Hayri Bökü: “Bugün sendikalardan bir çaba beklemek, horozdan yumurta beklemeye benzer”

15 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Lenin’in koyduğu o klasik anlamda sendikalar olmadan bir şey olmaz, sendikalar olmadan bir siyasi partinin bir gün daha iktidarda kalamayacağı gibi klasik şeyler teorik anlamda doğru olmakla beraber, komünistlerin nesnel duruma göre hareket etmesi lazım. Bugün sendikalardan bir çaba beklemek horozdan yumurta beklemeye benzer. Bizim nesnel duruma göre hareket etmemiz lazım. Nesnellik sendikalıların dışında, güvencesiz işçilerdedir.

Özelleştirmede sıra kaldırımlara mı geldi? – Oya Öznur

15 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Toplam uzunluğu 1975 kilometre olan ve Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini de içeren sekiz otoyolunu kapsayan özelleştirme ihalesi yapıldı. Koç Holding-Ülker Holding’e ait Gözde Yatırım ve Malezyalı UEM Grup ortaklığı, 5 milyar 720 milyon dolar verip ihaleyi aldı.

Mısır’da yaşananlar Devrim mi, emperyalizmin komplosu mu? – Mustafa Eker

15 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Dün bürokratik oligarşiyi alaşağı eden, bugün ise burjuva iktidarının Müslüman Kardeşler görünümlü biçimine karşı, kesintiye uğrayan devrimi ilerletmeye ve mücadeleyi yükseltmeye çalışan Arap halkları ve Mısır işçileri, tarihin tek devrimci sınıfının işçi sınıfı olduğunu gösteriyor.

“Savaş Hükümeti” Kuvvetler Ayrılığına Karşı Çıkıyor – İlkay Öngören

15 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Başbakanın dile getirdiği “kuvvetler ayrılığı” eleştirisi ve AKP iktidarının dayattığı “Başkanlık Rejimi” projelerinin arkasında, toplumsal muhalefeti bastırmaya ve sömürüyü derinleştirmeye hizmet edecek totaliter bir rejim kurma amacı yer almaktadır.

İki Sınıf İki Adalet: Neye Baksalar Para Görüyorlar…

6 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Anayasa Mahkemesi, rüşvet verme-alma iddiasıyla, Yüce Divan sıfatıyla yargıladığı, aralarında İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş’ın da bulunduğu işadamları ve kimi yargıçlar hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıkların, yasa dışı yollardan elde edilen delillere dayanılarak mahkûm edilemeyeceğine hükmederek, onları beraat ettirmiştir. Yani ortada sanıkları mahkûm etmeye yetecek kanıtlar var, ancak bu kanıtlar yasal yoldan elde edilmemiş; o nedenle kanıt olarak kabul edilip sanıklar mahkûm edilemiyor!

Kadınlar Özgür Olmazsa… “İşçilerin Sesi” Metinleri (III)

5 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Biz devrimci marksistler olarak kadınların kurtuluşunu doğrudan sosyalizme bağlayan, “kadın sorunu sınıfsal bir sorundur” diyerek, kadınların özerk mücadelesini önemsemeyen, sınıf indirgemeci yaklaşımlarla aramıza sınır çekmeliyiz.

Kent, barınma, su ticarileştirilemez – “İşçilerin Sesi” Metinleri (IV)

5 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Kâra dayalı kapitalist toplum, yaşam, çevre, kent, enerji ve su hakkını işçi sınıfının ve yoksulların elinden almakla kalmıyor, bir bütün olarak insan soyunu tehdit ederek, doğal kaynakları barbarca tahrip edip, tüketiyor. Bu yüzden, kent, barınma, su, enerji, çevre ve doğa hakkı mücadelesi, kapitalizme karşı mücadeleyle birleşmek zorundadır.

Paşabahçe direnişi Topkapı işçilerine örnek olsun!

4 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

2002 yılı yazında, Paşabahçe Şişecam fabrikasının kapatılma kararına karşı işçilerin fabrikayı 18 gün işgal ederek direndikleri bir deneyim yaşanmıştı. Kristal-İş sendikasının eski yönetimi, bu direnişi işçi kontrolünün ve onayının dışında sonuçlandırmıştı. 8 Ağustos günü Paşabahçe işçisi öfkesini Beykoz-Paşabahçe Kristal-İş Şubesini basıp, tabelasını parçalamasıyla sonuçlanmıştı.

Topkapı Şişecam işçileri, özlük haklarına ve iş güvencelerine sahip çıkıyor

4 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Fabrikada üretim olmadığı için, işçilerin işyerini terk etmemiş olması, işvereni zorlayacak bir eylem değil, Ancak Eskişehir’e götürülmek üzere bir kısmı sökülmüş olan makinelerin işyerinden çıkartılmasını önleyebilecek bir eylem olabilir.

“İşçilerin Sesi” Metinleri (I): Parti ve İşçi Sınıfı

23 Aralık 2012 / İşçilerin Sesi

İşçi sınıfının “bilinçli bir parçası” olmak için militan bir faaliyet yürütmemiz gerekiyor. İşçi sınıfının bilinçlilik düzeyini yükseltmek üzere yürüteceğimiz propaganda ve faaliyetlerimiz, militan bileşimimizi de bu yönde seçmek ve yetiştirmek konusunda ısrarlı olmamıza bağlıdır. Aksi halde, hangi fikirleri savunmuş olursak olalım, pratikte giderek işçi sınıfından ideolojik olarak da ayrı durulmasına hizmet etmiş oluruz. Bu da ana hedefimizden sapmamıza yol açar.

“İşçilerin Sesi” Metinleri (II): Kürt Meselesine Politik Yaklaşım

23 Aralık 2012 / İşçilerin Sesi

Bugün Kürt mücadelesi karşısında alınacak doğru politik tutumun ne olacağına, iki temel yanlış politikanın olumsuzlanması yoluyla, ulaşılabilir. Birinci yanlış politika, Kürt mücadelesi ve siyasi hareketinin Türkiye siyasetindeki ağırlığının cazibesine kapılarak, bu harekete eklemlenmek, onun uzantısı haline gelmektir. Bu yaklaşım, en hafif deyimle, “demokratizme” düşmek, işçi sınıfından ve onun nihai programından uzaklaşmaktır. Kürt mücadelesi içindeki pratik politik önemi ise “odun kırıcının ‘hıh’ deyiciliğinden” öte bir şey değildir. İkinci yanlış politika ise, Kürt mücadelesinin ulusalcı özelliği ve Kürt hareketinin siyasi niteliğini gerekçe göstererek, ama esas olarak Türkiye işçi sınıfının şoven koşullanmasına taviz vererek, sınıftan kopmamak adına, Kürt mücadelesine karşı mesafeli bir tutum takınmaktır.

İktidarın Savaş Politikasına Karşı Barışı Savunalım

9 Eylül 2012 / İşçilerin Sesi

Evdeki hesap çarşıya uymadı. Esad rejiminin kısa sürede devrilmeyeceği anlaşıldığı gibi, özellikle Şemdinli’de haftalarca süren yoğun çatışmalar ve PKK’nin yol kesme, milletvekili kaçırma gibi eylemlerinin yoğunlaşması, bu alanda da işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor.

EDP’li Emin Ekinci Şiddet Uyguladığını Kabul Etti ve Özür Diledi

19 Mayıs 2012 / İşçilerin Sesi

Baskılarımız sonuç verdi. HDK Yürütmesinin daveti üzerine, 14 Nisan’da ortak bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Emin Ekinci şiddet uyguladığını kabul etti ve HDK’dan ve Yunus Öztürk’ten özür diledi.

Teşvik Paketi: İşçilere Yoğun Sömürü – Necdet Seçer

16 Mayıs 2012 / İşçilerin Sesi

Yüksek enerji fiyatları veri kabul edildiğinde, hükümetin, üretim maliyetlerini düşürmek için elindeki biricik koz, işçilik maliyetlerini düşürmek ve patronlardan alınan vergileri kaldırmaktır. Teşvik tedbirleri de bunu içeriyor.

Yargılanan 12 Eylül Değil, İki Yaşlı Generaldir – Necdet Seçer

15 Mayıs 2012 / İşçilerin Sesi

Darbeleri, ondan beslenenler değil, ancak onun gerçek mağdurları yargılayabilir. Bu da işçi sınıfı ve demokratik, sosyalist muhalefettir. Onların da, darbe öncesiyle karşılaştırıldığında, çok zayıf ve örgütsüz oldukları dikkate alındığında, 12 Eylül ve 28 Şubat yargılamalarının bir tiyatro gösterisi olmaktan öteye gidemeyeceği ortaya çıkıyor.

1 Mayıs 2012: Yeni Sendikalar, Yeni Politik Örgütler Gerekli!

15 Mayıs 2012 / İşçilerin Sesi

1 Mayıs 2012’nin açığa çıkarttığı temel gerçek şudur: İşçi sınıfının acil talepleriyle demokratik taleplerini, geçiş talepleri olarak formüle edecek “birleşik mücadele” hattını oluşturacak yeni sendika ve yeni politik örgütlere ihtiyaç var.

KESK’in İstanbul Eyleminde Provokasyon Girişimi ve Şiddet: Hesap Sorulsun!

9 Nisan 2012 / İşçilerin Sesi

Eğitim Sen Genel Merkezine, HDK Emek Komisyonuna, Yürütmesine, EDP Genel Başkanlığına konuyla ilgili görevlerini yapmaları yönünde çağrılarımızı yaptık. Eğitim Sen, HDK ve EDP’den sorumluluklarını yerine getirmelerini talep ediyor ve bekliyoruz.

İşçilerin Sesi Gazetesi 1. Yılını Doldurdu

16 Ocak 2012 / İşçilerin Sesi

İşçilerin Sesi Gazetesi, bir yıl önce “işçi hareketi içinde hak arayanların, işsizliğe ve yoksulluğa karşı mücadele edenlerin, sendikalaşan; tabana dayalı sendikal bürokrasiye karşı çıkan işçi ve emekçilerin sesi olmayı önemseyen” dolayısıyla işçi mücadelelerini birleştirmeyi amaçlayan yayın çizgisiyle yayın hayatına başladı.

2012 Kriz ve Savaş Yılı Olacak

16 Ocak 2012 / İşçilerin Sesi

Bir yandan kapitalizmin ekonomik krizinin en iyi durumda görünen ülkeleri bile vuracak olması diğer yandan özellikle Ortadoğu’da her geçen gün yeni bir çatışma potansiyelinin boy vermesi, 2012 yılına, ekonomik ve siyasi kaos ile bunun sonucu olarak ortaya çıkacak savaşların damga vuracağını gösteriyor.

İz Enerji İşçilerinin Kongre Süreci

16 Ocak 2012 / İşçilerin Sesi

Taşeron işçilerinin iki yılı aşan mücadele ve örgütlenmelerine, Genel-İş Genel Merkezinin ve 3 No’lu şubenin hiçbir katkısı olmadı. İşçilerin mücadelesine güvenmeyen, kendi konumlarının ve çıkarlarının bozulmaması için sürekli Belediye Başkanına şirin gözükmeye çalışan, bürokratik anlayışa sahip sendikacılar, ancak Belediye Başkanının açıklamasından sonra harekete geçtiler.