nakliyat-is-asgari-ucret

Nakliyat-İş’ten İstanbul’da eylem: Asgari ücret sefalet ücreti olmasın

Sol Defter- Haber - 28 Aralık 2016 - Güncel Politika / İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Nakliyat-İş İstanbul Şubesi’nin önünde yapılan eyleme ambarlarda çalışan sendika üyeleri katıldı. Basın açıklamasında “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın 2.000.00 TL Net Asgari Ücret Olsun” ve “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” pankartları açıldı.

“Gelirin, servetin paylaşımında adalet istiyoruz”

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu açıklamada, asgari ücretin hangi ortamda belirlendiğini sorarak gelir dağılımına ve vergi düzenindeki adaletsizliğe dair veriler aktardı:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirlemek için toplantılarına devam ediyor. 29 Aralık’ta yapılacak toplantıda Asgari Ücretin ne kadar olacağı açıklanacak gibi. Bilindiği gibi asgari ücret tespit komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 5 üye, TİSK/İşveren Sendikaları Konfederasyonundan 5 üye, 5 üyede işçi (Türk-İş’ten) temsilcilerinde oluşuyor. Komisyonun oluşumu demokratik değil. Çünkü komisyon işveren+hükümetin ağırlığında işçileri yalnız en çok üyesi olduğu için TÜRK-İş temsil ediyor.  Bu da doğru değil. 2017 yılı için Türk-İş 1,600,00 TL (net) önermekte, TÜİK’in bir işçini aylık  asgari yaşam maliyeti olarak komisyona bildirdiği  ücret ise 1,669,00 TL’dir. TÜRK-İŞ’in işçi temsiliyetinin ne durumda olduğu ortadadır.

Ülkemizdeki servetin ve gelirin dağılımı nasıl? Hangi ortamda asgari ücret belirleniyor?

Yapılan en son araştırmalara göre Türkiye nüfusunun en zengin %1’nin  servetinin toplamı Türkiye’de ki servetin %54,3’üne sahip. Nüfusun geri kalan %99’nun yani 78 milyonun toplam servet içindeki payı ise % 45,7. Kısacası en zengin yüzde birin serveti %99’un servetinden daha fazla servete sahip.

TUİK’in gelir dağlımı rakamları da pek farklı değil. En yüksek gelire sahip %20’lik grupta toplam gelirden aldığı pay %46,5, en düşük (yoksul) %20’lik grubun payı ise %6,1’dir.

Bu servet ve gelir dağılımının sosyal devletle, adaletle, hak-hukukla her hangi bir ilgisi yoktur. Sosyal devlet, sosyal adalet ilkesi toplumda servetin ve gelirin adaletli paylaşımını esas alan bir toplumsal düzendir. Ülkemiz dünyada ki servet ve gelir dağılımının en adaletsiz olduğu ülkelerden biridir. Bu durumun gerçek İslamiyet’le herhangi bir ilgisi yoktur.

Ülkemizde vergi düzeni de adaletsizdir. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranı %73. Dolaylı vergi sistemi adaletsiz bir sistemdir.  Asgari ücretli de parababası da aynı ürüne aynı vergiyi ödemektedir.

Türkiye bugün OECD ve AB ülkeleri içerisinde ücretlerin vergi yükü oranında ilk sıralardadır. Bir başka adaletsizlik de ücretlerdeki vergi dilimleri uygulamasıdır.

2017 yılında 13,000,00 TL’ye kadar %15, 13,000,00 TL den sonra 31,000,00’e kadar %20, 31,000,00’den 71,000,00’e kadar %27, 71,000,00’den sonrası için %35 oranında gelir vergisi kesilecektir.

Bu uygulamayla asgari ücretli dahi 9.-10. Aydan sonra %20’lik dilime girmektedir. Bildiğimiz gibi işçiler ve diğer çalışanlar harcama yapmadan vergilerini peşin olarak ödemektedirler. İşçilerin ve emekçilerin gelirden servetten aldıkları pay ortadayken vergi almaya gelince de devlete en çok vergiyi ödeyendir. Bu adaletsizlik kabul edilemez.

“Asgari ücret tespit komisyonu tüm işçi konfederasyonları katılmalı”

Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, 2 bin lira net asgari ücret olsun diyen Küçükosmanoğlu, talepleri şu şekilde sıraladı:

İşçilerin ücretlerinden alınan;

  • Gelir Vergisi %10’da sabitlensin
  • Asgari ücretten vergi alınmasın
  • Az kazanan az çok kazanan çok vergi ödesin
  • Temel ihtiyaç ürünlerinden dolayı vergi alınmasın. İşçilerin üzerindeki dolaylı vergi yükü kaldırılsın
  • Sermayenin parababalarının gelirleri, servetleri vergilendirilsin.

Servetin ve gelir dağılımının bu kadar adaletsiz olduğu hayat pahalılığının enflasyonunun artma sürecine girdiği dönemde asgari ücretliye toplu taşıma ücretsiz olmalıdır.

  • Asgari ücret tespit komisyonu tüm işçi konfederasyonları katılmalı.
  • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı, işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı İLO sözleşmesi onaylanmalı. Avrupa Sosyal Şartına konan çekince kaldırılmalıdır.
  • Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır.

Sendika.Org

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Ambarlar / Asgari Ücret / DİSK Nakliyat-İş /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.