Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

N. Cemal - 17 Nisan 2013 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Çapa...

17 Nisan 2013: “Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Getirdi!” sloganlarının dile getirildiği yeni bir yürüyüşle 1 yıl önce katledilen Dr. ERSİN ARSLAN anıldı. Anısına, “Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!” denildi…   

Can Almaya Can Yakmaya Devam Eden Sağlıkta Şiddete Yeter” demek için alanlara çıktıklarını belirten yüzlerce hekim, sağlık emekçisi ve taşeron işçisinin yürüyüşü İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesinden yola çıkarak Beyazıt’a ulaştı ve yol boyunca, “Böyle Sağlık Sistemi Olmaz! Bu Şiddet Sona Ersin! GöREV’deyiz!” diye haykırdılar…

Ölüm Demektir...

Türk Tabipler Birliği öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe sağlık örgütleri de katıldılar ve pankartlarını dövizlerini taşıyarak, öfke ve taleplerini haykırdılar…

Saat: 9.00: İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi Kemal Atay Amfisi’nde gerçekleştirilen törenle etkinliklere başlanıldı. Saygı duruşunun ardından Dr. Ersin Arslan, Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Edip Kürklü, Dr. Ali Menekşe, Dr. Melike Erdem ve Dr. Mustafa Bilgiç için bir slâyt gösterisi yapıldı. Dr. Ersin Arslan için video filmin gösterimi yapıldı ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgin Saydam birer konuşma yaptılar…

Yeterli Süre…

Saat 11.00: İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi Temel Bilimler binası önünde toplanmaya başlayan sağlık emekçileri “Bu Şiddet Sona Ers!n. Sağlıkta Şiddete Karşı GöREVDEYİZ!” pankartı açarak kortejler oluşturdular…

Sağlıkta Şiddet Sona ERS!N”, “Sağlık Çalışanları Dr. Ersin Arslan’ı Unutmayacak!”, “Can ve Çalışma Güvenliği İstiyoruz!”, “Sağlıkta Yaşanan Sorunların Sorumlusu Hekimler Değildir!”, “Performans Sisteminden Vazgeçilsin!”, “Sağlıkta Şiddete Karşı Önerilerimiz Yasalaştırılsın!”, “Hasta – Hekim Elele Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin Mücadeleye!”, “Can Güvenliği Olmayanlar Can Kurtaramaz!”, “Şiddete Alışmayacağız! Yeni Ölümleri Sessizce Beklemeyeceğiz!”, “Ölmek İçin Değil, Yaşatmak İçin Okuduk!”, “Sağlıkta Dönüşüm ŞİDDETle Sürüyor!”, “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir!”, “Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Getirdi!”, “Sağlıkta Taşeron Ölüm Getirdi!” yazılı dövizler ve sloganlar dikkat çekti…

Taşeron Sisteme Son!

Çapa Taşeron İşçilerinin Sesi” imzasıyla göze çarpan dövizler ise şunlardı: “Taşeron Sisteme Son!”, “Sağlıkta Taşeron Ölüm Demektir!”, “Sağlıkta Taşeron Ölüm Getirdi!”, “Herkese İş, İş Güvencesi!

11.45: Yapılan konuşmaların ardından Çapa’dan çıkarak yürüyüşe geçen binlerce sağlık emekçisi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi önüne ulaştı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden gelen kortejle buluştu. Beyazıt’a devam eden yürüyüş korteji İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün önüne geldi…

İlaç...

12.45: İl Sağlık Müdürlüğü önüne ulaştığında Dr. Ersin Arslan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da hep birlikte “Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor” türküsü söylendi…

13.00: Ortak basın açıklaması metninin İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından okunmasının ardından yürüyüş ve eylem sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğ...

N.Cemal – İşçilerin Sesi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: sağlıkta dönüşüm programı /