Yeni Vesayet ve Karakter Aşınması

18 Şubat 2011 / Aziz Çelik

Nasıl güçlü metaller zamanla oksitlenip, paslanıyor ve aşınıyorsa, insan karakteri de zamanla değişebiliyor; zor ve güç karşısında zayıflıyor, paslanıyor ve aşınıyor. Güvencesizlik, esneklik, insanın çalışma sürecinde yalnızlaştırılması ve örgütsüzleştirilmesi yeni kapitalizmde ahlaki bir kimliğin oluşmasını engelliyor Sennett’e göre.

Ekonomi Tartışan “Marksist”!

3 Şubat 2011 / Aziz Çelik

Büyüme istihdam yaratmayan yapay bir büyüme oldu. Dahası işsizlik arttı. Düşük döviz kuruna, reel ücretlerin baskılanmasına ve çalışma koşullarının ağırlaştırılmasına (daha uzun çalışma saatlerine ve daha düşük ücrete dayalı) dayalı bir büyüme yaşandı.

Asgari Değil, Sapsarı Ücret

7 Ocak 2011 / Aziz Çelik

Bu muhterem zevatın giydirilmiş aylık ücretleri (43×795) 34.185 lira düzeyindedir. Asgari ücretin netinin 630 lira olduğu dikkate alınırsa bu zevatın asgari ücretlinin eline geçen paranın tam 54 (elli dört) katı ücret almalarına karar verildiği ortaya çıkmaktadır.Peki, kim bunlar? Ne yazık ki bunlar sendikacı.

Asgari İlkelerden Yoksun Asgari Ücret

30 Aralık 2010 / Aziz Çelik

Asgari ücretteki artış yüzde 4.7 zam yapılmış oldu. Değil 4.7, 14.7 artış olsaydı da saptanan asgari ücret yetersiz olacaktı. Çünkü asıl sorun asgari ücretin tespit yönteminde yatıyor.

Torba Yasada Silikozis Utancı

24 Aralık 2010 / Aziz Çelik

“Meslekte kazanma gücünü yüzde 40 ila 59 arasında kaybedenlere 2022 aylığı tutarında (100 TL), 60 ila 79 arasında kaybedenlere bu aylığın iki katı tutarında (200 TL) ve 80 ve üzerinde olanlara üç katı tutarında (302 TL) aylık bağlanacaktır.” Böyle diyor Torba yasanın 56. Maddesi.

Seçim Bildirgesine Koyacaklar mı?

25 Kasım 2010 / Aziz Çelik

Sendikal örgütler bu güvencesiz ve esnek çalışma hazırlığı karşısında ne yapacak? Bir tutum alacaklar mı? Yoksa görmezden mi gelecekler? Daha da vahimi, oturup bunları müzakere edecekler mi?

Güvencesizliğin daniskası geliyor

23 Kasım 2010 / Aziz Çelik

AKP işçilerin anayasası olan İş Yasasını işveren talepleri doğrultusunda iyice esnekleştiriyor. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlıkları başlatılan İş Yasası değişiklikleri, işveren örgütleri tarafından yıllardır savunulan taleplerdir.

Pek İlerleyememişiz!

11 Kasım 2010 / Aziz Çelik

Avrupa Komisyonu, 2010 Türkiye İlerleme Raporunu açıkladı. Raporda Tekel işçilerinin eylemine yer verilerek özelleştirme sonrası geçici istihdam edilen işçilerin sendikal haklarına ilişkin sorunlara dikkat çekiliyor.

Bağlaçların Sınıf Mücadelesi

21 Ekim 2010 / Aziz Çelik

İş Yasanındaki taşeron bağlaçlarını sermaye lehine değiştiriyor ve taşeronlaşmanın elini kolunu serbest bırakmak istiyor… Zaten dizginlerinden boşalmış olan taşeronluk hiç bir engel tanımayacaktır. Bu değişiklik yeni iş cinayetlerine davetiyedir.

Sendikal Uyum Yasaları-2

7 Ekim 2010 / Aziz Çelik

Değişikliklerin işçi haklarını geliştireceğini iddia edenler şimdi bunun gereğini yapmalıdır. Üstelik sendikal uyum yasaları temel insan hakları niteliğinde olup bunun için sosyal tarafların uzlaşmasını beklemeye gerek yoktur.

Sendika Uyum Yasaları

2 Ekim 2010 / Aziz Çelik

Paket onaylandı. Elinizi tutan yok. İşçi haklarını geliştirecek uyum yasalarını çıkartın. Çalışanların dayanışma grevi, siyasi amaçlı grev ve benzeri grevleri yapmalarını sağlayacak yasaları çıkartın. Ben yanılmış olmaktan dolayı mutluluk duyacağım.

Küresel taşeron köyün madencileri

23 Eylül 2010 / Aziz Çelik

Kürselleşmenin dünyayı küçük bir köy haline getirdiğinden söz ediliyor yıllardır. Evet Şilili, Çinli ve Türkiyeli madenciler aynı köyde yaşıyorlar: Küresel taşeron köyünde.

Edeb yâ hû!

16 Eylül 2010 / Aziz Çelik

Asimetrik “milli irade” 12 Eylül referandumunun ardından neredeyse “milli irade” bayramı ilan edilecek. Türk sağının geleneksel “milli irade” fetişizminde şaşırtıcı bir yan yok. “Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz” derekesine inen çoğunlukçu (ama çoğulcu olmayan) zihniyet biliniyor. Şaşırtıcı olan sandık sonuçlarını neredeyse demokrasinin tek ölçütü ilan eden ve “liberal” demokrasinin en temel ilkelerini bile unutan liberaller….

Read more →

Hak-İş’li Mustafa Paçal’a Yanıt: Tahrifat mı Bilgisizlik mi? İkisi de Vahim!

30 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Paçal, 27 Ağustos 2010 tarihinde Taraf gazetesinin “Her taraf” sayfasında yayınlanan “Paket kamu çalışanına grev yasağı getirmiyor” başlıklı yazısında uluslararası çalışma hukukunun en basit kurallarını görmezden gelmekte, çarpıtmakta, yanlış ve hatalı olarak aktarmaktadır.

Engin Ardıç Yalan Söylüyor ve Mehmet Bozışık’a Hakaret Ediyor

28 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

Ardıç, 1998 yılında yaşamını yitirmiş ve bu yalanlara yanıt veremeyecek bir insana saldırmaktadır. BOZIŞIK, bu iddialara yanıt veremeyeceği için son yıllarında onunla birlikte olan bizler Ardıç’a yanıt veriyoruz: Zafer Aydın – Muzaffer Demirci – Erhan Kaplan – Erdoğan Aydın – Cemal Polat – Aziz Çelik

Bir sendikanın “bertaraf” olma korkusu

26 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

Bertaraf tehdidi bir milattır. Bir turnusoldür. Artık referandum bir plebisite dönüşmüştür. O yüzden “bertaraf” öncesi her şeyi bir kenara bırakıp yeniden düşünmenin zamanıdır. Karşı taraf olma ve bitaraf kalma hakkı şimdi başka bir anlam kazanmıştır.

Sivil vesayet mi, paranoya mı?

24 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

“Hayır” eski vesayetin de yeni vesayetin de geriletilmesi, demokratik iradenin öne çıkması anlamına gelecek ve demokratikleşme sürecine esaslı bir katkı yapacaktır.

“Ufuk Uras’a Açık Mektup”

16 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

Daha üç-beş ay öncesine kadar seninle yol arkadaşlığı yapanları da Ergenekon değirmenine su taşımakla, memleketin yarısını Ergenekon cephesini desteklemekle suçluyorsun. Bu toptancı, müstehzi, otoriter ve yaftacı tarzı bırakmalısın sevgili Ufuk. Bu egemen-vesayetçi siyasetin tarzıdır.

Anayasa paketini emekçilerin lehine yorumlamaya çalışıyorum

13 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

Şimdiye kadar yazdığım yüzlerce yazıda yaptığım gibi bu değişiklikler emekçilere ne getiriyor ona bakıyorum Hatta “işçici” falan da diyebilirsiniz. Kimlerin işine geliyor, kimlere zarar geliyor ona bakıyorum. Bu değişiklikler hangi tarafa yarıyor?

Grev Yasağı Geliyor!

8 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

SENDİKALARIN UYANMA VAKTİDİR: tüm memurlara anayasal düzeyde grev yasağı geliyor. Memura grev yasağı getiren 1926 Memurin Kanunu zihniyeti Anayasaya taşınıyor. İştahla evet diyenler grev yasağına evet dediklerinin farkında mı?