İntihal Kolaylık Değil, Angaryadır, Bunu İyi Çevirmenler Bilir

11 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

“Ne Yapmalı?” çevirimin intihal olduğu şeklindeki maksatlı saldırılara karşı “Mesele”deki asıl cevabıma tek kelime cevap gelmediği gibi, yeni saldırılar da yöneltilince, aşağıdaki (son) cevabı gerekli gördüm…

“Tek başına da kalsam hak aramaya devam edeceğim”

10 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Şu anda bekliyoruz çadır yerinde, doluyor burası, hem benim destekçilerim hem de polis tarafından. O çevik kuvvet de burada, nasıl korkudur bu, düzenin korkusu, tek kişilik bir işçi eylemi bile onları korkutuyor.

Agora’yı İntihalle Suçlayan Erkin Özalp’in Asıl Kendisi mi İntihalci?

9 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Agora Kitaplığı’nın F.B. Aydar çevirisiyle çıkan “Ne Yapmalı?” kitabının Sol Yayınları çevirisinden intihal olduğunu iddia eden Erkin Özalp’in Marx çevirileri, Sevim Belli çevirileriyle müthiş benzerlikler taşıyor.

Hostesin adı yok!

9 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

50 yolcu başına bir kabin memuru gerekiyor. Mide kanaması geçirenler, yaşadığı stres ve yorgunlukla kriz halinde hıçkırıklara boğulanlar, sadece bizim duyduklarımızdır. Basına yansıyan intihar örnekleri de var. Özetle kabin hizmetleri aynı havacılığımızdaki yer kazaları gibi alarm veriyor.

Aram Tigran’ı anıyoruz

9 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Büyük sanatçı Aram Tigran sürgünde doğduğu gibi yine sürgünde yaşamını yitirdi. Tigran’ın cenaze töreninde ‘Aramê min iro bê hale’ ağıtlarıyla Kürt-Ermeni ağıtları birbirine karıştı. Tigran’ın Diyarbakır ‘da gömülmesine izin verilmedi.

Hayri Kozanoğlu: “‘Muhafazakar-liberal’ ittifak bu referandumla hegemonyasını daim kılma hamlesi yapıyor”

8 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

“Sosyalistler, anayasa dahil hiçbir metne tarihsel süreçlerden, sınıfsal dengelerden, o metni ortaya koyan öznenin amaç ve çıkarlarından bağımsız ‘anlamlar’ atfedemezler.”

Mektup: Ataması Yapılmayan Öğretmenler, Birleşin!

7 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Bakanlığın kendi açıklamalarına göre öğretmen açığı 140 bin olmasına rağmen (bu sayı sendikalara göre 300 bin civarındadır. Hatta birleştirilmiş sınıf uygulaması kalkması durumunda daha da fazla olacaktır) yapılacak olan atama 31 bin olarak duyurulmuştur.

Herkese iş, iş güvenliği, güvenli gelecek!

6 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Herkese Sağlık Güvenli gelecek Platformu, AKP hükümetinin işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini hiçe sayan ve 1 Ağustos’ta cumhurbaşkanının onayladığı işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapacağı basın açıklamasına sizi de çağırıyor.
Basın Açıklaması
Tarihi: 11 Ağustos 2010 Çarşamba
Saat: 17.00
Yer: Tuzla Gemi Tersanesi önü

Çel Mer işçisi kazandı!

5 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

İzmit Valiliği’yle patron ve sendika temsilcilerinin bugün (5 Ağustos) saat 15.00’te gerçekleştirdiği görüşmenin sonucu açıklandı.Buna göre işten atılan 23 işçiden 12’si işe geri alınacak ve fabrikada sendikal örgütlülük tanınacak.

Önce Sağlık, Önce Koruma: Sağlık Ocağıma Dokunma!

5 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, Aile Hekimliği uygulaması hakkında forum düzenliyor. 10 Ağustos Salı sat 18.30-20.30 saatleri arasında İstanbul Tabip Odasında yapılacak forumda mücadele olanakları da tartışılacak.

ÇEL-MER işgali dördüncü gününde…

5 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyesi ÇEL-MER işçilerinin sendikal hakları için gerçekleştirdikleri fabrika işgali eylemi dördüncü gününde. Bugün saat 15.00’te valilikle 3. görüşme yapılacak.

Bilgi Üniversitesinde işe iade kazanıldı

5 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Üç aya yakın (82 gün) süren çadır eyleminin ardından sendika ile üniversite yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucunda 3 işçiden 2’si, Bülent Karaçeper ve Rıza Karaçeper işe döndü.

ÇEL-MER işçilerinden fabrika işgali…

3 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

İşçiler, talepleri kabul edilene kadar işgal eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirirken, içeride ve dışarıda polis ablukası yoğunlaştırıldı. Hangar kapılarını kapatan polis, içerisini havasız bırakmaya çalışıyor.

Çel-Mer işçisi, fabrikasını işgal etti! Sizleri de çağırıyor!

2 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

İşgalimiz ÇEL – MER patronunun pervasız saldırıları karşısında meşru bir zemine oturmaktadır. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar İŞGAL eyleminde ısrarcı olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Referandumu “Boykot Cephesi” Kuruldu

2 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Boykot hareketimiz, 12 Eylül’le gerçekten hesaplaşmaya çağrıdır, politik özgürlük için, demokratik ve sosyal haklar için, halkların kardeşliği ve eşitliği, kadının kurtuluşu için mücadele demektir.

DİSK: Kayıtdışı, Güvencesiz ve Geçici Çalışma Artıyor

31 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

İşsizlik AKP’nin 8 yıllık iktidarı boyunca, yapısal bir olgu…Hükümetin işsizliği bütünüyle ortadan kaldırmak, çalışma hakkını güvence altına almak gibi bir derdi de yok.

KESK Kongresine giderken, ÖSH-DSD deneyimi

31 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Fikri düzeyde yeni bir şeyler öğrenemeyen, belli bir siyasal perspektif geliştiremeyen; ama telefon edildiğinde gelmek ya da gitmek zorunda olduğunu hisseden; meclislerde sözü dinlenmeyen ama yandaş arandığında hatırlanan üyeler grupla ilişkisini zaman içinde asgariye indiriyor.

İşten atılmalara Taşeron İşçileri Derneği’nin Cevabı

30 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Taleplerimizle ilgili olarak üniversite yönetimi ve alt işverenin iyi niyet göstermemesi ve gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda eylemlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir.

Hatay Demokrasi Platformu Dörtyol’da

30 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Mahalleye giderken bütün evlere, işyerlerine, direklere ve hatta ağaçlara abartılı bir şekilde dikilen Türk bayrakları ‘ulusal birliğin’ simgesi olmaktan daha çok bir tehdit aracı olması amaçlanmış gibiydi.

Taşeron İşçileri Dayanışmaya Çağırıyor

28 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Çapa Tıp Fakültesinin yemekhanesinde çalışan 6 taşeron işçisi, SSK primlerini gerçek ücretlerinden ödemesini istediği için işten çıkarıldılar. Basın açıklaması Perşembe günü saat 16.00’da Çapa Acil Servvis önünde yapılacak.