dev-saglik-is

Mahkeme taşeron işçinin sendika hakkını tanıdı

Sol Defter - 26 Temmuz 2013 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

DİSK Devrimci Sağlık-İş’in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Taşeron işçinin sendika hakkını mahkeme kararıyla bir kez daha tescil ettirdik. Mahkeme kararına göre sendikamız sağlık iş kolunda toplu sözleşme yapmak için yetkili sendika haline geldi. Şimdi sıra kararın gereğini yerine getirmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda.

Taşeron şirketlerin SGK’ya yaptığı keyfi bildirimler esas alınarak belirlenen, bu nedenle üyelerimizi sağlık işçisi olarak tanımayarak yok sayan sendika üye istatistiklerine karşı açtığımız itiraz davasını kazandık. Sayıları bir milyonu aşan taşeron işçilerin sendikal hakkının fiilen kullanılmasını engelleyen yasa karşısında mahkeme taşeron işçinin sendika hakkını tanıyan bir karar verdi. Ankara 12. İş Mahkemesi, 25 Temmuz’da verdiği kararla, istatistikte 1234 olarak belirtilen sendikamızın üye sayısının 7899 olduğu ve işkolumuzda yüzde 2,81’lik bir örgütlenme oranına sahip olduğuna hükmetti.

Bu karar iki anlama geliyor:

Hastanelerde taşeron şirketler aracılığıyla çalışan işçiler sağlık işçisidir ve sendikamızın üyesidir.

Sendikamız toplu iş sözleşmesi yetkisi kazanmıştır. Dev Sağlık-İş, işkolu barajını aşarak işyerlerinde toplu sözleşme yapabilmek için yetkili sendika haline gelmiştir.

Şimdi Sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda

Mahkeme kararı son derece açıktır. Şimdi sıra taşeron işçilerin sorunlarını çözmek istediğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndadır.

Sağlık işçileri noter huzurunda üyeliklerini gerçekleştirmiş ve sendikal iradelerini ortaya koymuştur. Çalışma Bakanlığı müfettişleri muvazaa kararları ile arkadaşlarımızın sağlık işçisi olduğunu belgelemiş ve mahkemeler bunu onaylamıştır. Şimdi de Ankara 12. İş Mahkemesi sendikamızın üye sayısının 1234 değil, 7899 olduğunu ve barajı aştığını karara bağlamıştır. Artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mahkeme kararını tanıyarak sorunun çözümü konusunda adım atmalıdır.

Sendikamız kararın hayata geçmesi için her türlü hukuksal ve fiili mücadelesini sürdürecektir.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Devrimci Sağlık-İş / sendika / taşeron işçilik /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.