redhack mess

MESS sitesine Redhack imzası! – Grev Haktır Engellenemez…

Sol Defter- Haber - 7 Şubat 2015 - Güncel Politika / İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Rehhack’in MESS’e notu:

Ülke ekonomisinin bir kaç sermayederin ve bir şizofrenin insafına bırakıldığı şahsi hırsları nedeniyle nereye gittiğimizin açıkça belli olduğu bir süreçte MESS’in “İşçilerin ekonomide yaşanabilecek belirsizliklerden korunmasına” diyerek dayattığı sözleşmeye karşı bir grevi sabote etmek isçi sınıfına hakarettir.
İsçilerin yaşam koşullarından habersiz, oturdukları koltuklardan ahkam kesenlerin, tüm enerjilerini ve misyonlarını AKP´nin isçi düşmanı yasalarının sessiz sedasız geçişini sağlamaktan ibaret olanların “İşçi sendikalarının ülke genelinde %9 civarında olan örgütlülüğünü artırmak için daha yoğun çalışabilmesine” demesi sahtekârlıktır.

Madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde, Fabrikalarda daha fazla rant uğruna hiç bir güvenlik önlemi alınmadan sağlıklı iş koşulları yaratılmadan ölüme gönderilen işçilerden bir haber yaşayanların “İş sağlığı ve güvenliği, emniyetli çalışma, mesleki eğitim vb. konularda daha fazla çalışma yapılmasına” demesi düpedüz alçaklıktır, namussuzluktur.

MESS ve diğer sermaye sendikaları yanı sıra sermayeye kapıkulu olmuş sarı sendikalar

Unutmayın!

Baskıların olduğu yerde direniş meşrudur!

Baskıların olduğu yerde direniş meşrudur! Bizim olanı istemek haktır! Daha insanca yaşamayı istemek, bunu dillendirmek kabul edilmediğinde ise emekten gelen gücün göstergesi Grev hakkını kullanmak en temel hakkımızdır! Bu gücümüzün ne torba yasalar ile ne engellemeler ile nede Sözde işçi sendikaları, özünde isçi düşmanı olan sarı sendikalar,tarafından elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz.

İşçiler, Emekçiler, Memurlar, emeğin gücünü hayata katan halkımız!

Emekçiden yana değil sermayeden taraf olan sarı sendikalar hakkımızı savunamaz! Meydanları doldurmadan Sendikaları kızıla çevirmeden hak kazanılamaz! Sokakları zapt ederek, Fabrikaları işgal ederek, başta MESS olmak üzere sermayenin sendikacılarına emeğin dili ile cevap vermenin zamanı gelmiştir! Sermaye beslemesi değil, Devrimci sendikalarda ÖrgütLenin Güçlenin”

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: MESS / Metal Grevi / RedHack /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.