metal-grevi-ocak-2017-evrensel-abb

Yıllık Grev Sayısı Yüzde 85 Azaldı

Sol Defter- Haber - 6 Şubat 2018 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

bianet.org’ta yer alan habere göre, 1985-2000 yılları arasında yılda ortalama 127,5 grev gerçekleşirken grevlere katılan ortalama işçi sayısı 47 bin 534’tü. 2001-2015 arasında ise yıllık grev ortalaması 20,2’ye, greve katılan işçi sayısı ise 6 bin 713’e düştü.

Doğruluk Payı’nın sitesinde yapılan açıklamada “Türkiye’nin 20 Temmuz 2016’dan bu yana içinde olduğu OHAL dönemi de grevlerin yasaklanması için kolaylaştırıcı bir zemin hazırlıyor” denildi.

AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılından bu yana kaç tane grev girişiminin hangi nedenlerle ertelendiği ve yasaklandığı bilgilerinin yer aldığı tabloya göre, son 16 yılda sendikalar tarafından alınan 14 grev kararı Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklandı ya da ertelendi.

Erdoğan: OHAL’den istifadeyle grev tehdidine anında müdahale ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz 2017’de yabancı sermayeli yatırımcılarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kabul salonunda düzenlenen toplantıda bir araya gelmiş ve grevlere ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Ama bütün fabrikalar grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Şimdi böyle bir şey var mı? Tam aksine.

“Şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır, burada greve müsaade etmiyoruz, çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız.”

Metal işçilerin grevi ertelenmişti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile grup toplu iş sözleşmesi sırasında yaşanan anlaşmazlık üzerine DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş 30, Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası 145 ve bağımsız Çelik-İş Sendikası’nın dört olmak üzere toplam 179 iş yerinde 130 bin işçiyle greve gitme kararı almıştı.

Ancak metal işçilerinin grev kararı Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmiş, sözleşmenin işçilerin yararına değiştirilmesiyle beraber MESS ile anlaşma sağlanmıştı.

Anayasada grev hakkı

Türkiye Anayasa’sının 54. maddesine göre, işçiler toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde greve çıkabiliyor.

Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta* başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenleniyor.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 63. maddesine göre, Bakanlar Kurulu grevleri 60 gün süreyle erteleyebiliyor. Bakanlar Kurulu kararı olduğunda tarafların anlaşmamaları halinde grevlerin yeniden başlaması yasal olarak olanaklı değil.

Bu nedenle 60 gün içinde taraflardan ya anlaşmaları bekleniyor ya da toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılıyor. Bu yapılmazsa sendikanın toplu iş sözleşme yetkisi düşüyor.

KHK ile yasağın kapsamı genişletildi

678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 63. maddedeki grev yasağının kapsamı da genişletildi.

Buna göre, 63. maddede yer alan “Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir” koşullarına “Büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte olması” ibaresi eklendi.

Doğruluk Payı hakkında

Doğruluk Payı, İzlemedeyiz Derneği’nin (eski adı: Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği)bir girişimi olarak, 20 Haziran 2014 tarihinde yayın hayatına başladı. Türkiye siyasetine etki eden demeçlerin açık kaynak ve verilerle doğruluklarını kontrol edip bulgularını günlük olarak kamuoyu ile paylaşıyor.

Kendini “daha demokratik bir Türkiye amacıyla yola çıkmış bir grup insanın aynı çatı altında, siyasetin daha sorumlu, ölçülebilir ve daha şeffaf olması için yürüttüğü çabaların bir ürünü” olarak niteliyor. Herhangi bir parti bağlantısına sahip olmadığını ve kar gütmediğini belirtiyor. (TP)

* Greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Grev /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.