Aydınlık Çalışlar ve 12 eylül

Oral Çalışlar’ın 12 Eylül’de Aydınlık için Kenan Evren’e yazdığı mektup

Sol Defter - 27 Eylül 2013 - Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Çalışlar’ın Aydınlık’ın yayın yönetmeniyken Kenan Evren’e yazdığı mektuptan: Aydınlık, Sıkıyönetim Komutanlıkları’nın terör ve zorbalık odaklarına karşı başarı kazanmasına yardımcı olmuştur

T24 – Hazal ÖzvarışÇağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, anılarını anlattığı “Hoşana’nın Son Sözü” adlı kitapta, dönemin Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar’ın 18 Eylül 1980’de Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanı Kenan Evren’e gönderdiği mektuba yer verdi. Yayını durdurulan Aydınlık gazetesinin yeniden yayına başlaması için “ikinci emrin verilmesi” istenilen mektupta, “Aydınlık MGK’nın ilan ettiği amaçların gerçekleşmesine basın alanında destek olmak için ‘hayatını dahi seve seve feda etmeye hazır’ olduğunu kanıtlamıştır” ifadeleri yer aldı.T24’ün ulaştığı Radikal yazarı Oral Çalışlar, Evren’e hitaben yazdığı mektup için “Bu mektup o gün içinde bulunduğum Aydınlık hareketinin görüşlerini yansıtıyor” dedi ve kendisinin hareketle hesaplaşarak ayrıldığını hatırlattıktan sonra, “askeri darbeye olumlu bakan bu bakış açısını bugün tasvip etmesinin mümkün olmadığını” söyledi.

‘En büyük devrimci Atatürk’

Gazeteci Ahmet Abakay’ın Büyülüdağ Yayınları’ndan çıkan “Hoşana’nın Son Sözü” adlı kitabında yer verdiği 18 Eylül 1980 tarihli iki sayfalık mektupta Çalışlar, Evren’den Aydınlık gazetesi hakkında verilen “yayını durdurma” kararının kaldırılmasını istedi. Çalışlar, mektupta Evren’e Aydınlık’ın çizgisini şöyle özetledi:

“Yayın hayatı boyunca yobazlığa ve Ortaçağ karanlığına karşı durmuş, Türkiye halkının bağrından çıkan en büyük devrimci Atatürk’ün devrimci mirasını en ön safta savunmuş, İstiklal Marşı’mıza yapılan saygısızlıklara karşı basında en kararlı tutumu almış, daima emekçi halkın menfaatlerinin ve demokrasinin yanında yer almıştır.”

Mektubun devamında Aydınlık hakkında açılan hiçbir soruşturmanın aleyhlerinde sonuçlanmadığını belirten Çalışlar, “Aydınlık, yaptığı birçok yayınla Sıkıyönetim Komutanlıkları’nın, terör ve zorbalık odaklarına karşı başarı kazanmasına yardımcı olmuştur” ifadesini kullandı.

‘MGK’nın amaçları için Aydınlık hayatını feda etmeye hazır’

12 Eylül darbesi ertesinde kurulan MGK’nın yayınladığı bildirilerde ve Kenan Evren’in yaptığı açıklamalarda geçen “ülkemize yönelik tehditlerin ulusça göğüslenmesi”, “milli bütünlüğün korunması” benzeri ifadelerin hatırlatıldığı mektupta, “Aydınlık Gazetesi, bugüne kadarki yayını ve mücadelesi ile Milli Güvenlik Konseyi’nin ilan ettiği bu amaçların gerçekleşmesine basın alanında destek olmak için ‘hayatını dahi seve seve feda etmeye hazır’ olduğunu kanıtlamıştır” denildi.

Mektubun son paragraflarında “Bu fırtınalı dönemde, ülkemizin ihtiyacı sizlerin de değerlendireceği gibi eyyamcı, çıkarcı, yoz kültürü savunan, dalkavuk bir basın değil” diyen Çalışlar, “Gazetemiz, görüş, öneri ve yapıcı eleştirilerini her zaman olduğu gibi açık yüreklilik ve dürüstlükle ortaya koyarak, yeni yönetimin ilan ettiği amaçları başarmasına katkıda bulunacağına güven duymaktadır” dedi ve “Aydınlık’ın yeniden yayınlanması için bildirimde sözünü ettiğiniz ‘ikinci emrin verilmesini’ arz ederim” diyerek mektubunu sonlandırdı.

Çalışlar: Bu bakış açısını bugün tasvip etmem mümkün değil

T24’ün ulaştığı Oral Çalışlar, 18 Eylül 1980 tarihinli mektuba dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu mektup o gün içinde bulunduğum Aydınlık hareketinin görüşlerini yansıtıyor. Ben, tabii ki, bu görüşlerin bugün doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten bu siyasi akımla hesaplaşarak ayrıldım. Bu mektuptakiler benim kişisel görüşlerim değil, o gün mensubu olduğum siyasi hareketin görüşleri. Tamamen askeri darbeye olumlu bakan bu bakış açısını bugün bulunduğum yerden tasvip etmem mümkün değil. Bu çizginin özeleştirisini geçmişte defalarca yaptım.”

Oral Çalışlar imzalı mektup:

İstemde bulunan: Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni – Oral Çalışlar

İstemin konusu: Aydınlık Gazetesi’nin yayınını durdurma kararının kaldırılması için gerekli emrin verilmesi.

Komutanlığınız, Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine bütünüyle elkoymasından bir gün önce Aydınlık Gazetesi’nin yayınını ’ikinci bir emre kadar’ durdurmuş bulunmaktadır.11 Eylül 1980 tarihini taşıyan bu karar, gazetemize 12 Eylül günü bildirilmiştir.

Aydınlık Gazetesi ilk çıktığı 20 Mart 1978 tarihinden bu yana yayınını şu ilkeleri temel alarak sürdürmüştür;

1-Özellikle Sovyetler Birliği’nden gelen dış tehdit, sızma ve yıkıcılığa karşı milli bağımsızlığı savunmak, savaş tehlikesine karşı hazırlıklı olmak, milli savunmayı güçlendirmek.

2-Dünyanın ve Ortadoğu’nun büyük çalkantılara ilerlediği ve dış tehdide göğüs germenin ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından belirleyici bir önem kazandığı bugünlerde, ayağı Türkiye toprağına basan bütün güçlerin birliği için mücadele etmek, milli birlik ve istikrar siyaseti izlemek, tüm yayın siyasetlerini buna bağlı olarak yürütmek, mezhep ayrılıklarına ve kavgalarına, milli güçler içinde düşmanlıklara ve siyasi gerginliğe karşı mücadele etmek, görüş ayrılıklarını özgürlük ortamı içinde barışçı yöntemlerle çözmek.

3-Milli Birlik Siyasetinin bir gereği olarak, iç savaş yönündeki gidişin önlenmesi  ve sağlanması, gerek  Moskova’nın kışkırttığı gerekse MHP’nin yönettiği terör ve anarşinin kökünü kurutulması için kararlı bir mücadele yürütmek.

4-ülkemizin birliğinin ve barışın temeli olarak demokrasi bayrağını yükseltmek, özgürlükleri savunmak.

Aydınlık, yayına başladığı 20 mart 1978 tarihli ilk nüshasında bu ilkeleri ilan etmiş ve iki buçuk yıldır bağımsızlık, milli birlik, iç barış ve özgürlük için mücadele etmiştir.Bu yüzden Moskova’nın ve faşist güçlerin hedefi olmuş, her iki terör odağının zorbalığına göğüs germiş,bu uğurda bazı çalışanlarını kurban vermiştir.Şunu gururla belirtmeliyim ki, aydınlık , ülkemizde her iki terör odağına karşı aynı kararlılıkla mücadele eden tek gazetedir.Terör örgütleri, mafya, kaçakçılık ve vurgunculuk şebekeleri ile  hiçbir çıkar bağımızın ve girdi-çıktımızın  olmaması, gazetemiz için daima bir övünç kaynağı olmuştur.

Aydınlık, yayın hayatı boyunca yobazlığa ve ortaçağ karanlığına karşı durmuş,Türkiye halkının bağrından çıkan en büyük devrimci Atatürk’ün devrimci mirasını  en ön safta savunmuş, istiklal marşımıza yapılan saygısızlıklara karşı basında en kararlı tutumum almış, daima emekçi halkın menfaatlerinin ve demokrasinin yanında yer almıştır.

Sıkıyönetim komutanlığının aydınlık hakkında açtığı soruşturmalardan hiçbiri gazetemiz aleyhine sonuçlanmamıştır. Tamamlanan soruşturmaların hepsinde takipsizlik kararı verilmiştir.

Bunun ötesinde Aydınlık, yaptığı birçok yayınla Sıkıyönetim Komutanlıklarının, terör ve zorbalık odaklarına karşı başarı kazanmasına yardımcı olmuştur.

Gazetemizin yayınının durdurulması kararının alındığı 11 Eylül gününün ertesinde Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el koyması üzerine kurulan Milli Güvenlik Konseyi yayınladığı bildirilerde ve Devlet Başkanı, Milli Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Kenan Evren’in yaptığı temel açıklamalarda ‘ülkemize yönelik tehditlerin ulusça göğüslenmesi’ , ‘milli bütünlüğün korunması’ , anarşi ve teröre son verilerek , ‘iç barışın ve huzurun sağlanması’, ‘milletin hak, hukuk ve hürriyetinin korunması’  üzerinde durmuştur ve bu uğurdaki hazırlıkların tamamlanarak ülke yönetiminin ‘insan hak ve hürriyetlerine saygılı, milli dayanışmayı ön plana alan özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal hukuk kurallarına dayalı bir yönetime devredileceğini’ ilan etmişlerdir.

Aydınlık Gazetesi, bugüne kadarki yayını ve mücadelesi ile Milli Güvenlik Konseyinin ilan ettiği bu amaçların gerçekleşmesine basın alanında destek olmak için ‘hayatını dahi seve seve feda etmeye hazır’ olduğunu kanıtlamıştır.

Bu fırtınalı dönemde, ülkemizin ihtiyacı sizlerin de değerlendireceği gibi eyyamcı, çıkarcı, yoz kültürü savunan, dalkavuk bir basın değil, ülkemizin bağımsızlık ve birliği, iç barış ve özgürlükler için cesaretle mücadele eden bir basındır. Aydınlık Gazetesi’nin yayınlanması, ülkemizde milli dayanışmayı güçlendirecek, halk içindeki kardeşlik ve barış ortamına hizmet edecektir.Aydınlık, özellikle bu tarihi dönemde, anarşi ve terör kaynaklarının kurutulmasında kamuoyunun ve halkın en geniş desteğinin sağlanması için üzerine düşen görevi yerine getirmeye her bakımdan hazırdır.Gazetemiz, görüş , öneri ve yapıcı eleştirilerini her zaman olduğu gibi açık yüreklilik ve dürüstlükle ortaya koyarak,yeni yönetimin ilan ettiği amaçları başarmasına  katkıda bulunacağına  güven duymaktadır.

Hiçbir kar amacı olmayan, yalnız ve yalnız ülkesinin bağımsızlık, birlik, iç barış ve özgürlük  can verip baş koyan Aydınlık’ın yeniden yayınlanması için  bildirimde sözünü ettiğiniz ‘ikinci emrin verilmesini’ arzederim.

Saygılarımla.

17.9.1980

Oral Çalışlar

Genel Yayın Yönetmeni

 

Gereği için:

1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı

Bilgi için:

-Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı

-Genel Kurmay Başkanlığı “

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: 12 Eylül / Aydınlık / Oral Çalışlar /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.