turk-savunma-sanayi-asya-nin-gozdesi-oldu-3197786

KHK ile savunma şirketi kuruldu: Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ…

Sol Defter- Haber - 25 Aralık 2017 - Güncel Politika

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

AA’nın haberine göre savunma sanayi alanında hizmet vermek üzere kurulan ASFAT, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak sipariş alacak.

Yeni tesisler inşa edebilecek şirkette yabancı personel de çalıştırılabilecek.

ASFAT kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek üzere faaliyette bulunacak.

Sermaye Hazine’den, yönetim Milli Savunma Bakanlığı’ndan

Şirket ayrıca, siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak ve tesisler inşa edebilecek.

Şirketin sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığı’na ait olacak. Ancak Hazine Müsteşarlığı’nın ASFAT’taki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

Başlangıç sermayesi 50 milyon

Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

ASFAT’ta iş mevzuatına tabi personel istihdam edilecek.

Askeri fabrikalar ve tersanelere ait işletme, makine ve benzeri atıl varlıkların ASFAT’a kiralanması veya işletiminin verilmesi ve döner sermayelerle ilişkileri ile ilgili protokoller imzalanabilecek.

Bakanlık envanterinden bedelsiz yararlanabilecek

Şirket aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla askeri fabrika, tersaneler ve Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan platform, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerden bakan onayı ile bedelsiz yararlanabilecek.

İhale kanunu hükümleri uygulanmayacak

Askeri fabrikalar veya tersaneler bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin ASFAT ile imzalayacakları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden kaynaklanan mal ve hizmet alınılan hakkında Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: ASFAT / KHK / Milli Savunma Bakanlığı /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.