Kürdistani parti hewildan_partiya_kurdistan

Kürdistani Parti Girişimi

Sol Defter - 25 Ekim 2013 - Ulusal Sorun

facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

 

Kürdistani Parti Girişimi adı altında 1980 öncesinde Türkiye siyaset sahnesinde Kürt sosyalist örgütleri olarak bilinen kimi örgütlerin geleneklerinden gelen kadrolarla ve bağımsız bireylerden oluşan yeni bir parti girişimin çalışmalarını hızlandırdığı duyuruldu.  

 

Bu duyuru, BDP’nin Türkiye sosyalistleriyle birlikte “demokrasi” eksenli ortak parti kurma firişimine denk getirildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27 Ekim’de yapılacak genel kuruluyla kuruluşunu tamamlamış olacak.

 

Kürdistani Parti, BDP’nin Türkiye sosyalistleriyle birlikte demokrasi programı etrafında partileşmesi çabası karşısında, kimi eski sosyalist ibareli Kürt partilerinin kadroları “Kürt milliyeti” ekseninde, yani çok daha geri bir siyasal program ekseninde partileşiyor.

 

Kürdistani Parti Girişimi’nin açıklamasını tarihi bir belge olması itibariyle paylaşıyoruz. (Sol Defter)

 

***  

27 Nisan 2013 tarihinde, 11 çağrıcının davetiyle Diyarbakır’da gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda, Kürdistan’da kendisini sadece bir geleneğin organizasyonu olarak  ifadelendirmeyen, olabilecek en geniş ulusal siyasal geleneklerin onlarca yıllık emek, değer ve birikimlerini kapsayan, açık, meşru bir siyasal projeye ihtiyaç duyulduğu ortak bir eğilim olarak belirlenmişti. Toplantı bu çalışmayı organize etmek üzere, YENİ BİR SİYASİ PROJE İÇİN DİYALOG KOMİSYONU adıyla 50 kişiden oluşan bir Komisyonu görevlendirmişti.

Diyalog Komisyonu’nun çağrısı üzerine,19‐20 Ekim 2013 tarihinde Diyarbakır’da Kuzey Kürdistan ulusal mücadelesinde dünden bugüne yer alan KDP, DDKD, KUK, RIZGARİ, ALARIZGARİ, ÖZGÜRLÜK YOLU, TÊKOŞİN, KAWA geleneklerinden gelen kadrolar, şahsiyetler ile bağımsız kadroların, birey hukuku temelinde katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, toplantı katılımcıları, açık, kitlesel, en geniş kesimleri kucaklamayı hedefleyen Kürdistani bir partinin kurulması için bir girişimin başlatılması kararını ortak eğilim olarak aldı. Yeni bir siyasi partinin ilk adımı olarak, KÜRDİSTANİ PARTİ GİRİŞİMİ adıyla başlatılan bu tarihi adımı halkımıza müjdelemek istiyoruz.

Toplantı, ortak bir görüş olarak, başta katılımcıların gelmiş oldukları siyasal gelenekler olmak üzere, Kürdistan’daki tüm ulusal güçlerin emek, değer ve kazanımlarını kendisine miras edinen bir siyasal partiye ihtiyaç olduğunu belirlemiştir.

Toplantı, Kürdistan’da siyasetin demokratikleşmesi ve çok sesli, çok renkli, özgürlüğü geliştiren bir kültür ve anlayışın geliştirilmesi için, Kürt ulusal değerlerine sahip çıkan Kürdistani bir partiye ihtiyaç olduğunu tespit etmiştir.

19‐20 Ekim 2013 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen toplantı, ortak eğilim olarak yeni bir siyasal partinin temel çerçevesi olarak aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

• Bu parti, eşit, adil, demokratik ve özgür koşullarda, Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkını, kendi toprakları üzerinde kendi kendisini özgürce yönetme ve Kürdistan’ın devlet olma hakkını savunmalı ve bunu programlaştırmalıdır.

• Kürt ve Kürdistan toplumunun en geniş etnik, toplumsal, dinsel, mezhepsel, kültürel kesimlerini kucaklamayı hedefleyen bir kitle partisi olmalıdır.

• Herhangi bir şahıs, grup, sınıf, din ya da mezhep ile kendisini tanımlamayan; tek başına bunlardan herhangi birine dayanmayan bir perspektife sahip olmalıdır.

• Kürt ve Kürdistan toplumunda tüm etnisite, din, sosyal katman, mezhepler için hukukun egemen olduğu, özgür, demokratik, adil, sivil, refaha dayalı, eşitlikçi ve temiz bir yaşam mücadelesi verilmelidir.

• Oluşturulması hedeflenen bu yeni partinin iç yaşamında da, eşitlikçi, özgürlüklerden yana olan, demokratik, katılımcı, pozitif ayrımcılığı fiiliyatta hayata geçiren, adil bir yönetim ve örgüt anlayışı esas alınmalıdır.

• Kadın ve gençliğin dinamizm ve potansiyelini, özgür bir kişilik esas alınarak, pozitif ayrımcılık temelinde, mücadele ile bütünleştirmeyi hedeflemelidir.

• Ayrı bir siyasi parti ihtiyacını, mevcuttaki herhangi bir Kürt siyasal hareketine düşmanlık temelindeki bir karşıtlıkla ifadelendirmeden, Kürt ve Kürdistan sorununun çözümünde kendi düşünsel ve siyasal projeleriyle varlığını gösterebilmelidir.

• Meşruluk temelinde, açık, barışçıl, sivil ve demokratik yol ve yöntemlerle mücadele ve örgütlenme anlayışını esas alabilen bir siyasal parti hedeflenmelidir…

• Kürdistan coğrafyası dışında, Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kürdün ulusal ve demokratik hak ve özgürlüklerini programına almalıdır. Bu hak ve özgürlüklerin kazanılması için, Türkiye’de eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için en geniş toplum kesimleriyle ortak bir mücadele içinde olabilmelidir.

• Kürdistan’da kendisini hangi grup, sınıf, ideoloji, etnisite, din, mezhep, cins, cinsel eğilim ya da sosyal kategori ile tanımlarsa tanımlasın, herkes için düşünce, ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğünü savunmalıdır.

• Ulusal ve ülkesel demokratik hak ve özgürlükler için Kürt ve Kürdistanlı en geniş kesimlerle birlik, dayanışma ve ortak mücadeleyi savunmalı, bu yönde girişimler başlatmalıdır.

• Kürdistan’ın tüm parçalarındaki ulusal, siyasal, demokratik, kültürel, dinsel, cinsiyete dayalı, ekonomik tüm kurum ve kuruluşların, parçalar arası birlik, dayanışma ve ortak hareket etme gerekliliklerini savunarak, bu yönde aktif bir tutum içinde olmalıdır.

• Güney Kürdistan Federal Devletin varlığını ve kazanımlarını Kürt ve Kürdistan sorununun çözümü için hayati değerde görmeli; bunun korunması ve geliştirilmesi için gerekebilecek fedakârlıklara hazır olabilmelidir. Güney Batı Kürdistan’ın (Rojava) mevcut konjonktürden ulusal birliğini oluşturarak, kendi kaderini tayin hakkı temelinde bir çözümle çıkabilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olabilmelidir. Doğu Kürdistan’da Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkını savunmalıdır.

• Kürdistan’da yaşayan tüm ulusal azınlıkların, dinlerin, mezheplerin, lehçelerin varlıklarını, hak ve özgürlüklerini programlaştırmalıdır. Toplumun bu kesimlerine pozitif ayrımcılık temelinde özel programlar ve çözümler geliştirilmelidir.

• Hiçbir millete düşmanlık yapmamalıdır. Uluslararası alanda Kürt milletinin düşmanını azaltan, dostunu artıran bir siyaset izlemelidir.

• Dünyadaki çevre ve ısınma sorunlarına karşı, kendisini çevreci bir hareket olarak görmeli, uluslararası mücadelenin bir parçası olarak bu doğrultuda aktif bir çabanın içinde olabilmelidir.

Yukarıda kısaca belirtilen perspektifleri paylaşan Kürt ve Kürdistan toplumunun en geniş kesimlerini, bu perspektifleri daha da geliştirip, ulusal değerlere sahip çıkan yeni bir Kürdistanî partiyi hep birlikte oluşturmaya çağırıyoruz. 24.10.2013

KÜRDİSTANİ PARTİ GİRİŞİMİ

 

GİRİŞİM BASIN SÖZCÜSÜ

MEHMET GÜL TEL: 0555 222 12 91 nasajans@gmail.com

 

GİRİŞİM SÖZCÜLÜK KOMİTESİ ÜYELERİ:

MEHMET GÜL TEL: 0555 222 12 91 nasajans@gmail.com

İMAM TAŞÇIER TEL: 0541 696 21 21 imamtasci@hotmail.com

MUSTAFA ÖZÇELİK TEL: 0532 302 61 32 mustafaozcelik65@gmail.com

http://www.kurdinfo.com/nuce_bixwine.asp?id=4787#.UmomfvpcXQE.facebook

facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Kürdistani Parti / Kürt sorunu /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir