KESK’te Grupçu Vesayetten Sınıf Siyasetine Geçiş İçin: “Taban Hareketi”

15 Ocak 2011 / Taban Hareketi

Taban Hareketi, neo liberal saldırılara ve AKP hükümetine karşı mücadele edenleri birleştirmeyi, mücadele edenleri yan yana getirmeyi “Grupçu Vesayetten Sınıf Siyasetine Geçiş” yapabilecek bir taban kuvvetini biriktirmeyi önemsiyor.

KESK’te “Demokratikleşmeye ve Grupçu Vesayetten Özerkleşme”ye İhtiyaç Var!

7 Ocak 2011 / Taban Hareketi

KESK, pozitif ayrımcılığı benimseyen bir konfederasyon olmanın gereğini yerine getirmelidir. Demokratik örgüt kültürünün gelişmesi, örgütün ürettiği değerlere sahip çıkılarak, başta kadınlar olmak üzere üyelerin örgütü içinde kendisini güvende hissetmesinin sağlanmasıyla olur.

KESK’te Üçüncü Döneme Doğru – (Taban Hareketi)

25 Aralık 2010 / Taban Hareketi

8–9 Ocak 2011’deki Olağanüstü Genel Kurul, İkinci Dönem’e son verecek adımı atmakla işe başlayabilirse, 2011 Olağan Genel Kurul süreci “KESK’i kısa vadede kuruluş ilkeleri etrafında birleştirme ve uzun vadede de değişen üretim süreçlerine uygun bir yeniden yapılanmayı öngören” yeni bir sendikal-politik eksen oluşturulmasına hizmet edebilir.

Taban Hareketi: Yeni Bir Sendikal Hareket İçin…

12 Aralık 2010 / Taban Hareketi

KESK içinde bir sendikal eğilim olarak kurulan Taban Hareketi süreç içinde kamu çalışanları dışında mücadele alanını genişleterek işçi hareketiyle de buluşma noktaları oluşturmuştur.

Taban Hareketi, KESK Olağanüstü Genel Kurulu Hakkında Açıklama Yaptı

11 Aralık 2010 / Taban Hareketi

KESK sınıf mücadelesi içindeki görevlerini yerine getiremediği için bürokratik yozlaşmaya uğramaktadır. Yaşananlar bürokratikleşmenin sonuçlarıdır. İddiaların kendi kurulları içinde çözülememiş olması da bunun bir ifadesi sayılır.

KESK’te Bürokrasiye Karşı Taban Hareketi

31 Temmuz 2008 / Taban Hareketi

KESK kongreler dönemine girdi. Bir yıl sonra yeni yönetim belirlenecek. Bu sürecin kavranması için, iki yıl önce oluşturulan “DSD Taban Hareketi”nin belgelerini özetleyerek kamuoyuyla paylaşmayı yararlı buluyoruz.