izelman_iscileri_

Temmuz 2020 dönemine ait işçi sendikaları istatistiği yayımlandı: En yoğun sendikalı işçi azalması savunma ve güvenlik işkolunda

Sol Defter- Haber - 30 Temmuz 2020 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Temmuz 2020 dönemine ait işçi sendikaları istatistiği yayımlandı: En yoğun sendikalı işçi azalması savunma ve güvenlik işkolunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz 2020 dönemine ait işçi sendikaları istatistiğini bugün yayımlamayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda genellikle ayın ortalarında yayınlanan istatistik, son dönemlerde giderek gecikmeli bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Oysa ki yine geçmiş yıllara oranla neredeyse tümüyle elektronik ortamda bu işlemleri yapmak son derece kolaylaşmış olmalıydı.

Anlaşılan o ki yine yönetim sistemi, her alanda olduğu gibi hazır verileri, bir kağıda döküp Resmi Gazete’de ilanını sağlamayı bile zorlaştırmayı başarmış durumda.

İstatistiklerde en ilginç verilerden birisi Ocak ayına oranla çalışan sayısında görülen artış oranı. 6 ay öncesine göre çalışan sayısı yüzde 2,85 artarak 394 bin artarak 14 milyon 251 bine ulaşmış. SGK sigortalı verilerin birkaç ay gecikmeli verdiği için anlık olarak karşılaştırma yapma olanağından yoksunuz. Sorun yine aynı tümüyle sayısallaştırılmış bir ortamdaki veriler neden eş zamanlı yayınlanamaz? Bunda kasıt yoksa beceriksizlik var demektir. Birçok ülkenin neredeyse haftalık yayınladığı veri setlerini Türkiye’deki yönetim aylık dahi yayımlamayı başaramıyor. Akla şu sorular ister istemez geliyor ya verileri göstermek istemiyor ve göstereceğini de kendine göre biçimlendirdikten sonra açıklıyor.

İşkollarındaki istihdam dağılımına bakıldığında iletişim, banka, ticaret, taşıma ve güvenlik işkollarında istihdam azalması yaşanmış. Sayılara bakıldığında ticaret işkolunda 27 bini aşkın bir çalışan azalması görülmekte.

En fazla çalışan sayısı artışı ise iktidarın gözdesi inşaat işkolu ocak ayından bu yana 195 bine yakın bir işçi artışı açıklanmış. İstatistiğe göre dönem içindeki toplam işçi artışının neredeyse yarısı bu işkolundan geliyor.

Sendikalı işçi sayılarına baktığımızda doğal olarak çalışan sayısından düşük oranlı bir artış görüyoruz. Sendikalı işçiler Ocak ayına göre yüzde 1,47 oranındaki artışla 1 milyon 946 bin kişi olmuş.

İşkollarına göre sendikalı işçilerin durumu ise biraz farklı; 8 işkolunda sendikalı işçi sayısında azalma var. En yoğun sendikalı işçi azalması 6 bin 500 kişi ile savunma ve güvenlik işkolunda gözleniyor. İnşaat işkolundaki çalışan sayısı artışına karşın sendikalı işçi sayısında yüzde 3,31 oranında azalma olmuş.

Sendikalı işçi sayısı az da olsa artmasına rağmen çalışan sayısındaki daha fazla oranda artış haliyle sendikalı işçi oranını Ocak 2020 dönemine göre aşağıya çekmiş. Ocak ayında yüzde 13,84 olan sendikalı işçi oranı Temmuz 2020 döneminde yüzde 13,60’a inmiş.

 

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sendikalı işçilerin hemen tamamı 3 konfederasyon bünyesindeki sendikalarda toplanmış.

Türk-İş ise binde 38’lik bir oran ile üye sayısını 3,860 artırmış. Türk-İş’e üye sendikalar işkollarına göre incelendiğinde basın, banka, metal, inşaat, gemi inşa, konaklama ve güvenlik işkollarında üye kaybetmiş. Türk-İş’in en fazla üye kaybı metal işkolundaki sendikası Türk Metal’de yaşanmış. Genel hizmetler, ticaret, demiryolu ve sağlık işkollarındaki sendikaları ise binin üzerinde yeni üye kaydetmiş.

Ocak ayında belirgin bir azalma yaşayan Hak-İş bu dönemde durumu biraz düzeltmiş. Bununla beraber 2012 sonrasındaki o yüksek oranlı artıştan eser kalmamış. Ocak 2019’a kadar Türk-İş’le arasındaki makası kapatan Hak-İş Ocak 2019’dan itibaren bu özelliğini yitirmiş. Bazı işkolu sendikalarında (savunma, ticaret ve enerji) önemli erimeler olmasına karşı, sağlık işkolundaki sendikanın 11 bin 652 yeni üye ile Hak-İş’in grafiğini düzelmiş. Bunu yine bir iktidar desteği olarak görmek mümkün olabilir.

DİSK’in genel durumuna bakıldığında yüzde 3,14 oranında bir artış yaşamış. Diğer konfederasyonlarda olduğu gibi savunma ve güvenlik DİSK açısından en yoğun üye kaybının yaşandığı işkolu olmuş. Bunun dışındaki sendikalardaki üye kayıpları sınırlı kalmış.

Savunma ve güvenlik işkolundaki bu kayıpların temel nedeni, Temmuz başından itibaren taşerondan kadroya geçişler nedeniyle bu alandaki önemli bir bölüm işçinin diğer işkollarına özellikle de genel hizmetlere kaymış olması.

Bunun bir sonucu olarak örneğin DİSK’in genel hizmetler sendikası önceki döneme göre 7 bin 672 kişilik bir üye artışı gerçekleştirmiş.

Alt işveren asıl işveren düzenlemesi sadece savunma ve güvenlik değil örneği enerji, sağlık gibi diğer işkollarını olumlu ve olumsuz yönde etkilemiş. Bunu hem çalışan sayılarında hem de sendikaların üye kayıp ve artışlarında görebiliyoruz. Bunun sonucunda örneğin Temmuz öncesindeki üye sayısı bakımından baraj dahi aşabilecek sendikalar bu nedenle baraj altında kalabilmiştir. Ayrıca bunun konfederasyonların içindeki üye sendikalar arasındaki işbirliği yönünden de tartışmaya açık sorunlar yaratabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Toplama bakıldığında önceki döneme oranda bir sendika azalarak bütün işkollarında 184 sendika açıklanmış. Önceki döneme oranla bazı işkollarında sendikalar liste dışı kalırken bazı yeni sendikalar eklenmiş. Bunlar avcılık, dokuma, ağaç, ticaret, çimento, inşaat, taşımacılık ve konaklama işkolları. Konaklama ve ticaret işkolları en fazla yeni sendika eklenen işkolları.

184 sendika içinde barajı aşabilenlerin sayısı 56. Ancak bu bir yanılgıya yol açmamalı, aşan sendikaların üye sayıları toplam içinde büyük çoğunluğu oluşturuyor.

Sendika.Org

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: İşkolu İstatistikleri /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.