Bakanlık’tan Kontrgerilla Taktikleri

20 Nisan 2011 / Osman Öztürk

Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği Dünya Bankası Kitabından: “Bir grubun politika süreci üzerindeki etkisi kısmen kaynaklarına bağlı olduğu için, reform savunucuları, destekleyicilerin maddi ve maddi olmayan siyasi kaynaklarını geliştirmek ve muhaliflerin kaynaklarını geriletmek için stratejiler benimseyebilir”.

Ondokuzuncu Sorunun Cevabı

31 Mart 2011 / Osman Öztürk

SGK’nın toplam sağlık harcamaları iki bin dokuzda 28 milyar 863 milyon TL iken… Yüzde onun biraz üzerinde bir artışla 32 milyar 80 milyona çıkmış. Bir önceki yıl 13 milyar 161 TL olan ilaç giderleri neredeyse aynı seviyede kalmış… 13 milyar 468 milyar TL olmuş. Buna ilaç maliyetlerindeki düşüş de eklenince… Vatandaşların ilaç için ödedikleri katılım payları 441 milyondan 353 milyona düşmüş. Buna karşın… Tedavi giderleri yüzde yirmi artarak 15 milyar 129 milyondan 18 milyar 150 milyona ulaşmış.

Sağlıkta AKP Tarifesi

23 Aralık 2010 / Osman Öztürk

2008’de SSGSS’de ufak (!) bir değişiklik yapıldı. Özel hastanelere yapılan bütün tıbbi işlemler için “ilave ücret” alma hakkı verildi. 2009’da yüzde otuz olarak uygulandı “ilave ücret”. 2010’da ise, “ilave ücret” kademeli olarak yüzde yetmişe kadar çıkarıldı.

Hastaneler Ticarethane Olmuş!

19 Kasım 2010 / Osman Öztürk

Ne zaman Sağlık “Reformu”nun zararlarını anlatmaya kalksam… Sanki karşılığıymış gibi… Sağdan, soldan aynı itirazla karşılaşıyorum… “Öyle diyorsun ama vatandaş memnun!” Vatandaş hakikaten memnun mu?.. Velev ki memnun olması işlerin iyi gittiği anlamına gelir mi?..

Aile Hekimliği İstanbul Semalarında

13 Kasım 2010 / Osman Öztürk

Beş yıl önce Düzce’de başlamıştı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması.” Pilot bugünlerde İstanbul semalarında fena halde irtifa kaybedip yere çakılmak üzere ama… Bakanlık “çaktırmıyor.”

GSS’nin 2. Yılı: “Çelenk Gönderilmemesi Rica Olunur”

7 Ekim 2010 / Osman Öztürk

Meclis açılınca yasal değişiklik yapıp zorunlu GSS’yi 1 Ocak 2012’ye erteleyeceklermiş. Uygulama başlasa… 1 Ekim 2010’dan itibaren milyonlarca insan hem sağlık sisteminden dışlanıp, hastane kapılarından geri çevrilecek… Hem de cezalı duruma düşecekti.

Çakma reforma, çıkma platin

30 Eylül 2010 / Osman Öztürk

Ortopedi profesörümüz eline numuneyi alıp sanayiye gidiyor… “Bunun aynısından yapabilir misin, usta?” diye soruyormuş.parça başına da on ila yirmi lira vereceğini söylüyormuş.“Bu para maliyetini bile kurtarmaz.” diye itiraz eden tornacı… Giriştiği “hayır işi”nden kazanacağı sevabı hesapladıktan sonra, muhtemelen…“Yetmez ama Evet” diye kabulleniyormuş teklifi.

Sağlık (özelleştirme) Bakanlığı

17 Ağustos 2010 / Osman Öztürk

Sözün kısası… Sağlıkta özelleştirme operasyonunu… Özel hastaneler, özel hastane patronları, sektöre girmeye başlayan yabancı sermaye adına yönetiyor. Tam bir “Özel Hastaneler Bakanlığı” gibi, yani.

Sağlıkta bir özelleştirme deneyimi

1 Nisan 2010 / Osman Öztürk

Sağlıkta son sekiz yıldır ihaleler, taşeronlar, özelden hizmet satın almalar… Özel hastanelerdeki muayeneler, tetkikler, yatışlar, ameliyatlar… Ödenen katrilyonlarca lirayı düşününce… Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan kaç tane “Beyaz Önlük Operasyonu”… Kaç katrilyonluk yolsuzluk… Kaç yüz yıllık cezalar çıkar…