covid-19-isci

Covid-19 işçileri nasıl etkiledi? – DİSK-AR

Sol Defter- Haber - 9 Temmuz 2020 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem halk sağlığına hem de toplumsal ve ekonomik yaşama dair mevcut eşitsizlikleri derinleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), salgının çalışma yaşamına etkilerine dair alan araştırması gerçekleştirdi.

Haziran ayında yapılan çalışma, Covid-19’un işçilerin işi ve geliri üzerinde yaratmış olduğu tahribatı bütün yönleriyle ortaya koyuyor.

DİSK-AR’ın “Covid-19 İşçileri Nasıl Etkiledi?” başlıklı araştırmasının özeti ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından İstanbul Tabip Odası’ndaki basın toplantısıyla paylaşıldı.

Tüm DİSK üyesi işçileri temsil edecek şekilde saptanan bir örneklemle yürütülen çalışmanın sonuçları özetle şöyle:

Salgın işçilerin çalışma biçiminde ciddi değişikliklere yol açtı

 • İşçilerin yüzde 63’ünün çalışma biçimi değişti
 • İşçilerin yüzde 41’inin çalışma süresi Covid-19 nedeniyle azaldı
 • Özel sektörde işçilerin yüzde 76’sının çalışma biçimi Covid-19’dan etkilendi
 • İşçilerin yüzde 23’ü kısa çalışma yaptı
 • Özel sektörde işçilerin ise yüzde 37’si kısa çalışma yaptı
 • İşçilerin yüzde 19’ü işe dönüşümlü gidip geldi

İşçiler ciddi ücret ve gelir kayıpları yaşadı

 • İşçilerin bir bölümünün ücret, bir bölümünün ise fazla çalışma ve sosyal haklarında kayıplar yaşandı
 • Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 36’sı ücret ve gelir kaybı yaşadı
 • İşçilerin yüzde 40’ı daha ucuz besinlere yöneldi

İşçilerin yüzde 75’i Covid-19 nedeniyle ekonomik zorluk yaşadı

 • İşçilerin yüzde 25’ten fazlasının borçları arttı
 • İşçilerin yüzde 19,4’ü kredi kartının alt limitini ödeyebildi
 • İşçilerin yüzde 16,5’i kredi kartı borcunu ödeyemedi

İşçi kadınlar salgından daha olumsuz etkilendi

 • Araştırma işçi kadınların Covid-19 salgınından daha olumsuz etkilendiğini ortaya koydu
 • İşçi kadınların yüzde 52’si Covid-19 döneminde ücretli çalışma sürelerinin azaldığını bildirdi
 • İşçi kadınların yüzde 42’si Covid-19 döneminde ücret kaybı yaşadı
 • Kadınların çalışma biçimi erkeklere göre daha fazla esnekleşti
 • Kadınlar salgının yayılma hızı konusunda daha endişeli

İşçilerin birikimleri çok sınırlı

 • İşçilerin yüzde 63’ü geliri kesilirse 1 aydan daha az süreyle geçinebileceğini beyan etti
 • İşçilerin yüzde 29’u geliri kesilirse 1-3 ay arası süreyle geçinebileceğini beyan etti
 • İşçilerin sadece yüzde 12’si 6 aydan daha uzun süre geçinebileceğini belirtti

İŞKUR ödenekleri yaygın biçimde kullanıldı

 • DİSK üyesi işçilerin yüzde 27’si İŞKUR’dan ödenek aldı
 • İşçilerin yüzde 24’ü kısa çalışma ödeneği aldı
 • Özel sektörde işçilerin yarısı İŞKUR’dan ödenek aldığını bildirdi
 • Özel sektörde kısa çalışma ödeneğinden yararlananların oranı yüzde 43 oldu
 • İşçilerin yüzde 91’i İŞKUR dışında bir yardım almadı

Covid-19 önlemleri yeterli değil

 • İşçilerin yüzde 29,4’ü kendilerinin veya arkadaşlarının Covid-19’a yakalandığını bildirdi
 • Covid-19 vakaları nedeniyle işyerlerinin yüzde 15’inde üretim durdu
 • İşçilerin yüzde 53’ü işyerlerinde salgına karşı alınan önlemleri yeterli bulmuyor
 • Koruyucu önlemlerin yeterliliğine ilişkin olumlu kanaat yüzde 50’nin altında

İşçilerin kaygıları büyük

 • İşçilerin yüzde 82’si Covid-19 nedeniyle işini ve/veya kendisini tehlikede hissediyor
 • İşçilerin yüzde 53’ü salgının yayılma hızının artacağını düşünüyor
 • İşçilerin yüzde 84’ü Covid-19’u kişisel ekonomik durumu için büyük tehlike olarak örüyor
 • İşçilerin yüzde 90’a yakını Covid-19’u ülke ve dünya ekonomisi için tehdit olarak görüyor
DİSK-AR’ın raporunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Covid 19 / DİSK-AR /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.