2 toplant¦-ya giden i+ş+ğileri n+Âbet+ği jandarma arac¦- izliyor

Sol Defter - 7 Nisan 2013 -

İşçiler toplantıya giderken