Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele, Ortak Yasa

18 Temmuz 2011 / Saniye Denli

Sermayenin izlediği ortak siyasete cevap verebilmek tek tek işyerlerinde yaşanan sendikalaşma girişimleri ya da işten atılmalara karşı mücadelelerle mümkün olmuyor. Genel bir saldırı söz konusu, bu saldırıya birlikte karşı koymayı hedefleyen bir perspektife ihtiyaç var.

KESK, Emek Mücadelesinde Kadınlarla Birlikte Umudu Örgütleyebilecek mi?

5 Temmuz 2011 / Saniye Denli

Örgütün kamusallaşan talep ve politikalarında genelin çıkarı diye kurgulanan süreç cinsiyetlendirilmeli, içten ifade edilmeli ve bunun için de kadınlara söz ve karar hakkı güvence altında olmalıdır.