Serbest Kıyafet

Ömer Yıldız - 16 Nisan 2013 - Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Malum, işyerlerinde Memur Senlilerin serbest kıyafet eylemi var. Gerçi varlığı yokluğu tartışılır. Çünkü kimse durumu resmileştir(e)mediğinden eylemin varlığı şüpheli. Arkasına desteği alınca da görünmez oluyor eylem. Böyle bir eylemin görünür olması gerekir. Çünkü serbest kıyafet olması gereken bir uygulama. Zaten bu amaçla sendikam Eğitim Sen de birinci yarıyılda serbest kıyafet eylemi yapmıştı. Yapmıştı ve nöbet defterlerine bu eylemi yazdırmıştı.

İşte meselenin aslı burada başlıyor. Bir eylemin görünür olması. Biz eylem yaptığımızda en geç bir saat içerisinde okul telefonları çalar ve eyleme katılanların isimleri istenir. Bizler de onurla isimlerimizi bildiririz. Çünkü yaptığımız haklı bir eylemdir. Kimseye bu eyleme katılmadığı için gücenmeyiz çünkü herkesin eylemlilik şekli farklıdır. Bazısı sessiz destek verir örneğin, bazısı alkışlar. Bu eylem ise başkalarının görmemesi üzerine kurulu. Şimdi size görmemenin ne anlama geldiğini anlatayım.

Yaptığınız eylem okullarda nöbet defterlerine “kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmadan …. kişiler derse girdi” diye yazılır. Yazılmamışsa yazdırırsınız, amaç görünür olmaktır. Görenlere saldırır suçlarsanız kendinize zarar verirsiniz. İdare tarafından bu durum görülür ve savunmanız alınırsa korkmayın bu durum bizim başımıza çok gelmiştir. Sendikal eylem olduğu için ceza almazsınız, alsanız da bir şekilde sendikal hak kapsamına girer. Gerçi adı geçen sendika uluslararası sendikalar birliğince sendika sayılmamakta ama neyse.

Tutanak tutturmazsanız, baskı uygular, tehdit ederseniz bu sendikal hak arama değil devletin gücünü kullanma olur ki yanlıştır.

Bu güne kadar eylem nöbet defterlerine çok yerde yazılmadı. Eylemci arkadaşlar “bir şekilde haklı” olduklarından ceza almayacaklar. Deftere işlemeyenler ise görev suçu işlediklerinden ceza alacaklar ve sendikal bir tutum olmadığından sicillerinde sürekli kalacak.

İşte bu durumda bazı idareciler okullarındaki çalışma barışı bozulmasın, ne eylemciye ceza vereyim ne de diğer çalışanlar görev kusuru işlemesin diye, eğitim öğretim ortamı bu durumdan etkilenmesin okullarda kıyafet eylemi sebebiyle çıkabilecek tartışmalardan sınavlara çok az zaman kaldığından öğrenciler olumsuz etkilenmesin diye kendi kendini ihbar etmekte. Arkadaşlarını düşürdüğü durumun bilerek ya da bilmeyerek farkında olmayanların işyeri barışını anlaması beklenilemez. Haklı buldukları eylemlerinde başkalarının zarar görebileceği hesabını yapmadan davrananlar öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilenmesini de düşünemezler. Bu güne kadar pek çok okulda nöbetçi öğretmenler bu suçu işlemiştir ve iş işten geçmiştir. Buradan okul müdürlerine çağrıda bulunuyorum, ben görmezden geldim deyip eyleme katılmayan personelinizi koruyun. Çünkü en masum onlar. Belki korkudan belki bilmemekten suçlu duruma düştüler. Biz idarecilerin bir görevi de öğretmenleri korumaktır.

Serbest kıyafet olmalıdır. Ben sonuna kadar savunuyorum. Bu durumu savunurken de kimseye yaslanmadan sadece kendime güvenerek savunuyorum. Serbest kıyafeti savunurken kimsenin giydiği giysiyi eleştirmeden savunuyorum. Yani benim giydiğim kıyafeti suç kabul ederse idare bir başka arkadaşı gösterip onunki de suç diye ihbar etmiyorum. Yaşanan çelişki bu, kravatsız derse giren bir eylemci arkadaş idare işlem yapmaya kalktığında onun da etek boyu kısa ona da işlem yap diye İHBARCI olursa bunun adı özgürlük savunuculuğu olmaz. Başörtüsü taktı diye soruşturma açılan birisi bir diğerini sandalet giyiyor diye şikayet ederse özgürlükçü olmaz.

Eylem haktır. Yaptığınız serbest kıyafet eylemini yanlış uygulamalarınıza ve hükümetten bağımsız olamamanıza rağmen destekliyorum. Hatırlatırım ki serbest kıyafet sadece türban değildir. Kısa etekliyi, sandaletliyi, taytlıyı, askılı elbiseliyi şikayet ederseniz özgürlükçü olamazsınız. Ancak kendi çıkarlarını savunur olursunuz. Asıl olan herkesin hakkını savunmaktır. Var mısınız? Her türlü özgürlüğü savunalım mı? Kimseyi ötekileştirmeden, benden olmayan kötü demeden. Şu dinden bu ırktan demeden. Sadece insan olduğu için savunalım, var mısınız?

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: eylem / Memur Sen / serbest kıyafet /