çin parası

Kriz sürecinde egemenler (4): Çin

4 Ağustos 2014 / Mustafa Sönmez

Çin’in özellikle son 20 yılda, dünya ekonomisinin etkili bir aktörü durumuna geldiği ve 1 milyar 355 milyon nüfuslu bu devin 9,3 trilyon dolarlık bir milli gelir ile ABD’nin hemen arkasında 2. sırayı aldığı biliniyor. Daha 2003 yılında Çin milli geliri ABD’ninkinin yüzde 15’iydi; 2013’te ise yüzde 56’sı…

rusharitaaTR

Kriz Sürecinde Egemenler (3): Rusya

2 Ağustos 2014 / Mustafa Sönmez

SSCB’nin yıkılışı, 143 milyon nüfuslu Rusya Federasyonu ve 14 bağımsız devlet ortaya çıkarırken, bu yeni yapıların kendilerini toparlamaları ve düzen kurmaları kolay olmadı.

euro

Kriz Sürecinde Egemenler(2) : Almanya

1 Ağustos 2014 / Mustafa Sönmez

Altı yılı geride kalan küresel kriz sürecinde, Avrupa Birliği genelde ağır yara alırken, topluluğun başaktörü Almanya krizle başetmeyi bildi. Geleceğe bir dünya egemeni olarak hazırlanan Almanya, öteki egemenlerle de çeşitli ittifak arayışları içinde. Önceki yazımda belirtmiştim; küresel kriz öncesi inişe geçen ve krizde ağır yara alan ABD, gücünü yeniden konsolide etme çabasında. Bu süreçte Almanya,…

Read more →

ABD harita

Kriz sürecinde Egemenler (1): ABD

30 Temmuz 2014 / Mustafa Sönmez

Küresel kriz, dünyanın egemenleri, emperyalistleri arasındaki güç dengesini de etkiledi. ABD, eski ABD değil, bu görülüyor. Ama dağılan gücünü restore etme çabasından vazgeçmiş de değil. Avrupa’da Almanya, krizden en az etkilenen ve durumu lehine çevirerek bir güç odağı olma arayışında. Rusya ile Çin, krizden az etkilenen ve durumu lehlerine çeviren “yükselen egemenler” görünümünde.

küresel kriz

Küresel kriz nerede, Türkiye’ye ne olacak?

29 Temmuz 2014 / Mustafa Sönmez

Altı yılı buldu; 2008’in ortalarıydı, merkez üssü ABD’nin göbeği, Wall Street’ti ve büyük yatırım bankalarının iflası ve/veya iflasın eşiğine gelmesiyle gümbürdedi ve ışık hızıyla bütün gelişmiş ülkelere bulaştı, ortalık buz kesti. Herkes birbirine soruyordu; Bu kriz, o kriz mi?

İsrail harita

Terörist İsrail’in Ekonomik Gücü…

26 Temmuz 2014 / Mustafa Sönmez

Adı “terörist devlet”e çoktan çıkan ve son Gazze katliamı ile tüm dünyada vicdanı olan insanların nefretini bir kez daha üstüne çeken İsrail, bu terör cüretini elbette bir ekonomik güçten alıyor. Beş küsur milyon nüfusu olan bu ülke, dünyanın dördüncü en büyük askeri harcama yapan gücü durumunda .

demokratik özerklik

Demokratik özerklik ve HDP

25 Temmuz 2014 / Mustafa Sönmez

Kamuoyuna daha çok Kürt siyasi hareketinin bir projesi olarak takdim edilen demokratik özerklik, özünde bir “devrim” önerisi değil, bir “reform”. Yani uygulandığında, yaşadığımız rejimdeki mülk ilişkilerini, sınıf ilişkilerini kökten değiştirecek bir uygulama değil; üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinde uygulanan bir model.

aile borcu

Aile borçları: Abartılar, gerçekler…

22 Temmuz 2014 / Mustafa Sönmez

Ai­le borç­lan­ma­sı, ya da bi­rey­le­rin borç yü­kün­den söz edi­lir­ken ya­pı­lan bir yan­lış da sa­de­ce ban­ka sis­te­mi ile olan borç-ala­cak iliş­ki­si­ne bak­mak. Oy­sa, bi­li­yo­ruz ki, ai­le­ler, ban­ka dı­şın­dan da borç­la­nır, borç-ala­cak iliş­ki­si­ne gi­rer­ler. Banka borçlarıyla birlikte rakam 500 milyar lirayı bulmaktadır.

İstihdam durdu, işsizlik tırmanışta…

16 Temmuz 2014 / Mustafa Sönmez

Ekonomik büyüme , dış ticaret, yatırımlar vb. verilerini de dikkate aldığımızda, ekonominin gerçekte iş yaratma yeteneğini yitirdiğini ve özellikle tarım dışı istihdamda düşüş başladığını, işsizliğin Mayıs ayından itibaren hızlanmış olabileceğini söyleyebiliriz.

futbol ve para

Dünya Kupası’nın geliri-gideri…

5 Temmuz 2014 / Mustafa Sönmez

FI­FA res­mi si­te­si, 2014 Dün­ya Ku­pa­sı­’nın 4,5 mil­yar do­lar­lık bir ge­li­ri ola­ca­ğı­nı ön­gör­müş. Bu ge­li­rin yüz­de 60’ı TV ya­yın hak­la­rın­dan, yüz­de 40’a ya­kı­nı da spon­sor­lar­dan. Co­ca Co­la, Emi­ra­tes, Hyun­da­i-Ki­a Mo­tors, Sony, VI­SA, FI­FA­’nın spon­sor­la rı… 4.5 mil­yar do­lar iyi pa­ra. Pe­ki ne ka­da­rı­nı har­cı­yor FI­FA bu or­ga­ni­zas­yon­da? Yi­ne FI­FA kay­nak­la­rı­na gö­re, gi­der 2 mil­yar do­lar ola­rak ön­gö­rül­müş, ya­ni ka­ba­ca 2,5 mil­yar do­lar ka­lı­yor FI­FA­’ya bu iş­te.

asgari ücret ve vekil

Asgari vicdan: Saat ücreti 4 TL…

28 Haziran 2014 / Mustafa Sönmez

1 Temmuz’da asgari ücret “yenileniyor”. Müjdeler olsun, 891 TL net , bekâr işçi için… Yılın ilk yarısında 846 TL net idi. Demek ki, yüzde 5,3 zam görüyor asgari ücret… (*) Ne zaman asgari ücret tartışma konusu yapılsa, önce asgari ücret bile kazanamayan “gelirsiz” milyonları hatırlarım.  Milyonlar, aylık 891 TL’den bile  mahrum, çünkü işleri yok!.. 15…

Read more →

Merkez Bankası’ndan hükümete mektup (2)

29 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

Faize alerjiniz var, biliyoruz. Faiz lobisi bu işleri yaptırıyor diyorsunuz, herkes biliyor. Ama TL’ye, enflasyonu geçecek bir faiz vermez iseniz, herkes parasını güçlü paraya çevirip orada kalmak istiyor. Faizden kaçıp dövize sığınınca, döviz yükseliyor. Dolarda her 10 puan artışın tercümesi enflasyonda 1,5 puan artıştır. Yani dolar 2.20 iken 2.30 TL’ye çıkarsa, bilin ki, bu yüzde 5,5 olan enflasyonu yüzde 7’ye çıkarmak demektir bu. Bununla baş edemeyiz. Allah muhafaza, ya da muhafazanallah, iki haneli enflasyon rayına bir geçersek çıra gibi yanarız, toplamak hiç kolay olmaz.

Merkez Bankası’ndan hükümete mektup(1)

28 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

2013’e girerken yıllık enflasyonu yüzde 5 olarak belirleyen TCMB, yıl sonuna gelindiğinde yüzde 7,4’lük bir enflasyonla yüz yüze geldi. Bu önemli bir sapma. Şimdi bu başarısızlıkla ilgili bir mektup bekleniyor BaşkanErdem Başçı’dan.

Ali Babacan’a Halkbank’ı sorsaydınız ya…

27 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

Legonun ya da yap-bozun parçaları ortaya çıktıkça, AKP’nin “paralel parti bütçesi”ni oluşturan “merkezi rüşvet-kara para havuzu” ile ilgili tahminim hızla doğrulanıyor. Son günlerde ortaya çıkan altın-kara para tezgahı ve rüşvet dağıtıcısı (muhtemelen İran ajanı) Rıza Sarraf’ın ilişkilerine baksanıza…

Dövize hücumu ne, nasıl önleyecek?

22 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

Bu vekaletin kerametinden mi nedir, Ekonomi Bakanlığı’na hep “cins” faniler oturuyor. Allah selamet ve sabır versin, Zafer Çağlayan’dan sonra, koltuğuna oturan (sonu benzemesin) Nihat Zeybekçi de Çağlayan’ı aratmıyor.

Kırık karne ile Avrupa deplasmanında

21 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

Hükümet, Avrupa deplasmanında. RTE, AB için Brüksel’de; bazı bakanları Davos’ta ve Cenevre’de olacaklar. Brüksel ve Davos’ta Avrupalılar, bire bir görüşmelerde çok soru soracaklar ama her soruya cevap alabilecekler mi, belli değil. Aynı şey Cenevre’de de olacak ve belki de çok terletecek…

AKP-Cemaat çatışması bir paylaşım savaşıdır

18 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

2002 Kasım seçimlerinden başlayan ve 2011’lere ulaşan 8-9 yıllık mutlu-mesut birliktelik varken, üç genel seçim, iki yerel seçim, bir referandumda kader birliği yapılıp karşılıklı şükranlar sunulmuşken neden kavga çıktı? Bunun kestirme cevabı; iktidar paylaşım savaşıdır.

Yabancının İştahı Kaçtı, Kaçmaya Hazırlanıyor

15 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

2013 Mayıs ayı, hem dünya, hem Türkiye ekonomisi için bir kırılma ayı oldu. 17 Aralık 2013sonrasında ise Türkiye ekonomisi, dış rüzgârlara ek olarak AKP-Cemaat çatışması ile patlayan politik krizin etkisi altına girdi. Böyle bir durumda, Türkiye ekonomisi için yaşamsal önemi olan yabancı yatırım girişi nasıl gelişti, kısa vadeli yatırımları olan yabancıların tutumu ne oldu…?

Yolsuzlukla Devlet Soyulmaz; Emekçiler Soyulur…

14 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

Yolsuzlukla çalınanın özü, karşılığı ödenmemiş emektir, yani ücretlilerin ürettiği değerden, “ücret”ten arta kalan, kâr, rant,faiz olarak sermayedar ile paylaşılırken bir kısmı da “vergi” olarak sistemi işletmesi için devlete gider. Dolayısıyla “vergi”nin kaynağı da artık-değerdir.

AKP Devrinde İşçileşmenin Nicelik ve Niteliği…

11 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

AKP rejiminin 11 yıllık tarihinde, yabancı kaynak rüzgârıyla yıllık yüzde 5’e yakın büyüyen ekonomiyle beraber, –yetersiz bulsak da, nitelikli olmadığını söylesek de-istihdam da arttı. Bir kere tarımdan, kırdan kente, tarım dışına göç hızlandı, kente gelenlerin bir kısmı, işgücü olarak piyasaya girdi ve iyi-kötü istihdam edildi. İnşaatta, hizmet sektörlerinde, az da olsa sanayide iş bulanların yanında bir de yedek işçi ordusu büyüdü.