TBMM’de yasalaştı, dershaneler tarih oldu

Sol Defter - 2 Mart 2014 - Güncel Politika

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Nabi Avcı oy verirken

Radikal Gazetesinden Umut Erdem’in haberine göre, dershanelerin kapatılmasına ilişkin tasarı sabaha kadar süren görüşmeler sonunda TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 2015 Eylül’üne kadar faaliyetlerini sürdürecek olan dershaneler, 2018 / 2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar dönüşümlerini tamamlamak zorunda. Düzenlemeyle yaklaşık 40 bin yönetici değişecek. İşte yeni yasanın getirdikleri:

2015’E KADAR BAŞVURU: Dershaneler özel okullara ve geçici olarak açık öğretim yapan liselere dönüşebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuranları, uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alacak. Bu kurumların 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar şartları karşılamaları gerekiyor. Kurumların dönüşüm esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenecek.

6 YIL SİGORTA AYARI: Dershane öğretmenlerinin MEB kadrolarına geçişlerinde aranan 6 yıllık sigortalılık süresinin 1 Temmuz 2015 olan üst sınırı 1 Ocak 2014’e çekildi. Bu durum 6 yıllık sigortalılık sürelerini henüz doldurmayan çok sayıda dershane öğretmenine MEB kadrolarına geçiş kapısını kapatmış olacak. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle sigorta primi ödenmiş ve en az çalışma süresi 6 yıl olan dershane öğretmenleri, KPSS şartı olmaksızın ‘sözlü sınavla’ MEB kadrosuna geçebilecek.

ETÜT MERKEZİNE 12 YAŞ AYARI: Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere yönelik olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecek. Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler MEB izin ve denetimine tabi olacak.

YÖNETİMDE YENİ DÖNEM: Talim ve Terbiye Kurulu, bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenecek. Yasayla artık görevleri sona eren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı kadrolarında bulunanlar, şahıslarına bağlı olarak belirlenen bakanlık müşavirliği kadrolarına atanacak.

YURTDIŞI ÖĞRENCİLERİNE SINAV: Kanuna göre, kanun çerçevesinde yurtdışında eğitim alacak öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınav şeklinde olacak. Yazılı sınav, MEB ya da ÖSYM’ce yapılacak.

ADAY ÖĞRETMENLİK: Aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu’ndaki şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, bakanlıkça ve ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranacak. Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak, performans değerlendirmesine göre başarılı olmak kaydıyla yazılı ve sözlü sınava girebilecek.

25 YIL SÜRELİ İRTİFAK HAKKI: Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. Mülkiyeti Hazine’ye ait ve bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle 10 yıla kadar bakanlıkça kiraya verilebilecek.

KANTİN SÖZLEŞMELERİNE FESH: Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kiralanan kantin, salon, açık alan ve benzeri yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, bakanlıkça belirlenen eğitim-öğretim dönemi sonu itibarıyla, fesih tarihinden önceki dönemlere ilişkin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alınmaksızın feshedilecek. Bu durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından hak ve tazminat talebinde bulunulamayacak.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: AKP / Cemaat / Dershaneler / MEB /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.