zet_farma_manset

Zet Farma işçilerine uluslararası destek

Sol Defter - 31 Mayıs 2015 - Dünya / İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Bask bölgesinden LAB, Kıbrıs’tan SEGDEMALİN-PEO, İtalya’dan USB, Hindistan’dan BSNL Emeklilerle Dayanışma Örgütü ve Atina’dan PAME gönderdikleri mesajlarında Zet Farma işçileri ve Nakliyat-İş ile dayanışma içerisinde olduklarını, işçilere haklı mücadelelerinde destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Gönderilen mesajlar şöyle:

Dünya Sendikalar Federasyonu:

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), 200 günden fazla süredir yürüttükleri mücadeleden dolayı ZET FARMA işçilerine ve onların taşımacılık sektöründeki sendikaları Nakliyat-İş Sendikası’na yönelik sınıf dayanışmasını ifade eder. Yürütülen mücadelenin sebebi işçilerin sendikaya, Nakliyat İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılmalarıdır.

Dün, işçiler şirkete ait işyerini işgal etmişler, atılan işçilerin geri alınmasını ve sendikal haklarının engellenmemesini talep etmişlerdir.

Dünya çapında sınıf temelli bir örgüt olan, 90 milyonun üzerinde işçiyi temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu ZET FARMA işçilerinin ve Nakliyat İş’in yanındadır. DSF,  Zet Farma şirketindeki işçilerin, işverenin terörizmine karşı sendikal haklar için verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekler. DSF olarak Zet Farma’daki işverenin, işçi düşmanı, sendika düşmanı, işçileri terörize etmeye yönelik politikalardan, işten çıkarmalardan derhal vazgeçmesini talep etmektedir. 5 kıtadan DSF’ye üye tüm sendikaları Zet Farma işçilerinin haklı mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz.

LAB:

Bask Bölgesi’nin sınıf temelli sendikası LAB, Zet Farma işçilerinin taleplerini desteklemektedir. İşçi hakları ve sendikal örgütlenme özgürlüğü şirketler tarafından da saygı duyulması gereken uluslararası haklardır.  Fakat kapitalist baskı altında en temel işçi haklarına dahi saldırılmaktadır, bu yüzden Türkiye İşçi Sınıfını hakları için sağlam durmaya çağırıyoruz. Zet Farma şirketini sendikalı işçileri işten atan ve terörize eden sendika düşmanı, işçi düşmanı politikalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

SEGDEMALİN-PEO:

Kıbrıs’ta binlerce sendikalı işçiyi temsil eden SEGDAMELİN-PEO, işverenin uyguladığı terörizme karşı Zet  Farma işçilerinin sendikalaşma talebini sonuna kadar desteklemektedir. Bizler, sendikalı işçilere yönelik sendika düşmanı ve işçi düşmanı politikaların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca 200 günden fazla bir süredir sendikal hakları için direnen Zet Farma işçileriyle ve Nakliyat-İş Sendikası’yla dayanışmamızı ilan ediyoruz.

USB:

Zet Farma işçilerinin Nakliyat-İş öncülüğünde yürüttüğü mücadeleye yönelik dayanışmamızı ifade etmek isteriz. Bu, sınıf temelli bir sendikanın işverenin dayatmalarına karşı verdiği mücadelenin güzel bir örneğidir. İşçilerin işten atılması mücadeleyi engellemez, aksine sınıf mücadelesinin büyümesine yol açar.

Onlar korkuyorlar ve bu yüzden işçileri de korkutmaya çalışıyorlar. USB Sendikası işçilere yönelik işçi ve sendika düşmanı politikaların derhal durdurulmasını ve atılan işçilerin geri alınmasını talep etmektedir. USB, işçilerin ve Nakliyat-İş Sendikası’nın yanındadır.

BSNL:

Örgüt ya da sendika kurmak temel bir vatandaşlık hakkıdır. Sendikaya üye olmaları nedeniyle Türkiye’deki Zet Farma şirketinde işçiler işten atılmışlardır. Lütfen mücadelenize devam edin. BSNL Emeklilerle Dayanışma Örgütü adına mücadele içerisindeki sendika ve işçilere desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyoruz.

PAME:

PAME (Tüm Mücadeleci İşçiler Cephesi) Türkiye’deki Zet Farma işçilerinin ve Nakliyat-İş Sendikası’nın, işten çıkarmalara ve sendikalaşmanın engellenmesine karşı yürüttükleri mücadeleye desteğini ifade etmektedir. Zet Farma işçileri, meslektaşlarının işten çıkarılmalarına karşı 6 aydır direnişteydiler. İşten çıkarmaların nedeni sendikaya üye olan diğer işçilere gözdağı vermek, onları terörize etmekti.

Geçtiğimiz günlerde Nakliyat-İş önderliğindeki Zet Farma işçileri işyerini işgal ederek mücadeleyi daha da büyüttü. Sermaye sınıfının mücadele eden ve örgütlenen işçilere yönelik saldırıları bir ülkenin sınırlarıyla yetinmiyor. Mücadeleci sendikal harekete yönelik engellemeler kapitalistler arasındaki kâr rekabeti arttıkça daha da fazlalaşacaktır.

Bu tür saldırılara karşı Türkiye İşçi Sınıfı, Yunanistan’ın sınıf temelli sendikası PAME’nin desteğini her zaman yanı başında bulacaktır.

Sendika.Org

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: DSF / Nakliyat-İş / Set Farma /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.