camiscisi2

Kristal-İş: Üyelerimizin talepleriyle hareket edeceğiz

Sol Defter- Haber - 23 Mayıs 2017 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle cam işçilerinin 24 Mayıs’ta 9 fabrika ve işyerinde başlatacağı grevin yasaklanması üzerine Kristal-İş Başkanlar Kurulu toplandı. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası sonuç bildirgesi açıklayan Kristal-İş, “Üyelerimizin talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

Kristal-İş’in 25. Dönem Cam Grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin her aşamasında uzlaşmadan yana olduğu belirtmesine karşın, Şişecam patronunun toplu pazarlık sürecini tıkayıcı ve uzlaşmaz tavırda olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı vurgulanan bildirgede, “Şişecam işvereninin bu tavrının sebebi, AKP Hükümetinin grevi yasaklayacağı yönündeki garantisi olduğu bugün daha net anlaşılmaktadır. AKP Hükümeti, evrensel hukuk kurallarına, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerine, Anayasa’ya, yasalara ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen 24 Mayıs’ta başlatacağımız grevimizi ertelemiş, fiilen yasaklamıştır. AKP Hükümeti işçi düşmanı tavrını sürdürmekte, özgür toplu pazarlık hakkını engellemekte ve işçi sınıfının grev hakkını gasbetmektedir. Artık bu duruma tüm sendikaların toplu bir şekilde tepki koyması ve dur demesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı. Şişecam işvereni, hükümetle kol kola hareket etmektedir. Grevlerimizin yasaklanması için ricacı olmakta ve Atatürk’ün kurduğu fabrikaları, çalışanın emeğinin karşılığını vermeyen, işçi haklarını gasbeden çalışma kamplarına dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu durum kabul edilemez ve sendikamız bu durumu değiştirmek için elinden geleni yapacaktır” denildi.

Sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı: “Sendikamız 22 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren grev ertelemesi sonrası, bugün itibariyle Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davasını açmıştır. Ulusal ve uluslararası tüm yasal başvurularını da yapacaktır. Bu başvuruların yanı sıra uluslararası sözleşmeler, Anayasa, yasalar ve Anayasa Mahkemesi kararlarından doğan tüm haklarını da kullanacaktır. Sendikamız, grev ertelemesi sonrası üyelerimizin talepleri doğrultusunda hareket edecektir. Üyelerinin kararlarını uygulayan, üyelerinin taleplerine sırt çevirmeyen geleneğini bugün de sürdürecektir. Yaşanan grev ertelemesi sonrası, üyelerimizin talepleri ve genişletilmiş başkanlar kurulunun görüş birliğiyle, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, işyerlerinde, işverene ve hükümete gereken cevap verilecektir.”

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Kristal-İş Sendikası / Şişecam işçileri /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.