DİSK Olağanüstü Genel Kurulundan Notlar

Sol Defter- Haber - 7 Nisan 2013 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Olağanüstü Genel Kurul kısa bir gerginlikle başladı

Bir süre önce genel merkez yönetim kurulunda yaşanan istifalar sonucunda olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Olağanüstü Genel Kurulu 6 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş’ta Mustafa Kemal Merkezi’nde gerçekleşti.

2. turda yeter sayısına erişilmesi ile sonuçlanan seçimlerde, genel başkanlığı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko, genel sektereterliği Dev Sağlık,İş Sendikası Arzu Atabek Çerkezoğlu kazandı.

Başkan ve sekreter dışındaki yönetim şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Üyeleri: Alaattin Sarı, Ergün Tavşanoğlu, Metin Ebetürk, Celal Ovat, Muzaffer Subaşı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Selçuk Göktaş, Celal Uyar, Erdoğan Özer, Hüseyin Yaman, Şadi Bal, Muharrem Özen, Seyit Aslan

Genel Kurul’da yasakçı anlayış!

Genel kurula bir kez daha yasakçı ve bürokratik anlayış damgasını vurdu. Delegelerin genel kurul salonuna girişi sırasında basın açıklaması yapan Devrimci İşçi Hareketi üyeleri, “DİSK’te patron sendikacılığına izin vermeyeceğiz” pankartı açtılar.

Açıklamanın ardından genel kurul salonuna girmek isteyen delege olmayan DİSK üyeleri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, direnişçi Şişli Belediyesi işçileri ve DİH’lilerin salona girişi, DİSK yöneticilerinin talimatıyla engellendi.

Salona giriş kapısında uzun süre arbede yaşandı. Salona girişe izin vermeyen görevliler ve DİSK’e bağlı çeşitli sendikaların bürokratları uzun süre girişi yasakladılar.

İçeride DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan genel kurul devam ederken dışarıda ise uzun süre yasakçı anlayışa karşı direniş sergilendi.

Genel kurul başlamadan önce salona giriş yapan bir grup BDSP’liler ise açılış konuşması yapıldığı sırada tüm salona seslenen konuşmalar gerçekleştirdiler. DİSK’e hakim bürokratik ve yasakçı anlayışın teşhir edildiği konuşmalarda salona görevli kollukları ile girmeye çalışanların ‘kaçak dövüşü’ de teşhir edildi. Dışarıda da sloganlarla devam eden protestonun ardından bir süre sonra kapıya yüklenilerek içeriye giriş yapıldı. Barikat ve kapı yüklenilerek aşıldıktan sonra, sloganlar ve teşhir konuşmaları eşliğinde yasakçı anlayışa karşı bir süre protesto gerçekleştirildi.

Genel kurulun başlamasının ardından divan üyeleri apar topar kürsüye gelirken delegelere yönelik serbest kürsü de fiilen yasaklandı. Şişli Belediyesi’nde bir dizi sorun yaşandığını ve bu sorunları genel kurulda dile getirmek istediğini belirten bir delegenin itirazı dahi dikkate alınmadı ve divan tarafından “burası yeri değil” denilerek geçiştirildi.

Yaşanan gerginlikler nedeni ile verilen aranın ardından genel kurul devam etti. Divan ilk olarak yönetim adaylıklarını duyurdu. Genel-İş Genel Sekreteri Kani Beko ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun genel başkanlığa aday oldukları bilgisi verildi.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ise genel sekreterlik için aday olduğu öğrenildi.

Konuşmalara geçilmeden önce hızlı biçimde kurulların raporları okundu ve tüzük değişikliği kararı alındı. DİSK Yönetim Kurulu üye sayısı 9’dan 7’ye düşürüldü.

Beko: Kısır tartışmaları bir kenara bırakalım!

Genel kurulda ilk olarak Kani Beko söz aldı. Konuşmasında siyasal gündemlere değinen Beko, özellikle sendikasızlaştırma saldırıları üzerinde durdu. TİS yetki kaybı tehdidini hatırlattı.

DİSK’in mücadele pratiğini anlatan Beko “kendini beğenmişliğe düşmeyelim ama iddiamızı kaybetmeyelim” dedi. 60’lı yılların mücadelesini hatırlatarak ortak mücadeleye vurgu yaptı.

Üç öneri paylaştı. Birincisi; Taşeron, kiralık işçi vb. gibi emek gücünün değerinin düşürülmesi anlamına gelen yeni istihdam ilişkilerinin DİSK’in yeni mücadele alanı olarak ortaya konması gerektiğini söyledi.

İkinci olarak sendikanın kadro ihtiyacı üzerinde durdu.

Üçünü olarak da devlet kurumları ile ilişkilerin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

DİSK üzerinde hiçbir siyasi düşüncenin egemen olamayacağını söyleyen Beko, aksi durumda DİSK’in işçi sınıfının umudu olmaktan çıkacağını söyleyerek üye sendikaları uyanık olma konusunda uyandı.

Genel-İş’e yönelik polis baskınlarını teşhir ederek DİSK ailesine ve demokratik kamuoyuna destekleri için teşekkür etti.

Kısır tartışmaları ve gerilimli ilişkileri bir kenara bırakarak işçi sınıfı mücadelesine odaklanmayı öneren Beko, hayatını kaybeden DİSK yöneticilerini anarak konuşmasını bitirdi.

Küçükosmanoğlu: DİSK devrimcilerle içiçe olacak!

Beko’nun ardından söz alan Ali Rıza Küçükosmanoğlu kürsüye direnişçi işçilerin “Yaşasın Yurtiçi/MNG kargo direnişimiz!”, “İşgal, grev, direniş, yaşasın Nakliyat-İş!” ve “İnadına sendika inadına DİSK!” sloganları eşliğinde çıktı.

Konuşmasına ABD emperyalizmini teşhir ederek başlayan Küçükosmanoğlu’nun konuşması “Kahrolsun ABD/AB emperyalizmi!” sloganı ile kesildi. Dinci gerici AKP iktidarının Ortadoğu’daki savaş ve saldırganlık içinde tuttuğu yerin altını çizerek Suriye halkını selamladı.

Emperyalizmin projesi olarak Kürt sorununda çözüm adı altında adımlar atıldığını belirten Küçükosmanoğlu, gerçek barışın Türk ve Kürt işçi ve emekçilerinin birliği ile, emperyalizme karşı verecekleri mücadele ile sağlanacağını söyledi. Salondan “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganı atıldı.

Türkiye’deki servet-sefalet kutuplaşmasının derinleştiğini belirten Küçükosmanoğlu, taşeronlaştırma saldırılarına değindi. Direnen kargo ve metal işçilerini hatırlatarak, DİSK’e bağlı tüm sendikaların mücadele ettiklerini söyledi.

UİS saldırısının kapsamına değinerek, bu topraklarda emperyalizme karşı mücadele geleneği olduğunu, Denizler’in, Mahirler’in ve Kıvılcımlılar’ın bu mirasta olduğunu belirtti. Salondan “Devrim şehitleri ölümsüzdür!” sloganı atıldı.

Genel-İş örneğini hatırlatarak faşist baskı ve devlet terörünün 12 Eylül dönemindekini aştığını söyledi.

İşçi sınıfı ve emekçi halkların DİSK’ten beklentisi olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, “Nasıl bir DİSK” sorusunun önemli olduğunu ve DİSK’in siyasetten ve sınıf mücadelesinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. DİSK’in siyasetlerüstü bir biçime getirilmesine karşı mücadele edeceklerini söyleyerek DİSK’in devrimcilerle iç içe olacağını belirtti.

Önceki seçimlerde yaşanan tartışmaları hatırlatarak önceki Genel Sekreter Adnan Serdaroğlu’nun istifa etmesini eleştirdi. İstifanın nedeni olan devrimci bir yayın organındaki eleştirileri hatırlatarak kimsenin eleştirilemez olmadığını söyledi.

İşçi sınıfı sendikacının ortalama işçi ücreti alması gerektiğini, ortalama işçi yaşamı sürmesi gerektiğini, Nakliyat-İş’te böyle olduğunu söyledi. Ayrıca sendikanın örgütlenme verilerini paylaştı. Sendikalarına yönelik baskınları hatırlattı.

Şişli’deki direnişe değinen Küçükosmanoğlu, Sarıgül’ün müdahalesine karşı direnişe geçen işçilerin yanına gittiği için eleştirildiğini, ancak kendisinin kimseden izin almayacağını, doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapacağını söyledi.

Çerkezoğlu: Genel kuruldan mutabakat ve mücadele birliği ruhuyla çıkılmalı!

Küçükosmanoğlu’nun ardından Genel Sekreterlik için aday olanların konuşmalarına geçildi. İlk söz alan Arzu Çerkezoğu konuşmasında DİSK’in mücadele tarihine değindi. DİSK içinde kısır anlaşmazlıklar olmaması gerektiğini söyledi.

Mücadelenin sermayeye ve onun uzantılarına karşı olması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, sermayenin yeni saldırılara hazırlandığını, özellikle işten atılmalarla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

27 Nisan’da Çalışma Bakanlığı ve sermaye temsilcilerinin işten atma yöntemleri üzerine toplantı yapacağını söyleyerek herkesi bu tarihte toplantının yapılacağı yerde eylem yapmaya davet etti.

Çerkezoğlu konuşmasında sermayenin saldırılarına dikkat çekerken sermaye işbirlikçisi sendikaların tutumunu da teşhir etti.

DİSK’in mücadele için ileri atılmasını, küçük pazarlıklarla büyük işler yapamayacaklarını, eski yönetim anlayışıyla bunu başaramayacaklarını söyledi ve bu yüzden aday olduğunu belirtti.

Devletin Dev Sağlık-İş’i yok saymaya çalıştığını söyleyen Çerkezoğlu, sermayeye karşı taşeron işçilerin varlık mücadelesini yürüttüklerini belirtti ve 11 Nisan’daki duruşmaya çağrı yaptı.

Dev Sağlık-İş’in temsiliyetinin ‘kadın temsiliyeti’ olarak lanse edilmesini eleştiren Çerkezoğlu, kadın kimliğinin değil, mücadele arkadaşlığı kimliğinin öne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Yönetime gelerek bütün sorunları çözeceklerini iddia etmediklerini, DİSK’in sorunlarının çözümü noktasında sorumluluk almak istediklerini vurguladı.

Genel kuruldan mutabakat ve mücadele birliği ruhuyla çıkılması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Adnan Serdaroğlu: “Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz!”

Adnan Serdaroğlu söz aldığı sırada salondan birçok kişinin çıktığı gözlemlendi. Direnişçi işçiler de salondan ayrıldı. Eski yönetim üyeleri de konuşma esnasında kürsüde bulunan yönetim masasında yoktu.

Geçmiş dönemden bahseden Serdaroğlu yönetimde uyuşmazlık olduğunu söyledi ve Birleşik Metal İş’in DİSK’in tüm kurullarından çekildiğini hatırlattı. Gerekçe olarak ise DİSK’i ortada bırakmadıklarını ifade ederek, bazı şeylerin farkına vardırmaya çalıştıklarını söyledi.

DİSK’te her türlü göreve hazır olduklarını belirten Serdaroğlu, ancak perspektif konusunda birlik sağlanması gerektiğini kaydetti.

Genel-İş’in kendilerinden genel sekreter adayı olmalarını istediklerini belirten Serdaroğlu, Kani Beko’nun konuşmasında çizdiği perspektifleri kabul ederek aday olduklarını duyurdu. DİSK’in birliğe ihtiyacı olduğunu belirten, bu yüzden bu teklifi kabul ettiklerini, Birleşik Metal İş’in yönetimde olmamasının DİSK’te eksiklik yaratacağını düşünerek diğer sektörlerden işçilerle birlikte yürümek istediklerini vurguladı.

Birleşik Metal İş olarak kaldıkları yerden devam etmek istediklerini ifade etti. Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından ara verildi.

Yeter sayısına ulaşılamadı!

Ara sonrası seçimler yapıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi ve ilk sonuçlar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Genel Başkanlık için yapılan seçimde 371 kişi oy kullandı ve 3 mükerrer, 94 boş olmak üzere 97 oy geçersiz sayıldı.

Genel İş Genel Sekreteri Kani Beko 206 oy alırken Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 68 oy aldı. Başkanlık için yeter sayısı olan 248 oya ulaşılamadığı için ikinci tur seçim yapılacağı açıklandı. Genel Sekreterlik için ise 79 boş, 4 mükerrer olmak üzere 83 oy geçersiz sayıldı. Arzu Çerkezoğlu 119, Adnan Serdaroğlu 169 oy aldı. Genel sekreterlik seçiminde de yeterli oy sayısına ulaşılamadı.

Verilen aranın ardından genel kurul yeniden başladı. Divan adına yapılan açıklamaların ardından oy verme işlemlerine geçildi.

Genel Kurul’da sessizlik hakim!

Sonuçların açıklanmasının ardından genel kurula sessizlik hakim oldu. 100’e yakın delegenin boş oy kullanması salonda etki gösterdi.

2. tur seçimleri

2. turda Genel-İş delegelerine sıra kendilerine gelmesine rağman oy kullanmadı. Bir süre sonra sendikacıların verdiği talimatla delegeler oylarını kullandı.

Genel Başkan Beko, Genel Sekreter Çerkezoğlu

İkinci tur oylamanın sonuçlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Genel başkanlık için ilk tur 371 oy kullanılmıştı, bu turda ise 354 oy kullanıldığı duyuruldu. 27 boş ve 1 mükerrer olmak üzere 28 oy geçersiz sayılırken geçtiğimiz turda 206 oy alan Kani Beko bu turda 280 oy aldı. Böylece Beko Genel Başkan olarak seçilmiş oldu. Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun oyu ise 46 olarak açıklandı.

DİSK Genel Sekreterliği seçimlerinde ise 10 boş ve 1 mükerrer olmak üzere 11 oy geçersiz sayıldı. Bu turda Arzu Çerkezoğlu 181 oy alarak DİSK Genel Sekreteri seçilirken Adnan Serdaroğlu 161 oyda kaldı.

Sonuçların tamamlanması ile birlikte, Sürpriz bir şekilde yönetimde yer bulan Arzu Çerkezoğlu’na ilgi oldukça yoğundu. Tek tek tebrikleri kabul ettikden sonra, salonda bulunan sendika delegelerini dolaşarak tokalaşan Çerkezoğlu ve Dev Sağlık-İş Sendikası delegeleri, Lastik İş Sendikası delegeleri tarafından “İnadına sendika inadına DİSK!” sloganı ile karşılandı.

kizilbayrak.net’ten kısaltılarak alınmıştır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: DİSK Olağanüstü Genel kurulu /