birlesik_metal griev

DİSK’li metal işçileri 29 Ocak’ta greve çıkıyor…

Sol Defter- Haber - 15 Ocak 2015 - Güncel Politika / İşçi Gündemi / Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, üye sendikaların başkan ve yöneticilerinin de katılımıyla; metal işçisinin aldığı grev kararını, gerekçelerini ve tarihini açıkladı.

Adnan Serdaroğlu  yaptığı açıklamada metal işkolunda kazanılan ya da kaybedilen hakların tüm ülkedeki emek sermaye ilişkisini belirleyici nitelikte olduğunu vurgulayarak yerli, yabancı büyük tekellerin hakimiyetindeki metal işkolundaki sendikal mücadelenin kapsamlı etkiler yarattığını, metal işkolunda toplu sözleşme düzeninin ise bu nedenle işbirlikçi ve dayatmacı bir düzen olduğunu söyledi.

İşbirlikçi dayatmacı toplu sözleşme düzenini yıkılacak, metal işçisi kazanacak

“Bu düzenin mağduru bir bütün olarak metal işçileridir ve bu düzenin değişmesi için varını yoğunu ortaya koyan tek sendika vardır: O da Birleşik Metal-İş Sendikası’dır” diyen Serdaroğlu Birleşik Metal İş’in verdiği mücadelelerle metal işçilerinin hak gasplarını engellemeye çaba sarf eden  ve sarı, işbirlikçi ve sermaye taşeronu sendikanın sözleşmeleri daha kötü bitirmesine engel olan tek sendika olduğunu ifade etti.

Sendika’nın hedefinin metal işçilerinin işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzeninin yıkılması mücadelesine öncülük etmek, katkı vermek olduğunu belirten Serdaroğlu Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yapılamaz deneni yaptığını işçinin iradesinden başka bir irade tanımadığını belirtti.

Sandık demokrasisi değil, işçi kararı

“Bizim demokrasimiz sıradan bir sandık demokrasisi değil, kurullar demokrasisidir” diyen Serdaroğlu taslağı işçilerin seçtiği kurullar ile hazırladıklarını, direnis_birlesikmetal-2009-07-02.jpgsözleşme sürecinin her aşamasında, bu kurulları bilgilendirdiklerini ve onlarla birlikte kararlar aldıklarını dile getirdi. Diğer iki sendikanun sözleşmeyi Aralık ayı ortasıdna imzaladığını söyleyen Serdaroğlu Birleşik Metal İş’in  tüm kurullarında bu süreci tartıştığını bu tartışmalarda MESS’in yaptığının yeni bir teklif sunmak değil diğer iki sendikaya imzalattırdığı sözleşmeyi Birleşik Metal’e dayatmak olduğu sonucuna vardıklarını dile getirdi.

Ucuz işçilik sistemi kökleşiyor

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın bu dönem en çok öne çıkardığı başlığın, düşük ücretli işçilere iyileştirme yapılması olduğunu çünkü işyerlerinde aynı işi yapan işçilerin ücretleri arasında hiçbir şeyle açıklanamayacak kadar büyük uçurum oluşmuş durumda olduğunu belirten Serdaroğlu MESS’in ise imzaladığı sözleşmelerle ücretler arasındaki makası daraltmak yerine iyice açtığını düşük ücretliler miktar olarak daha az; yüksek ücretliler miktar olarak daha fazla zam aldıkları için ve düşük ücretliler toplam çalışanların yüzde 70’lerine yaklaştıkları için, ucuz işçilik sistemini iyice kökleştirdiğini hatırlattı.

29 Ocak’ta greve

Toplu sözleşme sürecinin 2 yıldan 3 yıla uzatılarak ucuz işçiliğin kalıcılaştırılmasını söyleyen Serdaroğlu Birleşik Metal İş’in bu dayatmaları kabul etmediği için birlesikmetal2grev kararı aldığını belirtti.

‘Birleşik Metal-İş, metal işçilerinin insanca yaşayıp insanca çalışması için greve gidiyor’ diyen Serdaroğlu grev tarihini 29 Ocak olarak açıkladı. Serdaroğlu açıklamasını “Sendikamızı zorlu bir süreç bekliyor.Ama biz biliyoruz ki bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır! Bir de yarınlar için direnenler…” sözleri ile tamamladı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da açıklamada “Bu grev yalnızca sendikamız Birleşik Metal-İş’in değil, DİSK’in ve Türkiye işçi sınıfının bir grevidir. Başarılar diliyorum, sonuna kadar Direnİşçi’lerin yanındayız!” dedi.

Ne olmuştu ?

izmirde_iscilerden_eylem_h71447

Metal işkolunda iki yılda bir metal patronlarının örgütü MESS ile işçi sendikaları Türk-İş/Türk Metal, Hak-İş/Çelik-İş ve DİSK/Birleşik Metal-İş arasında ayrı yarı imzalanan 2014-2016 dönemi grup toplu sözleşme sürecinde, Birleşik Metal-İş Sendikası 24 Aralık 2014 tarihinde uyuşmazlık raporunun tutulmasının ardından grev noktasına geldi.

Metal işkolunda en çok üyeye sahip “sendikası” Türk Metal her zamanki gibi davrandı ve 15 Aralık 2014 günü sözleşmeyi imzalayarak MESS’in elinin güçlenmesini sağlama noktasında üzerine düşen adımı attı. 150 bine yakın metal işçisini ilgilendiren sözleşme sürecinin başından itibaren Birleşik Metal-İş ise, Türk Metal ile MESS arasında imzalanan sözleşmenin işbirlikçi-dayatmacı olduğunu ve bu dayatmanın özgür bir toplusözleşme ortamını da yok ettiğini söyleyerek sözleşmeyi kabul etmedi.

41 fabrikada yaklaşık 15 bin üyesi bulunan Birleşik Metal-İş işyerlerinde örgütlediği iş bırakma eylemi, haftasonu fazla mesailerine kalmama, tezgâh başlarına toplu yürüyüşlerle gitme, takılan kokartlarla, sloganlarla ve yemek boykotu gibi eylemlerle, MESS dayatmalarına karşı tepkisini göstermekteydi. Bu tepkinin bir sonucu olarak 21 Aralık Pazar günü Gebze’de bir miting düzenleyen Birleşik Metal-İş Gebze, Kocaeli ve İstanbul’da örgütlü olduğu işyerlerinden işçilerin katılımıyla MESS dayatmalarını kabul etmeyeceğini duyurdu.

Metal işçisinin grev cephesi

Metal işçileri, ücretlerdeki adaletsizliği devam ettiren ve düşük ücret sistemini 3 yıllık sözleşme ile kalıcılaştırmayı hedefleyen sermaye sınıfı karşısında politik bir mücadele olarak örgütlemek için grev diyerek direnmeye karar verdi.

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 41 fabrikada ki işyeri komitelerinde yapılan toplantıların ardından, 10 Ocak’ta gerçekleştirdikleri Merkezi TİS kurulunda grev kararını ilan etti.  Buna göre tüm komiteler, grev komitesi olarak yeniden düzenlenecek ve gece gündüz işyerlerinde faaliyet yürütecek. Tek tek işyerleri için toplu pazarlık yapılmayacak, işyerlerinde Birleşik Metal-İş üyesi olmayan işçilerde toplu sözleşme sürecine dâhil edilecek. Zorunlu giderler dışında, sendika yönetici ve çalışanlarının ücret ve maaş ödemeleri ve diğer giderler grev sonuçlanıncaya kadar kesilecek.

Birleşik Metal-İş de aldığı grev kararı ile sadece işçilerin düşük ücret ve esnek çalışma düzenine karşı ekonomik kazanımlarını değil, işbirlikçi-dayatmacı sözleşme düzenine karşı emek süreçlerindeki inisiyatifini arttıran birleşik, fiili bir mücadeleyi de işaret ediyor.

Sendika.Org

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: DİSK Birleşik Metal-İş / Grev / TİS /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.