilere durum izah edilip “ikna” edilince, “size yardımcı olup buradan gidelim” diyerek uzaklaştılar…

ÇHD’li avukatlar sabahın erken saatlerinden itibaren direniş alanına geldiler ve gün boyu dönüşümlü olarak “hukuk nöbeti” tuttular. Direnişe destek vermeye devam ettiler…

– 13.30’da içeriyle temas kurulduğu ve 14.30’da Üniversite yönetimle yenide görüşüleceği belirtildi. “Müzakere” sürüyor. Görüşme sonrası açıklama yapılacak…

– Direniş notları arasında altı çizilecek bir nokta: Koç Üniversitesinin “müşteri” gözüyle baktığı, para vererek okula gelen ve “hizmet” bekleyen öğrenciler gönüllü olarak ve dayanışma amacıyla tuvalet temizliyorlar… Çay yemek hazırlayıp, üniversiteye giriş ve çıkışları denetliyorlar. İşçi öğrenci dayanışması açısından –şimdiden- “farklı” ve “önemli” bir örnek teşkil edeceği kesin…

– Görüşme öncesi ÇHD’li avukatlarla değerlendirme toplantısı yapıldı. Görüşme sonrası bilgi verilecek…

– Çapa taşeron işçileri yeniden dayanışma ziyareti yaptılar. Daha önceden gelip Çapa direniş çadırını Koç Üniversitesi direnişçileri için kurup mücadele bayrağını devretmişlerdi. Bu kez de mücadele hedeflerini ifade eden pankartlarıyla geldiler ve Koç Üniversitesinin kapısına astılar: “Taşeron Çalışma Sistemi Düzeltilemez Ortadan Kaldırılmalıdır – Çapa Taşeron İşçileri
İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi’nde işten atılan işçilerden Emine Ermiş mücadele arkadaşları olan Koç Üniversitesi taşeron işçilerine seslendi ve “taşeron sistemini ortadan kaldırana kadar mücadele etmeliyiz, güçlerimizi birleştirmeliyiz” dedi…
Koç Üniversitesi taşeron işçileri Çapa’dan gelen sınıf dostlarının seslerine ses kattılar ve “Direne Direne Kazanacağız!” dediler. Hep birlikte, “Biz Haklıyız Biz Kazanacağız!” dediler…
– Koç Üniversitesi Cuma günü itibariyle 1 haftalık tatile girdi. Tatil sürecinde direniş nöbetçileri belirlediler ve direniş alanını boş bırakmıyorlar…
Taşeron işçilerin yaptığı işleri bizzat yaparak taşeron işçiliğinin ne demek olduğunu bizzat uygulamalı olarak görüyorlar…
Çay ve yiyecek hazırlayıp, üniversiteye giriş ve çıkışları denetliyorlar. İşçi öğrenci dayanışması açısından -şimdiden- “farklı” ve “önemli” bir örnek teşkil edeceği kesin…
– Saat 16.00’da yönetimle görüşen heyet döndü ve Çarşamba gününe kadar tazminatların ödeneceğini, 2. Önkoşulun kabul edildiğini açıkladı…
– Saat 21.00’de işçiler ve avukatlar toplantı için gittiler; Yönetimin teklifi değerlendirilecek ve tartışılıp karara bağlanacak…
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Koç Üniversitesi İşçileri /