DİSK Olağanüstü Genel Kurulu: Lastik-İş yönetiminden Türk Metal’e “can suyu”

Seyfi Adalı - 10 Nisan 2013 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

DİSK olağanüstü genel kurulunun sonuçları epeyce öğretici. Delegelerin yaklaşık bir yıl sonra “tercihlerindeki” dikkat çekici değişikliğin sınıf mücadelesindeki sendikal anlayışlardan kaynaklanan somut nedenleri yok. Tam aksine, tabansızlaşan bir DİSK’te giderek “devrimci sendikal” anlayıştan uzaklaşma var. Kongrede “pazarlık olmadı, DİSK’te yenilenmeye oy verildi” gibi büyük lafların hiçbir ciddi bir kıymeti yoktur.

Olağan kongrede, yani Şubat 2012’de yapılan oylamada:

337 oy alan Adnan Serdaroğlu, bu kez yönetime girememiş, 161 oyda kalmıştır.

296 oy alan Ali Rıza Küçükosmanoğlu 46 oy da kalmıştır.

Geçen genel kurula kadar gitmeden, olağanüstü genel kurulda bir saat farkla yapılan iki oylamadaki “tercih” farkları da göstermektedir ki, “devrimci sendikal anlayış” sebebiyle değil, pazarlıklar son kararı vermiştir. Bu da ilkesiz bir tutumdur.

DİSK yeni yönetimi, esas olarak Lastik-İş’in temsil ettiği “sağcı” sendikal politik hattın, DİSK içinde “sol”u zayıflatma, bölme ve DİSK yönetiminde hakim olma operasyonu tarafından belirlenmiştir. Bir yanda Genel-İş üzerinden CHP politikaları, diğer yandan Lastik-İş yönetiminin “Türk Metal” tarzı sendika yönetim anlayışı birleşmiştir. Lastik-İş Delegelerinin grup olarak oturup, grup olarak kalkmaları; askeri disiplinle ve komutlarla oradan oraya gidişleri kongrede dikkat çekici olmaktan çok gövde gösterisi olmuştur.

Daha açık söyleyelim, DİSK olağanüstü genel kurulunda Lastik-İş yönetimi, dostu Türk Metal’e “can suyu” vermiştir. Birleşik Metal-İş’i mücadele arifesinde yönetim dışına itmeyi başarmıştır.

Şimdi bu sonuç konuşulmadan, 2 delegesiyle Genel Sekreterlik koltuğuna ulaşan Dev Sağlık-İş’in başarısının öne çıkartılması neden?  Bir tek şeye yarıyor: Lastik-İş operasyonunun gizlenmesine, üstünün örtülmesine.

Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu DİSK içinde “mücadeleci” sendikaları temsil ediyorlar ve her ikisi de yönetim dışındadır. Her ikisini de istemeyen Lastik-İş yönetimidir.

Birleşik Metal-İş’in toplu sözleşme ve grev döneminde, Türk Metal karşısında inisiyatif aldığı ve Birleşik Metal-İş’e geçişlerin yaşandığı, greve gitme olasılığının gündemde olduğu bir zamanda, Birleşik Metal-İş’in DİSK yönetimine girememesinin politik sonucu, itibarsızlaştırılmasıdır; MESS ve Türk Metal’in sevinmesi olur.  Metal işçilerinin en ileri örgütünün itibarsızlaştırılması hamlesi,  nasıl “devrimci sendikal politika” kazandı diye açıklanabilir ki?

Dev Sağlık-İş Genel Başkanının kadın olarak yönetime girmesine kimsenin itirazı yok; “sendikal anlayışıyla” yönetim de temsiline de kimse itiraz etmeyecektir. Ancak, DİSK olağanüstü genel kurulunun sonucunda Birleşik Metal-İş’in dışarıda bırakılmasının “devrimci” bir açıklaması yapılmadan, sadece bu “kazanımı” öne çıkartmak, sınıfın çıkarlarını değil, grup çıkarlarını öne çıkartmak olur.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: DİSK Olağanüstü Genel kurulu /