HDKEsenyurt1

HDP-HDK Emek Meclisi Forumu Esenyurt’ta yapıldı…

Sol Defter- Haber - 1 Nisan 2017 - İşçi Gündemi / Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu / Ulusal Sorun

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

HDKEsenyurt2

İstanbul Esenyurt HDP İlçesi toplantı salonunda yapılan foruma, HDP İstanbul milletvekili Erdal Ataş ile HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit katıldı. Toplantının sunum bölümünüde Ataş 16 Nisan Referandumunun siyasal anlamı üzerinde durdu. “Sosyal kimliklerimiz ile sınıf kimliğinizin” birleştiği mücadele zeminlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Bir insanın ulus, cinsiyet, renk ve inanç farklılığına dair sorunları ve mücadeleleri vardır; bir de her kimlikten işçi ve emekçinin sınıf kimliği vardır. Farklı zeminlerde yürüyen mücadeleler artık birleşmektedir” dedi.

Koçyiğit ise, emek boyutunu ele aldı. Göçmen işçilerin sermaye için ucuz emek olduğunu; Suriyeli göçmenler örneğini verdi. Devam etmekte olan Kürt göçünün de işçi sınıfını ‘Kürtleştirdiği’ni vurguladı. Taşeron çalışmadan, eğitim ve sağlığın paralı hale gelmesine, asgari ücretin yetersizliğine kadar bir dizi emek sorununa vurgu yaptı. Tüm bunların AKP iktidarı döneminde yaşandığını hatırlattı.

2017-03-31-PHOTO-00000443

İkinci bölümde salondan söz alanlar daha çok katkı yaptılar. İktidar hedefiyle örgütlenme modellerini güçlü biçimde AKP’nin karşısına çıkartmak gerektiği söylendi. HDK dışındaki emek güçleriyle buluşmanın önemine vurgu yapıldı. HDK çalışmasının sorunları ifade edildi ve HDK bileşenlerinin sürekliliği olan faaliyetlere yeterince önem vermediği ifade edildi.

İşçilerden ise, işyerlerindeki AKP’lilerin ‘evet’ gerekçelerinin neler olduğuna dair örnekler ve cevaplar veren konuşmalar yapıldı. Referanduma kısa süre kalmış olması sebebiyle ‘evet’ diyen emek kesimlerinin nasıl ikna edilebileceği üzerinde duruldu.

Yaklaşık iki saat süren etkinlik, HDK örgütlenme modelinin geleceğe dönük önemli, diğer sosyalist çevreler üzerinde de etki bırakan bir proje olduğu ve zamanla anlaşılıp değer bulacağı, sahip çıkılması gerektiği vurgusuyla sona erdi.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: HDK / HDK Emek Meclisi / HDP /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.