marx-lenin

Marksizme karşı Leninizm!

Sol Defter- Haber - 30 Ekim 2013 - #direngeziparkı / Teorik Tartışmalar

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

 

Marksizm’e karşı Leninizm*

Bu yazıda Alain Badiou üzerinden yapılacak tartışmanın en azından iki amacı olamaz. Birincisi; herhangi bir teorik metin için “popüler isim”lerden yapılan kaynak ve referans alıntısına ihtiyaç duyma, ikincisi; Stalin sonrası Avrupa solunda radikal görülen hareketlenmelere yapılan övgü. Ama bir tek şeyi tespit etmek gerekiyor. Lenin sonrası komünist hareketin canlılığına teorik katkı ağırlıklı olarak Frankfurt Okulu ve Fransız felsefe geleneği içinde değerlendirilen bireysel katkılardan oluşuyor. Ağırlıklı metin analizlerinin gösterdiği günümüzde de Zizek, Badiou, Rancier ve Derrida gibilerin oluşturduğu kişisel müdahalelerin komünist harekete yeni bir yöntem ve dizayn oluşturamadığıdır.  Katkıları hakikat siyaseti dışında kalan gündelik, güdük sol yatay müdahalelerin yerine, derinlikli dikey okuma alanları oluşturmalarıdır. Dolayısıyla bu yazıda Badiou’nün dikey derinlikli düşünceleri aracılığı ile Lenin’in idealarında ısrar vurgulanacaktır.

Gezi sonrası, bazı Marksolog ve Marks “sevenler”in aşağıdaki ifadeleri ile sık karşılaşır olduk…

Örgütle mi, örgütsüz mü; örgütle ise nasıl bir örgütle?…

Marks’ın geniş tarihi anlamıyla partisine duyulan ihtiyaç…

Örgütle ama mücadele içinde dayanışma ve farklı eğilimleri barındırması şartıyla…

Bu yazının konusu Alain Badiou’nun özne-olay-hakikat ve öznenin oluşumu üzerinden bir Marks eleştirisi değil (ki en azından Marksın artık parti konusunda ki görüşlerinin komünist hareket açısından ciddi eleştirisi gerekli) Özne-yeni Beden-Olay arasındaki ilişki dolayımı ile Lenin savunusudur.

Öncelikle vurgulanması gereken şey; Tarihselciliğin devrimci olayları kavrayamayacağıdır. Çünkü Tarihselcilik farklı kronolojik anlar arasında ki nesnel mekânsal ve zamansal ilişkileri belirlemeye çalışmakla meşguldür. Hayatı boyunca komünist hareketin Parti ve Örgüt sorununu Lenin kadar ciddiye almamış- kendi tarihselliği içinde- Marks’ı getirip Gezi’nin ortasına koyamazsınız. Adama sorarlar Lenin’den neden korkuyorsunuz diye…

Badiou’ye göre olay tesadüfen olur. Hali hazırda bildiklerimize meydan okur çünkü mevcut bilgimiz tekrarlanan yaygın şeylere aittir. Olayların ortaya çıkışı şansa bağlıdır, dünyayı değiştirmek için olay yaratamayız. Buna rağmen, olaylar karşısındaki tutumumuz, onları özgürleştirici terimlerle yorumlayışımız ve sadakatimiz dünyayı değiştirebilir. Olay bize günlük hayatın akışını değiştirmemiz için bir fırsat verir. Bu koşullar altında dahi her şeyi kucaklayan bir birlik yoktur. Felsefenin ve siyasetin asıl sorusu “aynı”nın tanımlanması ve ortaya çıkarılmasıdır. Olay ancak malzemesi çoğulcuysa siyasidir, siyasi olay bir fikri ortaya çıkarır ve bu fikir herkesi muhatap alır. Siyasi öznenin görevi fikir ortaya çıkarmak ve siyasi bedeni aynılaştırmaktır.

Siyasi bedene önerdikleri Marks’ı da arkalarına alarak şekilsiz, farklılıkları olan kalabalıkların siyasi birliğidir.

Ülkede 90 sonrası çoğulculuk adına kurulan geniş tarihsel katılımlı pratiklerin tarihsel hafızası ve son zamanlarda Kürt ulusal önderi üzerinden “miras devri” ile gündeme gelen pratiklerin zorlaması ile Marks sevicilerin gündeme taşıdıkları tartışmalara söyle yanıt verebiliriz.

İsteyen Marks kitaplarını da yanlarına alıp Dostoyevski’nin Krokodil romanındaki timsahın karnına yerleşip istediğini söyleyebilir. Gezi olayı, yeni bedeni ile birlikte avatarın toruk makto kuşunu bir özne olarak hala bekleyecek.

* Yazının Başlığını “Lenin’de İsrar” olarak planlamıştım fakat 29 Ekim 2013’de yayımlanan bir yazı nedeni ile başlık değişti. Türkiye’de ilk kez Marksizm Leninizm’le karşı karşıya. http://haber.sol.org.tr/yazarlar/kemal-okuyan/marx-cumhuriyetciydi-81716 adlı sitede yayımlanan bu yazı yukarda ki içeriği doğrular nitelikte. Marks ÖDP ve HDP’li yapıldıktan sonra şimdi de Cumhuriyetçi yapıldı. Komünist hipotez Lenin’de ısrardır.

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Leninizm / Marksizm /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.