9- TAŞERON İŞÇİLERİ MÜCADELEYE

N. Cemal - 11 Nisan 2013 -

TAŞERONLAŞTIRMA YASASINA KARŞI ORTAK MÜCADELE