ermeni -techiri

24 Nisan zihniyeti dünde kalmadı – Yalçın Yusufoğlu

Sol Defter- Haber - 24 Nisan 2019 - Dünya

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Aşağıdaki makale Yalçın Yusufoğlu’na ait, tarihi 2012. Hem Yalçın Yusufoğlu’nu analım hem de Ermeni Soykırımı’nı unutmayalım!

Ermeni Soykırımını Anma Günü’nün 24 Nisan diye benimsenmiş olmasının nedeni Dahiliye Nazırı Mehmed Talat’ın tamimiyle ve gerek Sadrazam Sait Halim Paşa’ya, gerekse Harbiye Nazırı ve Başkumandan Enver Paşa’ya da bildirdiği Ermeni tevkifatının Miladi takvimle 24 Nisan 1915’e rastlamasıdır.

Bu tamimle 2345 kişi tutuklanarak önceden tespit edilmiş yerlere sevkedilmişlerdir. İstanbul’dan alınanlar arasında milletvekili, gazeteci, din adamı, sanatçı gibi Ermeni toplumunun ileri gelenleri vardır.

27 Mayıs’ta ise “Tehcir Kanunu” da denilen bir Kanun-i Muvakkat çıkarılarak mahalli mülki ve askeri âmirlere mıntıkalarında tensip edecekleri Ermenileri sair yerlere sevketme salahiyeti verildi. Üç gün sonra ise Meclis-i Vükela denilen Osmanlı kabinesi bu yetkileri daimi kıldı.

10 Haziran’da “Ermenilere Ait Mal, Mülk ve Arazilere Tatbik Edilecek İdare Hakkında bir talimname çıkarıldı, tehcir edilenlerin gayri menkulleri muhacirlere verilecek, el konulan mal ve mülklerine karşılık Ermenilere para ödenecekti. Tabii ki, “para ödeme” lafı zevahiri kurtarmak içim yazılmış bir sahtekarlıktı. Kafileler halinde ölüm yolculuğuna çıkartılan insanlara mı para verilecekti? Arkada kimsesi kalmayanların gayrimenkulleri karşılıksız işgal edilecekti, tabii ki kimseye para ödenmeyecekti. Tamimdeki “muhacirler” lafıyla Rumeli ve Kafkas göçmenleri kastedilmekteydi.

Soykırım ve deportasyon işini Teşkilat-ı Mahsusa yürütmüştür. Bu teşkilat 17 Kasım 1913’te Enver Paşa’nın umumi riyasetinde kurulmuş olup fiili reisliği Kosovalı Süleyman Askeri yapmıştı, ama Erkân-ı Harp (kurmay) bir zabit olan Askeri’nin tehcirle bir ilgisi olmadı, o sadece kurucu başkandı ve Harp çıkınca gönderildiği Irak cephesinde (Basra’da) birliği yenilince intihar edecekti.

Tehcirdeki teşkilat-ı Mahsusa mensupları Rumeli ve Kafkasya göçmenlerinden, Hamidiye Alaylarının bakiyelerinden veya seleflerinden, ayrıca Tehcir için hapishanelerden çıkarılmış soyguncu, gaspçı, katil, hırsız gibi kriminallerden oluşmaktaydı.

Murat Bardakçı’da bulunan Mehmed Talat’ın defterinde vilayet vilayet yazılan rakamlara göre tehcir edilenleri listesinde 970 bin kişi vardı. Bardakçı kayıtlı olmayanlarla birlikte 1 milyon 250 bin kişi olduklarını tahmin ediyor. Diğer tahminler 1 ila 1,5 milyon arasında.

Anadolu’nun her yerinden insanlar Suriye çöllerindeki Deyrizor kampına sevkedileceklerdi. O kampın o kadar insanı alamayacağı tabii ki biliniyordu ve zaten Suriye’de bulunan Cemal Paşa da oranın seçilmesine karşı çıkmıştı. Esasen Ermenilerin bir kısmı hemen (yani yola çıkarılmadan),
bir kısmı ise oraya kadar varmadan öldürüldüler ya da yolda açlıktan, hastalıktan öldüler.

Ermeni katliamında sadece Ermeniler ölmedi. Türk Genel Kurmayı’nın Yarbay Nihat imzasıyla 1928’de yayınladığı bir çeviri kitaba göre (La Guerre Turque dans la Guerre Mondial) “800.000 Ermeni, 200.000 Rum da katl ve tehcir yüzünden veya amele taburlarında ölmüştür” deniliyor. Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hikmet Bayur Yarbay Nihat’ın “bu rakamları bizim resmi kaynaklara göre de doğru saymak gerekir” diye yazdığını aktarmaktadır.

Mardin ve Diyarbekir’de Süryanilerin, Çölemerg (Hakkâride) Nasturilerin de (kararda bu cemaatler zikredilmediği halde) Tehcire tabi tutuldukları bilinmektedir.

Osmanlı’daki Ermeni soykırımı her ne kadar İttihat ve Terakki’nin cürmü kabul edilirse de, soykırım II. Abdülhamid zamanında başlamıştır. Kürt aşiretlerinden getirilmiş silahlı adamlarla kurulan ve Padişahın adıyla anılan Hamidiye Alayları 1895’ten itibaren Osmanlı Devleti adına bu işi yapmışlardır.

Cumhuriyet’te de zihniyet değişmemiştir.

1914 Osmanlı nüfus sayımına göre imparatorluk topraklarında yaşayan Ermeni sayısı Suriye, Halep ve Beyrut vilayetleri dahil, Rusya idaresinde bulunan Kars, Ardahan ve Livane (Artvin) hariç 1.295.000 idi.

Ermeni Kilisesinin vergi kayıtlarındaki 1912-1913 istatistiğine göre bu sayı 1.914.000, Encyclopedia Britannica’ya göre sayı 1.750.000’di.

Bugün ise 60.000 civarında Ermeni yurttaş kalmıştır. (Ermenistan Cumhuriyeti’nden çalışmak için gelenler bu rakama dahil değil.) Fakat on milyonlarca Türk o altmış bin kişiye de düşmandır.

Dünyadaki tüm Ermenilere düşmandır. Resmi propagandanın bunda önemli payı vardır.

Eğer Hrant Dink’e kurşun sıkan tetikçi katilin başındaki beyaz bereyle on bin Trabzonlu ertesi haftaki maça gidiyorsa kin ve nefretin ne boyutta olduğunu düşünmek gerekir. Bu olay kendiliğinden olmamıştır. Türkiye’de arasanız on bin beyaz bere bulamazsınız: Belli ki, o kadar beyaz bere ısmarlanmış, imal edilmiş ve getirilip on bin kişiye dağıtılmıştır. Yani bu bir organizasyon marifetidir. Ola ki, Özel Harp Dairesi’nin marifetidir.

Evet, aradan bir asır geçmiştir ve 26 Şubat 2012 günü Taksim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı’nın konuştuğu miting Ermeni düşmanlığının son resmi örneği olmuştur. Veya 24 Nisan 2011 günü Batman’daki birliğinde bir er tarafından sırf Ermeni olduğu için öldürülen Sevag Şahin Balıkçı’nın katilinin himaye edilmesi bir başka kanıttır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Ermeni Soykırımı /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.