Deli Gömleği ve Grev Önlüğü

21 Nisan 2011 / Aziz Çelik

Grev yasağına onay veren bir sendikal örgütün genel kurulunda Başbakan grev önlüğünü deli gömleği giymekle, kırmakla ve dökmekle özdeşleştiriyordu. Başbakanın konuşması aynı zamanda kamu görevlilerinin tümün kapsayan grev yasağının teyidi idi. Referandum öncesi sendikal hakların genişleyeceğini iddia edenlerin ve bu iddialara inananların kulakları çınlasın.

Casper Günlüğü 54: İşçiler, Reklamlar ve “Basın Özgürlüğü”

14 Nisan 2011 / Aziz Çelik

Bilişim işçilerinin örgütlenmesi başlı başına haber, büyük bir şirkette sendikal hak ihlali haber, sendikal nedenle işten atılmak haber… Ancak Casper işçileri seslerini duyuramıyor. Taksim’de yürüryorlar haber olamıyorlar. Sendika sesini duyuramıyor. Açıklamaları basında yer almıyor. Çünkü basın özgürlüğü ve halkın haber alma özgürlüğü üzerinde büyük bir iktisadi baskı var.

Bu KHK Çok Tehlikeli, Çok…

10 Nisan 2011 / Aziz Çelik

Hükümete 6 ay süreyle bütün devlet aygıtını ve çalışma hayatıyla ilgili her yasayı istediği gibi değiştirme yetkisi veren bu KHK düzeni ile emekçilerin telafisi güç ciddi hak kayıpları yaşayacağı çok açık. Bu KHK çok tehlikeli, çok…

Zor Zamanda Dik Durmak

31 Mart 2011 / Aziz Çelik

Bugün söz, ifade ve basın özgürlüğü bu kadar rahat ihlal ediliyorsa ve hepimizin söz, ifade ve hatta düşünme özgürlüğü tehdit altındaysa, bilin ki bunda sizin de sorumluluğunuz var. Dahası, geçmişin ve bugünün hukuksuzlukları ve keyfilikleri adil bir yargılamayla mahkûm edilemiyorsa, bilin ki bunda sizin de payınız var.

Bize Bir Ders Olur mu?

26 Mart 2011 / Aziz Çelik

657 sayılı yasanın 125. Maddesinde yapılan değişiklikle memuriyetten çıkarılma sebepleri arasına “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” fiili de eklendi. Maddenin eski halinde var olan “işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak” fiiller memuriyetten çıkarmayı gerektiren sebepler olarak korundu.

Torba Yasanın Püf Noktası

17 Mart 2011 / Aziz Çelik

İşsizlik Fonundan işverene prim desteği var, hükümete yatırım desteği var ama kısmi süreli çalışana prim desteği yok, işsize yeterli ödeme yok. Fon son 9 yılda toplam 2,1 milyon işsize, yılda ortalama 230 bin işsize ödeme yapmış. İşsizlik Sigortası Fonu giderek hükümet yatırımlarını ve işverenlerin prim ödemelerini finanse eden bir kaynağa dönüşmektedir.

Seçimden Sonraki “Torba”

17 Mart 2011 / Aziz Çelik

Torbanın büyüğü seçimden sonra gelecek. Torba yasa taslağından çıkarılan esnek çalışma biçimleri de bakanlığın üzerinde çalıştığı bölgesel asgari ücret, alt işveren uygulamasının yaygınlaştırılması, kiralık işçilik ve kıdem tazminatının budanması gibi değişiklikler seçimden sonra tekrar gündeme gelecek.

Grevi Hatırlamak

26 Şubat 2011 / Aziz Çelik

Grevin bir hak olduğu uzun zamandır unutulmuştu. Grev hakkı kullanılmaz olmuştu. Gelin memleketimizdeki grev verilerine bir göz atalım: 2008 ve 2009 yıllarında 8 bin 100 işçi greve gitmiş. Yılda sadece 4 bin işçi! Grevde geçen işgünü sayısı ise 178 bin. 2002-2006 yıllarında ise yılda ortalama 3 bin işçi greve gitmiş. Grevde geçen işgünü sayısı ise 270 bin gün.

Keşke TİP Olsaydı!

24 Şubat 2011 / Aziz Çelik

Birer işçi cehennemine dönüşen işyerlerinde iliklerine kadar sömürülen işçilerin, Ostim’de katledilen işçilerin, Karadon’da cansız bedenleri aylarca yer altında kalan madencilerin, torba yasaya karşı direndiği için su sıkılan, gazlanan emekçinin, sopalanan öğrencinin keşke bir TİP’i olsaydı. Tok sözlü, dik başlı, onların dilinden konuşan bir sol partileri olsaydı…

Yeni Vesayet ve Karakter Aşınması

18 Şubat 2011 / Aziz Çelik

Nasıl güçlü metaller zamanla oksitlenip, paslanıyor ve aşınıyorsa, insan karakteri de zamanla değişebiliyor; zor ve güç karşısında zayıflıyor, paslanıyor ve aşınıyor. Güvencesizlik, esneklik, insanın çalışma sürecinde yalnızlaştırılması ve örgütsüzleştirilmesi yeni kapitalizmde ahlaki bir kimliğin oluşmasını engelliyor Sennett’e göre.

Ekonomi Tartışan “Marksist”!

3 Şubat 2011 / Aziz Çelik

Büyüme istihdam yaratmayan yapay bir büyüme oldu. Dahası işsizlik arttı. Düşük döviz kuruna, reel ücretlerin baskılanmasına ve çalışma koşullarının ağırlaştırılmasına (daha uzun çalışma saatlerine ve daha düşük ücrete dayalı) dayalı bir büyüme yaşandı.

Asgari Değil, Sapsarı Ücret

7 Ocak 2011 / Aziz Çelik

Bu muhterem zevatın giydirilmiş aylık ücretleri (43×795) 34.185 lira düzeyindedir. Asgari ücretin netinin 630 lira olduğu dikkate alınırsa bu zevatın asgari ücretlinin eline geçen paranın tam 54 (elli dört) katı ücret almalarına karar verildiği ortaya çıkmaktadır.Peki, kim bunlar? Ne yazık ki bunlar sendikacı.

Asgari İlkelerden Yoksun Asgari Ücret

30 Aralık 2010 / Aziz Çelik

Asgari ücretteki artış yüzde 4.7 zam yapılmış oldu. Değil 4.7, 14.7 artış olsaydı da saptanan asgari ücret yetersiz olacaktı. Çünkü asıl sorun asgari ücretin tespit yönteminde yatıyor.

Torba Yasada Silikozis Utancı

24 Aralık 2010 / Aziz Çelik

“Meslekte kazanma gücünü yüzde 40 ila 59 arasında kaybedenlere 2022 aylığı tutarında (100 TL), 60 ila 79 arasında kaybedenlere bu aylığın iki katı tutarında (200 TL) ve 80 ve üzerinde olanlara üç katı tutarında (302 TL) aylık bağlanacaktır.” Böyle diyor Torba yasanın 56. Maddesi.

Seçim Bildirgesine Koyacaklar mı?

25 Kasım 2010 / Aziz Çelik

Sendikal örgütler bu güvencesiz ve esnek çalışma hazırlığı karşısında ne yapacak? Bir tutum alacaklar mı? Yoksa görmezden mi gelecekler? Daha da vahimi, oturup bunları müzakere edecekler mi?

Güvencesizliğin daniskası geliyor

23 Kasım 2010 / Aziz Çelik

AKP işçilerin anayasası olan İş Yasasını işveren talepleri doğrultusunda iyice esnekleştiriyor. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlıkları başlatılan İş Yasası değişiklikleri, işveren örgütleri tarafından yıllardır savunulan taleplerdir.

Pek İlerleyememişiz!

11 Kasım 2010 / Aziz Çelik

Avrupa Komisyonu, 2010 Türkiye İlerleme Raporunu açıkladı. Raporda Tekel işçilerinin eylemine yer verilerek özelleştirme sonrası geçici istihdam edilen işçilerin sendikal haklarına ilişkin sorunlara dikkat çekiliyor.

Bağlaçların Sınıf Mücadelesi

21 Ekim 2010 / Aziz Çelik

İş Yasanındaki taşeron bağlaçlarını sermaye lehine değiştiriyor ve taşeronlaşmanın elini kolunu serbest bırakmak istiyor… Zaten dizginlerinden boşalmış olan taşeronluk hiç bir engel tanımayacaktır. Bu değişiklik yeni iş cinayetlerine davetiyedir.

Sendikal Uyum Yasaları-2

7 Ekim 2010 / Aziz Çelik

Değişikliklerin işçi haklarını geliştireceğini iddia edenler şimdi bunun gereğini yapmalıdır. Üstelik sendikal uyum yasaları temel insan hakları niteliğinde olup bunun için sosyal tarafların uzlaşmasını beklemeye gerek yoktur.

Sendika Uyum Yasaları

2 Ekim 2010 / Aziz Çelik

Paket onaylandı. Elinizi tutan yok. İşçi haklarını geliştirecek uyum yasalarını çıkartın. Çalışanların dayanışma grevi, siyasi amaçlı grev ve benzeri grevleri yapmalarını sağlayacak yasaları çıkartın. Ben yanılmış olmaktan dolayı mutluluk duyacağım.