Selim Evren: “HSYK ve Seçimleri”

22 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin 16. Maddesine göre, “kuvvetler ayrılığı bulunmayan toplumların anayasası yoktur” ve sorunlar güçlünün hukuku altında çözülür: HSYK seçimlerinin gösterdiği, güçlünün hukukunun, başta türban olmak üzere her AKP de factosunun artık yargıçlar için de jure bir kaynak -bir yasal düzenleme- olduğunun, yargıçlar tarafından gene de facto kabul edildiğidir.

“Türbanı Nasıl Tartışmalı?”

22 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Türban ile ilgili tartışmaların odağındaki özne de kadınlardır. Evlerine kapatılan kadınların evlerinde kalmasını savunmak bir toplumsal mücadele açısından ne kadar saçmaysa, türbana kapatılmış bir kadının toplumsal hayattan dışlanmasına cevaz vermek de o kadar saçmadır.

“Tek bir TEKEL işçisi de kalsa 4 C’ye karşı mücadele etmezsem şerefsizim” diyen Türkel nerede?

21 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

1-2 Nisan’da Türkel demişti ki, “Biz TEKEL işçileri Türk-İş önüne alınmadığımız için burası bizim evimiz, bizi evimize almıyorlar”. Şimdi aynı şeyleri biz yaşıyoruz. “Biz Haklıyız, Biz Kazanacağız” diyerek mücadelemize devam ediyoruz.

Fransa’da yakıt tükeniyor, binlerce ton çöp sokaklarda – (ANF)

21 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

5 bini aşkın petrol istasyonunda yakın bitti ya da bitme noktasına geldi, çöpçülerin grevi sonucu “çöp-kentler” oluştu, 2 bine yakın kişi gözaltına alındı. Sokaklarda gerilla savaşı sahneleri, otoyollarda kaos var, ülke bloke olmaya doğru gidiyor.

Fransa: Mayıs 68’e Doğru – (M.Şeyhmus Güzel)

21 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Eylemler dizisinin yirmidört saatlik olmaması, grevlerin sürmesi ve kimi kent ve kasabada grevlerle birlikte gösteri ve yürüyüşlerin süreklilik kazanması başarının sırrıdır.24 saatlik grevle yetinmenin anlamsızlığı sonucuna varan emekçiler grevlere, öğrenciler gösterilere süreklilik kazandırdılar.

TEKEL İşçileri 2. Yürüyüşe sendikaları, meslek örgütlerini, siyasi partileri davet ediyor

21 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

23 Ekim Cumartesi günü, Saat 18.30’da Şişli Cami – Kelepir Kitapçısı karşısında toplanıp, Mecidiyeköy AKP ilçe binasına kadar yapacağımız meşaleli yürüyüşe bütün kurumlarımız davetlidir.

Radikal: Eskilerle Yeni Gazete – (Ragıp Duran)

20 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Radikal’de Devrim varsa, Eyüp Can, ‘Devrim’ sözcüğünün anlamını bilmiyor. Kadroda 3 yeni editör, 2 de yeni sokak yazarıyla bir gazete kolay kolay değişmez. Aslında mesele sadece kadro meselesi de değil.

2. TEKEL Direnişi (sendika.org)

20 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Samsun Bafra TEKEL işçisi Hüseyin Bozkurt, Tekel direnişi sırasında Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu’nun düştüğü duruma şimdi de Türkel’in düştüğünü söylüyor.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu (Basın Açıklaması)

20 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Yaşam alanlarımızın kâr hırsı için sermayenin kullanımına sokulmasına, doğal varlıkların metalaştırılmasına; piyasa üzerinden alınır satılır mal haline dönüştürülmesine karşıyız.

Sendika bürokrasisinden kurtulmak – (Erhan Bilgin)

18 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Yeni sendikalara, yeni işçilere ihtiyaç yok… İhtiyaç duyulan şey, örgütlenmenin yeniden genişlemesi ve sendikaların yeniden itibar kazanması. Ayrıca dayanışmanın, paylaşmanın, kolektif hareket etmenin de itibar kazanmasına ihtiyaç var.

Ağa ağayı,işçi işçiyi destekler

18 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu “Sendika’nın tüm şartları kabul ederek imza attığı bir anlaşma var. Bunu baştan kabul etmediler mi?” Şimdi taşlar yerine oturuyor değil mi?

TKP Üyesi Bir Tekel İşçisi TKP, ÖDP, EMEP ve Halkevleri’ne Soruyor: “Niçin Sınıfın Yanında Değilsiniz?”

18 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Burada sol siyasi partiler işçi sınıfının yanında olmayacaksa,kimin yanında olacaklar? Sarı sendikaların mı yoksa, patronların mı ? Öncelikle saflarını belirleyip mücadeleye o şekliyle devam etsinler…

Dayanışma Böyle mi Olmalıydı? (İbrahim Köktener)

17 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Her ne kadar yalanlanmaya çalışılsa da, oraya destek amaçlı gelen insanlar Tekel işçileriydi. Bu işçiler, günlerdir Tek Gıda-İş Sendikası önünde direnişi sürdüren işçiler…

TEKEL işçisinin çağrısı, sınıf dayanışmasıyla yanıtlandı

17 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

TEKEL işçilerinin 2. TEKEL Direnişini sendika bürokrasisine karşıtı eyleme dönüştü. Yüzlerce insan “Gün Gelecek Devran Dönecek Hainler İşçiye Hesap Verecek”, “İşçiler Sendika Yönetimine”, “Kahrolsun Sendika Ağaları” sloganlarıyla yürüdü.

TEKEL işçileri “Hasta tutsaklar”, “Cumartesi Anneleri” ve “UPS işçileriyle” dayanışmadaydı

17 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

TEKEL işçileri sınıf dayanışması eylemlerine devam ediyor. Hasta Tutsaklarla, kayıp yakınlarıyla ve UPS işçileriyle dayanışma eylemlerine katıldılar.

Necati Sönmez: “Kusturica Vesilesiyle Karalama, Vicdan, İnsaf..:”

17 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

1990’ların başında Bosna’da sergilenen vahşetin acısını duymak, bunun gereğini yapmak -bayağı gecikmeli de olsa- ne kadar önemli bir sanatçı ve aydın sorumluluğu ise, Gazzelilerin ve tüm Filistinlilerin ortak çağrısına kulak vermek de o derece önemlidir ve bir samimiyet/tutarlılık ölçüsüdür.

Mecit Amaç’a Açık Mektup: Tek Gıda-İş Holdinginden Hesap Soracağız

15 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

İşçiler asla sessiz kalmayacak ve 4 C’yi bize dayatan hükümetten de mücadelemizi engelleyip işçilere ihanet edenlerden de, güçlüyken yanımızda boy gösterip, azınlıkta kaldığımızda sendikanın yanına geçenlerden de hesap soracak!

Hava-İş Yönetiminin Şahidi Tek Gıda-İş Yönetimi! (Basın Duyurusu)

15 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Sermaye ve AKP hükümeti karşısında işçilerin mücadelesini engelleyen, tıkayan, frenleyen en büyük güçlerden biri olan sendika bürokrasisine karşı “birleşik mücadele”ye çağırıyoruz.

Foti Benlisoy: “Liberal Anti-Totalitarizm ve ‘Soykırımcı’ Sol”

15 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Baştan belirtmek gerek: Bu yazı Akçam’ın yazısına bir cevap ya da eleştiri değil; hedefi sosyalist hareketin geçmişine ve bugününe dair bu “eleştirel”, daha doğrusu tahkir edici söylemin aslında hiç de Türkiye bağlamına özgü olmadığı, adeta “zamanın ruhu”nun bir parçası olduğunu ortaya koyabilmek.

İşten atılan THY işçileriyle dayanışmaya gelen ve saldırıya uğrayan TEKEL işçilerini açıklıyoruz

14 Ekim 2010 / Sol Defter- Haber

Hava-İş yönetimi TEKEL işleri başta olmak üzere tüm kamuoyundan özür dilemesi gerekirken bizim TEKEL işçisi olmadığımızı açıklamıştır, işte belgeli cevabımız.