BMİ-TİS

Birleşik Metal-İş MESS Grup sözleşmesi taslağını açıkladı

Sol Defter- Haber - 16 Ağustos 2017 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Birleşik Metal-İş Sendikası MESS grup toplusözleşmesi taslağını açıkladı. 2 yıllık teklif edilen toplusözleşmeyle işçi ücretlerine ilk altı ay için 695 lira zam istendi. Taslakta, çalışma sürelerinin ücretler düşürülmeden azaltılması, fazla mesai ücretlerinin artırılması, kiralık işçiliğin yasaklanması ve vergi dilimlerine ilişkin talepler de yer aldı.

Sözleşme taslağı, Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Sendika Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun konuştuğu toplantıya işyeri temsilcileri de katıldı.

77 ana maddenin yer aldığı toplu iş sözleşmesinin 47 maddesinde değişiklik teklif edildiği belirtilen Serdaroğlu, “Bu 47 maddenin bir bölümü idari maddelerden, bir bölümü sosyal haklardan, bir bölümü de ücret maddesinden oluşmaktadır” dedi.

İşe giriş ücretinin asgari ücretin yüzde 15 üzerinde olmasını istediklerini söyleyen Serdaroğlu, şöyle devam etti: “Ayrıca metal sanayi iş değerlendirme sisteminin (MİDS) uygulandığı işyerleri için de iş gruplarına göre asgari ücretin yüzde 10’u ile yüzde 20’si oranında artış içeren teklifimiz olacaktır.”

İŞE GİRİŞ ÜCRETİ VE ÜCRET ZAMMI

İlk altı ay için ücret zammı teklifinin 3 bölümden oluştuğunu kaydeden Serdaroğlu, ilk olarak saat ücreti 9 liranın altında olanların ücretinin, tamamlama adıyla 9 TL’ye yükseltileceğini söyledi. Daha sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine 10 kuruş zam yapılacağını anlatan Serdaroğlu, kıdem zammının 1.50 lirayı geçmeyeceğini ifade etti. Bunun ardından da tüm işçilerin saat ücretine maktu olarak 2.40 TL artış talep ettiklerini kaydetti.

İşçilerin yüzde 25’ini son 3 yılda işe giren genç işçilerin oluşturduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, “Bu nedenle, işyerlerinde kıdem süresi az olan işçilerin de dikkate alınması gerekmektedir. Tamamlama, kıdem zammı ve maktu ücret zammının karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 30.47’dir. Teklifimizin parasal karşılığı ortalamada saat ücretlerine 3.24 TL’dir. Bu tutar da ilk 6 aylık dönem için net 695 TL’ye denk gelmektedir” diye konuştu.

Serdaroğlu, 2. altı ay için enflasyon artı 2 puan, 3. altı ay için yüzde 6 ve enflasyonun yüzde 6’yı geçmesi durumunda enflasyon oranı kadar artış, 4. altı ay için enflasyon artı 2 puan zam istediklerini bildirildi. Sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 50, ikinci yıl için ise enflasyon artı 3 puan artış talep etti.

İDARİ MADDELER

Sözleşmede yer alan “kanun uygulanır” ibaresi geçen tüm maddelerde değişiklik talep ettiklerini anlatan Serdaroğlu, “Ayrıca, doğrudan ya da dolaylı olarak esneklik içeren tüm maddelerde değişiklik teklif edilerek bu içerikteki maddelerin işçilerin aleyhine uygulanması ve çalışma koşullarını ağırlaştırıcı sonuçlar yaratması engellenecektir” dedi.

Ağır çalışma koşullarının olduğu metal iş kolunda çalışma sürelerinin kısaltılması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, şunları söyledi: “Başta otomotiv sektörü olmak üzere, metal iş kolunda çalışma sürelerini çağdaş sanayileşmiş ülkeler düzeyine getirilmesi mücadelesini vereceğiz. Bu nedenle haftalık 45 saat olan çalışma süresinin ücretler düşürülmeden 37.5 saate düşürülmesi teklif edilecektir. Ayrıca, işçilerin hafta tatillerini ailelere ile birlikte geçirmelerini sağlamak amacıyla pazar günü hafta tatili olarak teklif edilecektir. Ağır çalışma koşullarına sahip işçilerin çalışma süresinde dinlenebilmeleri, çay, sigara içmelerini sağlamak amacıyla öğle molası (kanuni ara dinlenmesi) dışında günde 2 defa 15’er dakikalık dinlenme molası teklif edilecektir. Bu molalar çalışma süresinden sayılacaktır.”

Serdaroğlu, sözleşmede işyerlerinde özel istihdam büroları aracılığı ile işçi çalıştırılması ve herhangi bir ad altında geçici süreli işçi çalıştırılmasını engelleyici hükümler teklif edeceklerini kaydetti.

Serdaroğlu, vergi dilimine ilişkin ise şu talebi dile getirdi: “İşçiler, bazı zam dönemlerinde neredeyse hiç zam alamamakta, alınan ücret zamları vergi dilimlerinin değişmesi nedeniyle devlete vergi olarak kesilmektedir. Bu nedenle, yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemelerinin işveren tarafından üstlenilmesi teklif edilecektir.”

TASLAKTA YER ALAN DİĞER TALEPLER

* İhbar tazminatı 2’şer hafta artırılacak.

* Kıdem tazminatının ödenme koşulları açık olarak yazılacak, böylece olası bir fon durumunda işçilerin hakların korunması,

* Bayram ve genel tatillerde fazla mesai ücreti yüzde 200, işçilerin kendi hafta tatillerinde fazla mesai yapmaları halinde yüzde 150 olması,

* 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın işçiler için ücretli tatil ilan edilmesi,

* 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olması,

* Gece çalışmanın zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak gece zammı yüzde 15 olması,

* Yüzde 10 postabaşılık tazminatı,

* Yıllık ücretli izinlerin 2’şer gün artırılması,

* İşçilerin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde sendikanın yetkili uzmanlarının da periyodik kontroller ve denetimler gerçekleştirebilmesi,

* İşverenler sürekli olarak daha fazla kâr amacıyla üretimi artırıcı, maliyet düşürücü önlemler almaya çalışmakta, bu çalışmayı tek taraflı olarak ve işçilerin sağlıklarını bozarak daha fazla ve daha yoğun sömürülmelerini sağlayacak biçimde yapmaktadırlar. Bu nedenle Performans Değerlendirme Kurulu kurulması.

Evrensel

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Birleşik Metal-İş / Grup Toplu İş Sözleşmesi / MESS /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.