15_07_2014_bes_eylem_guvenpark-15

Büro emekçileri, Memur Sen’in ihanetine karşı grevdeydi!

Sol Defter- Haber - 15 Temmuz 2014 - Güncel Politika / İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Büro Emekçileri Sendikası (BES) 2013 yılında Memur-Sen’in AKP ile imzaladığı toplu sözleşme sonucu, Temmuz ayın ilk defa zam almadıkları için yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. Büro emekçileri örgütlü oldukları işyerlerinin önünde sabah saatlerinde iş bırakarak eylem yaptıktan sonra Güvenpark’ta Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yerde bir araya geldi.

“Zam yoksa, eylem var” diyerek iş bırakan büro emekçilerine, birçok sağlık emekçisi de destek verdi.

Ethem’in vurulduğu yerde bir süre oturma eylemi yapan BES üyelerine, üniversiteli kadınlar da trampetleriyle destek verdi.

AKP’nin, dış politikalarıyla Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiğini söyleyen büro emekçileri, Tayyip Erdoğan’ın dış politikalarını “AKP elini Ortadoğu’dan çek” sloganlarıyla protesto ederken; 16 Temmuz’da Meclis’e yürüyecek olan Somalı maden işçilerine de alkışlarıyla ve “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarıyla destek mesajlarını iletti.

Büro emekçileri oturma eyleminin ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan Fikret Aslan, kamu emekçilerinin tarihte ilk defa Temmuz ayında zam almadığını; Memur-Sen’in imzaladığı toplu sözleşmede enflasyon farkının olmadığını ve 2015 yılında verilecek yüzde 3+3 zammın 2014 yılı enflasyon zammını bile karşılamayacağını söyledi.

AKP’nin Memur-Sen’le imzalığı toplu sözleşmeyi protesto etmek için KESK’in 4 koldan başlattığı Ankara yürüyüşüne polisin tazyikli su ve gaz bombalarıyla saldırdığını; emeğine sahip çıkmak için her sesini yükseltene saldırıların sürdüğünü söyleyen Aslan AKP’nin emek düşmanı politikalarına karşı insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek taleplerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

15_07_2014_bes_eylem_guvenpark (13)Aslan basın açıklamasında ayrıca şunları dedi: “Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “adı torba içeriği zorba olan” yasa ile AKP, sermayeye ve yandaşlarına imtiyazlar getirirken; yüz binlerce kamu emekçisi yıllar boyu sürecek yoğun bir ilave iş yükünün altına sokmaya çalışmaktadır.”

İnsanca yaşam, güvenceli iş, güvenceli gelecek ve eşit, özgür, demokratik bir ülke için mücadele edeceklerini söyleyen Aslan, büro emekçilerinin 20 maddelik taleplerini okudu. Büro emekçilerinin talepleri şöyle:

 • Kamuda en düşük ücret yoksulluk sınırı rakamı olan 3.772 TL’ye çıkarılmalıdır.
 • Açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulmalı, yoksulluk sınırı en düşük vergi diliminden vergilendirmelidir.
 • 2014 yılı için enflasyon farkı verilmeye başlanılmalıdır.
 • Enflasyon hesaplamaları hükümetten bağımsız kuruluşlarca hesaplanmalı sendikalarda bu süreçlerde etkin rol almalıdır.
 • Taşeron çalışma yasaklanmalı, güvencesiz çalışanlar kadroya geçirilmelidir.
 • Torba yasada kamu emekçilerinin hukuki süreçlerini kısıtlayan maddeler çıkarılmalıdır.
 • Ek ödemeler emekliliğe esas aylıklara dâhil edilmelidir.
 • Ücret adaletsizliği giderilerek eşit işe eşit ücret verilmelidir.
 • Kamu alacakları ile ilgili yeniden yapılandırmanın yasallaşması durumunda büro işkolunda yer alıp bu süreçte ilave iş yükü oluşacak kurumlarda 3 yıl boyunca 3 aylık dönemlerde bir maaş ikramiye ödenmelidir.
 • 666 sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin kararları uygulanmalı, SGK ve İŞKUR emekçilerinin ikramiyeleri ödenmelidir.
 • Mobbing uygulamalarına ve kamuda her türlü ayrımcılığa son verilmelidir.
 • Kadrolaşmaya son verilmeli, görevde yükselme sınavları adil olmalı mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.
 • SGK’da yıllık, hastalık, refakat ve doğum izinlerinde ek ödemelerde kesinti yapılmasına son verilmelidir.
 • İş ve Meslek danışmanlarının kadroya geçişlerindeki ücret kayıplarının tamamı karşılanmalı ve tüm İMD’lere eşit olarak uygulanmalıdır.
 • İşkolumuzda istihdam açığı kapatılmalıdır.
 • Yardımcı hizmetli ve mübaşir kadrosunda çalışanların genel idari hizmetler kadrosuna alınmalıdır.
 • Sendikal faaliyetlerimize yönelik idari ve adli soruşturmalara son verilmelidir.
 • İl içi ve il dışı sürgünler geri alınmalı, açığa alınan üye ve yöneticilerimiz bir an önce işe başlatılmalıdır.
 • Kamu binalarının tamamının deprem etütleri yapılarak, depremde risk içerecek binalar bir an önce boşaltılmalıdır.
 • Engelli personelin çalışma koşullarının iyileştirilerek, engel durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları.

Aslan’ın ardından KESK adına bir konuşma yapan Ramazan Gürbüz ise AKP’nin kamu emekçilerini yoksulluk, sürgün ve baskı politikaları ile sürekli olarak cezalandırdığını ancak kamu emekçilerinin, insanca bir yaşam ve güvenli iş için mücadele etmeye yılmadan devam edeceklerini söyledi. Büro emekçileri Gürbüz’ün konuşmasının ardından, sloganlarla eylemlerini sonlandırdı. (sendika.org)

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: BES / Grev / Memur Sen /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.