Halkaların Kongresini Artıları ve Eksiklikleri…

5 Kasım 2011 / İşçilerin Sesi

Birleşik Mücadele için bir kongreye ihtiyaç var ve sosyalistlerin bu kongrede bulunmasının anlamlı yanı, sadece geliştirilen ırkçı-gerici saldırılar karşısında dayanışmayla sınırlı kalmayıp, sermayeye, AKP hükümetine, burjuva devletin baskı ve inkar politikalarına karşı farklı toplumsal mücadeleleri birleştirmek, işçi sınıfıyla Kürt özgürlük mücadelesinin ortak çıkarlarını öne çıkartmaktır.