Hekimler 17 Nisan’da greve gidiyor

Sol Defter - 12 Nisan 2013 - Güncel Politika / İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

17 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞLIKTA ŞİDDETE, SAĞLIKTA YIKIM POLİTİKALARINA KARŞI GREVDEYİZ!
TÜM DOSTLARIMIZI, DOST KURUMLARI DAYANIŞMAYA VE DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Değerli Dostlarımız,
17 Nisan Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te görevi başında bir hasta yakınınca öldürülmesinin birinci yıldönümü… Sağlıkta can alan, canımızı yakan şiddetse hız kesmeden sürüyor. Sağlık çalışanları hemen her gün, yurdun dört bir yanında dayak yiyor, hakarete uğruyor, tehdit ediliyor, örseleniyor.

Biz hekimler ve sağlık çalışanları bu şiddetin tesadüf olmadığını, sağlık alanını ticarileştiren, çalışanları performans sistemiyle güvencesizliğe mahkum eden, vatandaşı katkı-katılım payları, ilave ücretlerle karşı karşıya bırakan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir sonucu olduğunu biliyoruz. Yeni ölümlerin acısını yaşamamak için sağlıkta şiddeti doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini yıllardır dile getiriyoruz. Ancak sağlık alanını uluslararası tekellerin, özel hastane zincirlerinin, ilaç şirketlerinin taleplerine uygun olarak düzenleme telaşındaki Hükümet ve Sağlık Bakanlığı taleplerimize kulaklarını tıkıyor, görmezden gelmeye devam ediyor.

Ancak biz sağlıkçılar; hekimler, hemşireler, teknisyenler, taşeron işçiler, eczacılar, dişhekimleri… başta Dr. Ersin Arslan olmak üzere hayatını kaybeden arkadaşlarımızı unutmamaya, sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik taleplerimizi hayata geçirmeye kararlıyız.

17 Nisan Çarşamba günü tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da tüm sağlık kurumlarında sağlıkta şiddetin son bulması talebiyle iş bırakacağız.
17 Nisan Çarşamba günü 09.00’da tüm sağlık kurumlarında Dr. Ersin Arslan’ı anma etkinlikleri gerçekleştirecek, 11.00’da ise İstanbul Tıp Fakültesi

(Çapa) Temel Bilimler önünde toplanıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüyeceğiz.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi mücadelesinin halkın eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hakkı mücadelesine temelden bağlı olduğunun sizlerce de bilindiğine inanıyoruz. Ve bu inançla sizleri 17 Nisan Çarşamba günü başta Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve DİSK/Dev Sağlık iş olmak üzere birçok sağlık örgütü ile birlikte gerçekleştireceğimiz greve destek vermeye, yürüyüş ve basın açıklamamıza katılmaya, çağrımızı yaygınlaştırmaya çağırıyoruz.
Destek ve dayanışmanız için şimdiden teşekkür ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Eylem programı:
17 Nisan Çarşamba
09.00 – Tüm sağlık kurumlarında Dr. Ersin Arslan’ı ve hayatını kaybeden diğer meslektaşlarımızı anma etkinlikleri
11.00 – İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Temel Bilimler önünde toplanma ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüyüş

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Grev / Sağlıkta Dönüşüm /