Basın açıklaması

“Kuru sıkı” bir grev: 29 Aralık…

Seyfi Adalı - 29 Aralık 2015 - İşçi Gündemi / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

29 Aralık’ta bir günlük grev çağrısı yapan KESK, DİSK, TMMOB ve bu çağrıya destek veren TTB alanlara çıktı. Batı illerinde katılım zayıf kaldı ve direniş iradesi, fiili ve meşru mücadele sloganı karşılık bulmazken, Kürt illerinde katılım yüksek oldu. Polisin tavrı da sert oldu. Diyarbakır başta olmak üzere alanlara çıkan çoğunluğu Eğitim Sen’li kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.

Savaş koşullarında böylesine ciddi bir konuda, neredeyse sağlı sollu tüm burjuva partilerinin ortak hareket ederek bir savaş yürüttüğü anda, emek ve meslek örgütlerinin grev kararı alması çok değerli sayılmalı. Ancak, bu grev hakkı verilerek örgütlenebilseydi, bu değerlendirmemizin sahici bir karşılığı olabilirdi. Fiilen, kararın önemine rağmen grevin altı boş kaldı.

İstanbul’daki eylem saat 12.00’de Kadıköy’de Belediyenin önünde toplanma ve İskele Meydanına yürüme biçiminde gerçekleşeceği duyurulmuştu. Ancak polisin önlem alması üzerine, kitle Belediye binasından dışarı çıkar çıkmak önü kesilerek Belediyenin hemen önündeki alanda basın açıklaması yapmaya zorlandı. Sendika yöneticileri de bu zorlama karşısında kitleye mücadeleci bir liderlik yapmak yerine onu razı etmek için çalıştı. Öyleki kitle yürüyüşe geçildiğini sandığı sırada yönü değiştirildi.

Kitle, hiçbir biçimde polis barikatı zorlamaksızın küçük bir alana sıkıştırıldı ve burada basın açıklaması yapılarak eyleme son verildi.

Hazırlığı yapılmamış ve tepeden alınan kararlarla harekti yürütmeye çalışan KESK yöneticileri gibi, DİSK yöneticileri de sadece Kadıköy Belediyesinin Genel-İş üyesi işçilerini öğle paydosunda sahaya çıkartmakla yetindiler. TMMOB ve TTB ise, eyleme biraz daha sembolik olarak katıldılar.

Sonuçta çoşkusuz, yasak savan ve Kürt halkının direnişine yanıt vermeyen bir eylem düzenlendi. Grev kararı almak ne kadar değerli bir tutum olmuş olsa da bunu yerine getirecek bir irade ve örgütlenmenin hayata geçirilememesi bir o kadar moral bozucu sonuçlar doğuracaktır.

Emek ve meslek örgütleri “kuru sıkı” grev kararları almakla, gerçek bir haksız savaşa karşı mücadele ettiklerini sanıyorlarsa, büyük bir yanılgı içinde olmalılar. Ancak bunun bir yanılgıdan çok, bilinçli bir politika olduğu kanaatimizi koruyoruz.

İşçilerin Sesi’nden alınmıştır.

http://iscilerinsesi.org/index.php/tr/emek/87-mucadele/699-kuru-siki-bir-grev-29-aralik

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: 29 Aralık 2015 Grevi / DİSK / KESK / TMMOB /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.