3.ent1

Komünist Enternasyonal’in Birinci Kongresi (2-6 Mart 1919) – Lenin

Sol Defter- Haber - 2 Mart 2019 - Dünya Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Komünist (ya da Üçüncü) Enternasyonal’in (Komintern) Birinci Kongresi (2-6 Mart 1919)

Bundan tam 100 yıl önce, yani 2 Mart 1919’da Üçüncü (ya da Komünist) Enternasyonal’in Birinci Kongresi Moskova’da toplandı. Bu toplantıya şu parti ve gruplar katılmıştı.

1) Spartaküs Ligası (Almanya)
2) Komünist Partisi (Bolşevik) (Rusya)
3) Alman Avusturyası Komünist Partisi (3 Kasım 1919’da Viyana’da kuruldu.)
4) Macaristan Komünist İşçi Partisi (14 Kasım 1918’de Budapeşte’de kuruldu.)
5) Finlandiya Komünist Partisi.
6) Polonya Komünist İşçi Partisi (16 Kasım 1918’de Varşova’da kuruldu.)
7) Estonya Komünist Partisi (1918’de kuruldu.)
8) Latviya Komünist Partisi (1918’de kuruldu.)
9) Litvanya Komünist Partisi (1918’de kuruldu.)
10) Belarus Komünist Partsi (1918’de kuruldu.)
11) Ukrayna Komünist Partisi (1918’de kuruldu.)
12) Çek Sosyal-Demokrat Partisi’nin devrimci öğeleri.
13) Bulgaristan Sosyal-Demokrat Partisi (Tesniyaki ya da Darlar).
14) Romanya Sosyal-Demokrat Partisi.
15) Sırbistan Sosyal-Demokrat Partisi’nin sol kanadı.
16) İsveç Sol Sosyal-Demokrat Partisi.
17) Norveç Sosyal-Demokrat Partisi.
18) Danimarka’dan Klassenkampen (=Sınıf Mücadelesi) grubu.
19) Hollanda Komünist Partisi.
20) Belçika İşçi Partisi’nin devrimci öğeleri.
21 ve 22) Fransa sosyalist ve sendikalist hareketi içindeki grup ve örgütler.
23)İsviçre Sosyal-Demokratik Solu.
24) İtalya Sosyalist Partisi.
25) İspanya Sosyalist Partisi’nin devrimci öğeleri.
26) Portekiz Sosyalist Partisi’nin devrimci öğeleri.
27) Britanya sosyalist partileri (özellikle John Mac Lean’ın temsil ettiği akım.)
28) Sosyalist İşçi Partisi (Britanya).
29) Dünya Sanayi İşçileri (Britanya).
30) Büyük Britanya Sanayi İşçileri.
31) İrlanda işçi örgütlerinin devrimci öğeleri.
32) Atelye Temsilcileri Komitelerinin devrimci öğeleri (Britanya).
33) Sosyalist İşçi Partisi (ABD).
34) Amerika Sosyalist Partisi’nin sol öğeleri (Eugene V. Debs’in ve Sosyalist Propaganda Ligası’nın temsil ettiği eğilim.)
35) Dünya Sanayi İşçileri (ABD).
36) Dünya Sanayi İşçileri (Avustralya).
37) İşçi Enternasyonali Sanayi Sendikası (ABD).
38) (Sen Katayama’nın temsil ettiği) Tokyo ve Yokohama sosyalist grupları.
39) (Willi Münzenberg’in temsil ettiği) Sosyalist Gençlik Enternasyonali.

* * * * *

LENİN’İN AÇIŞ KONUŞMASI
(2 Mart 1919)

Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi, Komünist Enternasyonal Birinci Kongresini açmakla beni görevlendirdi. İlkin herkese, Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg’un, Üçüncü Enternasyonal’in bu en iyi temsilcilerinin anısına, bir dakikalık bir saygı duruşunda bulunmayı öneriyorum. [Herkes ayağa kalkar.]

Yoldaşlar, kongremiz evrensel bir önem taşıyan büyük bir tarihsel olaydır. Bu kongre, burjuva demokrasisinin bütün yanılsamalarının iflasına tanıklık ediyor. Gerçekten, yalnızca Rusya’da değil, Avrupa’nın en gelişmiş kapitalist ülkelerinde, örneğin Almanya’da da, iç savaş bir oldu-bitti durumuna gelmiştir.

Burjuvazi, proletaryanın devrimci hareketinin yükselmesi karşısında çılgına dönmüştür. Eğer olayların gidişinin, emperyalist savaştan sonra, proletaryanın devrimci hareketini kaçınılmaz bir biçimde kolaylaştırdığı ve uluslararası dünya devriminin bütün ülkelerde başladığı ve büyüdüğü düşünülürse, bunun nedeni açıkça ortaya çıkacaktır.

Halk, şu anda giriştiği savaşımın büyüklük ve öneminin bilincinde. Yalnızca proletaryaya egemenliğini gerçekleştirmeyi sağlayacak pratik biçimi bulmak gerek. Bu biçim, proletarya diktatörlüğü ile birlikteki sovyetler sistemidir! Proletarya diktatörlüğü! Bu sözcükler, şimdiye değin, yığınlar için anlaşılmaz sözcüklerdi. Sovyetler sisteminin dünyada ışıldaması sayesinde, bu anlaşılmaz sözcükler bütün modern dillere çevrildi; diktatörlüğün pratik biçimi, işçi yığınları tarafından bulunmuştu. Bu biçim, Rusya’daki sovyetler iktidarı sayesinde, Almanya’daki spartakistler ve öbür ülkelerdeki, örneğin, Büyük-Britanya’daki Shop Stewards Committee’ler (Atelye Temsilcileri Komiteleri – G. A.) gibi benzer örgütler sayesinde, büyük işçi yığınları için anlaşılır bir duruma geldi. Bütün bunlar, proletarya diktatörlüğünün devrimci biçiminin bulunduğunu, proletaryanın şimdi egemenliğini uygulamaya yetenekli olduğunu gösteriyor.

Yoldaşlar, Rusya olaylarından sonra, Almanya’daki Ocak savaşmasından sonra, proleter hareketin modern biçiminin kendi yolunu açtığını ve başka ülkelerde de ağır basan bir duruma geldiğini belirtmenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece bugün anti-sosyalist bir gazetede, Britanya hükümetinin Birmingham işçi vekilleri sovyetini kabul ettiğini ve sovyetleri iktisadi örgütler olarak tanımaya hazır olduğunu açıkladığını bildiren bir haber okudum. Sovyetik sistem yalnızca geri Rusya’da değil, ama en gelişmiş Avrupa ülkesi olan Almanya’da ve en eski kapitalist ülke olan Büyük Britanya’da da üstün geldi.

Burjuvazi ortalığı boş yere kırıp geçirecek, binlerce işçiyi daha boş yere öldürecek, zafer bizimdir, dünya komünist devriminin zaferi kesindir.

Yoldaşlar, sizi Rusya Komünist Partisi merkez komitesi adına candan yürekten selamlar, ve kongre bürosunu seçmenizi öneririm. Aday göstermenizi rica ediyorum.

LENİN’İN KAPANIŞ KONUŞMASI
(6 Mart 1919)

Eğer bütün engellere ve bütün polis kıyıcılıklarına karşın biraraya gelme başarısını gösterebilmiş, eğer önemli ayrılıklar olmaksızın, az zamanda çağdaş devrimci dönemin tüm ivedi sorunları üzerinde önemli kararlar alma başarısını gösterebilmiş isek, bu, tüm dünya proleter yığınlarının eylemleri aracıyla, bu sorunları pratik olarak gündeme koymuş, ve onları pratik olarak çözmeye başlamış bulunmaları sayesindedir.

Yığınların devrimci savaşımları içinde daha önce fethetmiş bulundukları şeyleri, biz, burada, yalnızca kâğıt üzerine geçirdik.

Sovyetlerden yana hareket, Doğu Avrupa’da olduğu kadar Batı Avrupa’da da, yenik ülkelerde olduğu kadar utkun ülkelerde, örneğin İngiltere’de de giderek yayılıyor; ve bu hareketin yeni, proleter bir demokrasi kurmaktan başka bir amacı yok; proletarya diktatörlüğüne doğru, komünizmin bütünsel zaferine doğru atılmış en göze çarpan adımdır bu.

Dünya burjuvazisi boşuna ateş püskürecek, spartakistleri ve bolşevikleri boşuna kara listeye alacak, hapsedecek, hatta öldürecek, tüm bunlar onu artık kurtarmayacak. Bu, yığınları aydınlatmak, onları eski burjuva demokrasisi önyargılarından kurtarmak ve savaşım içinde pişirmekten başka bir şeye yaramayacak. Tüm dünyada proleter devrimin zaferi kesindir. Dünya sovyetler cumhuriyetinin kuruluş zamanı yakındır. [Canlı alkışlar.]

NOT: Lenin’in açılış ve kapanış konuşması metinleri halkcephesi.netsitesinden alınmıştır.

Garbis Altınoğlu’nun sayfasından alınmıştır

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Komünist Enternasyonal /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.