Polis,hekimlerin basın açıklamasına saldırdı

Sol Defter - 8 Aralık 2013 - Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Polisten hekimlerin Gezi Parkı’ndaki eylemine saldırı

 

İstanbul Tabip Odası, hekimlerin Gezi Parkı eylemleri sırasında “izin almadan sağlık hizmeti” verdikleri gerekçesiyle “suçlu” ilan edilmesinin ardından Meclis’te görüşülen torba yasaya “sağlık hizmeti vermenin suç” ilan edilmesine ilişkin maddelerin eklenmesine karşı Gezi Parkı’ndaydı. “Hekimlik onurunu koruyacağız”diyen hekimlerin eyleminden önce parkı ablukaya alan polis, hekimlerin toplanmasına izin vermedi. Hekimler polisin saldırısı altında basın açıklamasını okudu  sağlık hizmetinin suç ilan edilmesini ve polis saldırısını kınadı
hekimlere-saldiri

Hekimler “hekimlik yapmayı” suç sayan torba yasaya karşı hekimlik onurunu korumak için Gezi Parkı merdivenlerinde bir basın açıklaması yapmak istedi. Polisin saldırısıyla karşılaşan hekimler, direnerek Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Hekimler açıklamanın ardından hekimlik etiğinin konuşulduğu bir forum gerçekleştirdi

İstanbul Tabip Odası, hekimlerin Gezi Parkı eylemleri sırasında “izin almadan sağlık hizmeti” verdikleri gerekçesiyle “suçlu” ilan edilmesinin ardından Meclis’te görüşülen torba yasa ile “sağlık hizmeti vermenin” suç haline getirilmesine karşı hekimlik onurunu korumak için Gezi Parkı’nda bir eylem yapmak istedi. Daha eylem başlamadan polis, eylem için toplananları Taksim Hill Otel’e kadar itti. Bu sırada basın açıklaması yapmaya çalışan hekimler, açıklamayı otelin önünde tamamladı.

Sağlık hizmeti suç olabilir mi?

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, basın açıklamasını hekimlerin etrafını saran polislere rağmen okumaya başladı. “Dünyanın neresinde yaralı tedavi etti diye hekimler 3 yıl hapisle yargılanır?” diye soran Çerkezoğlu açıklamayı okurken polisler hekimleri kalkanları ile iterek açıklamayı engellemeye çalıştı. “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Hekimlik onuru engellenemez” sloganları ile kesilen basın açıklamasında Çerkezoğlu, sağlık hizmetinin suç sayılmasını sorguladı. Çerkezoğlu, Sağlık Torba yasasında geçirilen “Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” ifadesini eleştirdi. Maddeyi sağlık ve hukuk tarihine kara bir leke olarak değerlendiren Çerkezoğlu, “Yaralanan ve şifa bekleyen insanlara tıbbi yardım ve hekimlik yapılmasını hapisle cezalandırmak nasıl bir korkunun yansımasıdır?” diye sordu.

Çerkezoğlu, torbayla getirilmek istenenin zaten hekim olmayan kişilerin hekim gibi sağlık hizmeti vermesinin suç olduğu yasalar düşünüldüğünde hastanın mahrem bilgisini saklayan özgürce mesleğini icra eden hekimlere yönelik olduğuna dikkat çekti.

Yasayı çıkaranların da hekime ihtiyacı var

İhtiyaç olduğu durumda her hekimin koşullar ne olursa olsun görevini yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, “Bunu ortadan kaldırabilecek bir yasa insanlık tarihi boyunca hiçbir kavim, imparatorluk, ya da rejimde yürürlüğe giremedi” diye konuştu.

Çerkezoğlu, “Tıp etiği ve hekim sorumluluğu” başlıklı etkinliğin yapılacağı Otel’in önünde tamamladığı basın açıklamasını “Her zaman halkın yanında yer alan Hekimler olarak gezi parkında ya da ülkenin bize ihtiy ayrıca yasayı çıkaranların da hekime ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.

Eylem sırasında polisler basın emekçilerine de saldırdı. ETHA’dan bir basın emekçisini gözaltına aldı.

Doktorlar sağlam duruyor

Basın açıklamasının ardından Taksim Hill Otel’de “Tıp etiği ve hekim sorumluluğu” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Türk Tabipler Birliği Başkanı Özdemir Aktan yaptı. Aktan, yapılan eylemi değerlendirdiği konuşmasında Prof. Dr. Türkan Saylan’ın kendisine İstanbul Tabip Odası Başkanı olduğu sırada “Doktorlar sağlam duruyor mu Özdemir?” diye sorduğunu hatırlattı ve yanıt verdi: “Bugün yine gördüm ki doktorlar sağlam duruyor” dedi.

Biyoetik Derneği’nden Prof. Dr. Arın Namal da hekimlik etiğine ilişkin olarak yaptığı konuşmada, yozlaştırılmaya çalışılan insanlık değerlerini ve hekimlik görevlerine sahip çıktıklarını söyledi.

Ahlaki bilincin bulanıklaştırılmasına geçit vermeyeceklerini vurgulayan Namal, hekimliğin onbinlerce yıl önce bir yaralının yardım çağrısına yanıt verilmesiyle başladığını belirtti.

Erdem olmadan hekimlik yaşatılamaz

Prof. Dr. Arın Namal “Başkası için duyduğumuz endişeyi yardım çağrısına yanıt vererek hekimlik mesleğini oluşturduk” diyen Namal, tarihten hatırlatmalarla tıp etiğinin altını çizdi. Roma ordusunun “düşmanı dostun gibi tedavi et” sözünü, Paracelsus’un “Erdemler olmadan hekimlik yaşatılamaz” sözünü, Dünya Hekimler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında ettikleri yemini, evrensel yemin olarak formüle edişini hatırlattı.

Bazen yasaların insan haklarına aykırı veya eksik olabileceğini söyleyen Namal, yasalar etik olmasa bile Dünya Hekimler Birliği’nin etik yükümlülüklerini anımsamak gerektiğinin altını çizdi.

Namal ayrıca, hekimin özerkliğinin hastanın ona olan güvenini de oluşturduğunu söyleyerek, hekimi baskı altına almanın, hastanın güveneceği bir hekimden yardım alması hakkının ihlali de olduğunu ekledi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören de  yaptığı konuşmada hekim olmaktan büyük onur duyduğunu ve kimsenin onun ilkelerini değiştirecek güçte olmadığını ifade etti.

Gören’in konuşmasının ardından etkinliğin forum kısmına geçildi. (sendika.org)

TTB: Halka ve hekimlere şiddet kullanan Emniyet Güçlerini uyarıyoruz:

Hastanelerde size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de görevinizi yaparken öyle davranın.

Bugün İstanbul Gezi Parkı merdivenlerinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı ve İstanbul Tabip Odası yöneticilerinin de aralarında olduğu hekimlere, basın açıklaması yapmak üzere toplanmışken sebepsiz yere polis tarafından şiddet uygulanmıştır.  Barışçıl bir şekilde sadece yazılı basın açıklamasını okuyup dağılmak üzere bir araya gelmiş olan hekimler polis kalkanlarıyla itilmiştir. Gezi eylemlerinden beri her geçen gün artan polis şiddeti artık hepimizin sabrını taşırmıştır. Hiçbir anlamı olmayan ve sistematik hale gelmiş polis şiddetini kınıyoruz. Emniyet güçlerini, amirlerinin müdahale etmek yönündeki emirlerinin hukuksuz olduğunu hatırlamaya, bu yasa dışı emirleri değil vicdanlarını dinlemeye çağırıyoruz.

Artık yeter diyoruz!

Polis memurlarına bir kamu hizmeti yapmakta olduklarını hatırlatırız. Hastanelerde sağlık çalışanlarından ve hekimlerden nasıl bir muamele görmek istiyorlar ise sokakta hekimlere ve halka da o şekilde davranmaları gerektiğini söyleme ihtiyacı duyuyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Gezi İsyanı / Hekimler / TTB /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.