cemil_ertem_manset

Cemil Ertem ermiş mi, ne olmuş?

E.Ahmet Tonak - 14 Nisan 2016 - Güncel Politika / Teorik Tartışmalar

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Milliyet’teki yazısı (14Nisan 2016) bir harika; yarısı doğru, yarısı yanlış, araya da kısmi doğrular serpiştirilmiş. Doğruların kaynağı, Ertem’in eskimiş solculuğu, yanlışların ise, malum eklektisizmi ve siyasi adanmışlığı. Bir de kısmi doğrular var, onların kaynağı da Wikipedia destekli anti-Batıcılık.

Doğrular:

  • “..sistemin [kapitalist diyemiyor!] yetmişli yılların ortasından itibaren başlayan ve seksenlerin başında ultra-liberalizmle [neo-liberalizm de diyemiyor!] çıkış arayan krizi..”
  • “..ortaya çıkan skandallar, seksenlerin başında ABD’de Reagan (arz yönlü iktisat), İngiltere’de Thatcher (ultra-liberalizm) ile başlayan yeni “liberalizmin” [yine neo-liberalizm dememek için yapılan akrobasi!] doğrudan sonucudur..”

Kısmi doğrular:

  • “Seksenlerde başlayan ölçüsüz ve kuralsız özelleştirme ve ulus-devletlerin hızla ekonomik alanı terk etme süreci, çok ciddi bir kaynağı siyasete ve bürokrasiye aktardı. Bu kaynak da öncelikle İsviçre, Luxemburg gibi saygın (!) saklı para ve vergi cennetlerine yöneldi, sonra da Panama, Cayman Adaları gibi offshore merkezlerde birikti.”
  • “..Vadesi dolan, bilgi ve teknoloji yoğun sektörler karşısında kârları düşen geleneksel sektör ağırlıklı ekonomiler, krizi ertelemek ve düşen kârlılıkları telafi etmek için finansallaşmayı öne çıkardı.”
  • “Minsky’ye göre, kapitalist ekonominin büyüme dönemlerinde finansal yapılar istikrarlı sistemden istikrarsız sisteme doğru evirilirler.”

Yanlışlar:

  • “.. 2008 sonrası ortaya çıkan finansallaşma dalgası..2008 krizi, bu süreci finansallaşma olarak derinleştirdi ve hızlandırdı… “

Anti-Batıcı, komplocu gözlük Ertem’in hipermetropunu artırmış, patalojik seviyeye yükseltmiş: Reagan’a, Thatcher’a yüklenip faturayı “yeni” liberalizme keserken burnunun dibindeki en vahşi örnek Özal aklına bile gelmiyor! Acaba niye dersiniz?

Ertem’in yazısının 2008 krizini Minsky referansı ile açıklamaya çalıştığı kısım ise Wikipedia ile idare etmeye çalışan, İngilizce okuduğunu anlayamayan tipik danışman hali.

Yazının sonu ise bir alem: “…bütün bu yok oluşun, çürümüşlüğün iktisat teorisinde ve politikalarında bir karşılığı yok mu; bu olan bitenlerin ‘mükemmel’ anlatısını yapan neoliberal iktisatçılar mesela Milton Friedman’lar falan hiç tartışılmayacak mı?”

Tespit bayağı radikal: Batı kapitalizmi [pardon, “sistemi” dememiz gerekirdi!] “yok olmuş” ve “çürümüş.” O zaman, Ertem’den “iktisat teorisinde ve politikalarında” muazzam katkılar beklememizin zamanı gelmiştir. İpuçlarını da vermiş bu katkıların: “neoliberal iktisatçı Milton Friedman”ı tartışarak başlayacakmış!

Allah cümlemizi danışmanlardan korusun…

sendika10.org

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Cemil Ertem / iktisat politikaları /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.