saglık

Sağlık çalışanlarından 20-21-22 Mayıs’ta üç günlük iş bırakma eylem…

Sol Defter- Haber - 10 Mayıs 2015 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Sağlık meslek örgütleri, ASM ve TSM çalışanlarına esnek ve güvencesiz çalışmayı dayatan yönetmeliklere karşı 20-21-22 Mayıs’ta üç gün iş bırakma kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 16 Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğini değerlendirmek ve yapılacakları belirlemek üzere, birinci basamakta örgütlü tüm dernek ve sendikaları 28 Nisan günü toplantıya çağırdı.

Toplantıya Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Türk Ebeler Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği (DİYAHED), Türk Hemşireler Derneği, TTB Aile Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu davet edildi.

28 Nisan’daki toplantıya TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik Derneği, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği’nin temsilcileri katılım sağladı.

Üç günlük iş bırakma kararı

Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan esnek ve fazla çalışma, güvencesiz çalışma koşullarını ceza puanlarıyla daha da ağırlaştırma ve çalışanların mücadele direncini kırmaya yönelik yönetmelik değişikliğinin görüşüldüğü toplantıda, yürütülen mücadele hattı gözden geçirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda ASM ve TSM ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile ASM ve TSM hekimlerine fazla ve esnek çalışma amacıyla cumartesi günleri “nöbet” adı altındaki uygulamaların durdurulması, buna gerekçe oluşturan yasal düzenlemelerin geri çekilmesi talebiyle iş bırakma eylemi ağırlıklı görüş olarak belirlendi.

30 Nisan itibariyle TTB, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Pratisyen Hekimlik Derneği yönetimlerinin kararıyla söz konusu sağlık hizmetlerinde 20-21-22 Mayıs’ta üç günlük iş bırakma eylem kararı alındı.

Birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik baskılara karşı iş bırakma dışında bir çare kalmadığını belirten TTB Merkez Konseyi, ASM ve TSM çalışanlarının çalışma koşullarını ağırlaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran yasa ve uygulamalar kaldırılıncaya kadar eylemlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Birinci Basamak Sağlık Hizmeti / Grev / TTB /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.