necmettin-kitabı

Yükselen hareketin temposunu aşan bir devrimcinin öyküsü: Necmettin Giritlioğlu kitabı

13 Ekim 2019 / Zafer Aydın

Giritlioğlu hep sendikal hareketin içinde olmuştu. ODTÜ inşaatlarının örgütlenmesinde çalışmış, sonra YİS Genel Başkanı seçilmiş ve Aliağa’ya gitmişti. Sendikal harekette en genç genel başkanlardan biri olmuştu, öldürüldüğünde yirmi altı yaşındaydı ve sendikacılık tecrübesi sadece üç yıldı. Çok fazla şey sığmıştı bu üç yıla. Bingöl Erdumlu, “Necmettin yükselen hareketin temposunu aşan bir devrimciydi” der.

asgari ücret 2014

Bir politik talep olarak asgari ücret

17 Aralık 2018 / Zafer Aydın

Asgari ücretin ulusal düzeyde toplu iş sözleşmesi yoluyla belirlenmesi, emeğin örgütlü gücüyle sürece dâhil olmasına imkân yaratacaktır. Emeğin, genel grev gücünü elinde tutarak yürüteceği müzakereden, asgari ücretin mevcut biçimde belirlenmesiyle kıyaslanamayacak bir düzeye ulaşması mümkündür

dolar_sermaye

“Tek adam” endişesiyle sermaye ve beyin göçü – Mustafa Sönmez

2 Şubat 2017 / Zafer Aydın

Türkiye’nin hızla biriken ekonomik kırılganlıklarının yanında içerideki politik gerilimi, yönelimleri ve tutarsız dış politikadan kaynaklanan jeopolitik riskleri , S&P, Moody’s, Fitch gibi derecelendirme kuruluşlarınca negatif nota dönüştürüldü. Bunun sonucunda, ülkeye olan güven de hızla azalıyor. Yine bunun sonucudur ki, hem içeriden , yerlilerin sermaye çıkışı hızlanıyor hem dış sermaye Türkiye’deki yatırımlarını sonlandırıp gidiyor ve/veya, yatırım niyetlerini uzun süreli olarak erteliyor.

ford-otosan tensikat

‘Sendikalar Sendika Olma İşlevini Yitirdiler’

11 Haziran 2015 / Zafer Aydın

Bir emek örgütü, iş yerlerinde üyesi var, o üyelerinden aidat alıyor, aidat karşılığında sözleşme imzalanıyor. Ancak tüm faaliyeti buna indirgenmiş durumda. Emeğin sorunlarını dert edinmiyor, emeğin haklarına saldırılar karşısında direniş sergilemiyorlar. Bir sosyal muhalefet odağı olarak ortaya çıkıp emekçiler için taleplerde bulunmuyorlar. Emekten ve sendikal anlayıştan o kadar uzaklaşıyorlar ki; Hak-İş Başkanı çıkıp “Asgari ücret taleplerinin ayakları yere basmalı”diyebiliyor. İnsanca yaşam için asgari ücretin artırılması için mücadele etmesi gerekenler bir konfederasyonun başkanı bunu telaffuz edebiliyor.

celik iscileri can safak

Can Şafak’tan yeni bir çalışma: Ereğli 1965-1980 Çelik İşçileri

6 Haziran 2015 / Zafer Aydın

Can Şafak; Haydarpaşa Sendikası, 1971 Cam Grevleri ve Büyük Grev’den sonra Çelik İşçileri kitabıyla emek tarihine ilişkin monografiler serisine yeni bir halka daha ekledi. İnatçı, sabırlı, özenli bir çalışma ile işçi sınıfı tarihinden bir kesiti daha gün ışığına kavuşturdu, ilgililerle buluşmasını sağladı. Sosyal Tarih Yayınları’ndan çıkan kitabında Can Şafak, 1965’den 1980’e kadar Karadeniz’in şirin bölgesi Ereğli’de kurulu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir)’nda içinde solun, devletin, sendikaların ve sermayenin yer aldığı uzun metrajlı bir filmde yaşananları kare kare göz önüne seriyor.

renault 15 mayis

Çanak çömlek patladı

24 Mayıs 2015 / Zafer Aydın

İşçilerin “sendikal isyanının” görünen yüzünde Türk Metal var ama aslında hedefte olan sendikal hareketin büyük kısmına hakim olan sarı, güdümlü, payanda sendikacılık anlayışı. Metal işçileri önemli bir deney ortaya koyarak bu anlayışla nasıl mücadele etmek gerektiğine dair ipuçları verdiler. Sendikaları yeniden işçi örgütleri haline dönüştürme yolunda taban örgütlenmelerinin önemine işaret ettiler. İşçinin iradesinin her düzeyde açık bir biçimde tecelli edebilmesi için doğrudan demokrasinin kural ve mekanizmalarını tartışmaya açmanın gerekliliğini gösterdiler.

rüşvet akp

Bir garip İslamileşme serüveni – Cihan Tugal

9 Mayıs 2015 / Zafer Aydın

Ak Partili yıllarda daha eşitsizlikçi, daha yağmacı bir toplum kuruldu. Adil düzen düşü rafa kalktı.

turk_is hukumet

Ah Türk-İş, Vah Türk-İş!

19 Nisan 2015 / Zafer Aydın

Türk-İş Başkanı’nın açıkladığı tutum 12 yıldır emekçinin ensesinde boza pişiren iktidara açık bir çektir. Başka anlamı yok; ne yaparsan yap sana karşı boynumuz kıldan ince demektir. Peki neden, neden bu teslim olma, tavır almaktan kaçınma hali? Son yıllarda hükümet ve/veya hükümet ortağı olmuş ANAP’a, DYP’ye , SHP’ye, MHP’ye ve DSP’ye karşı sergilenen politik tutum AKP’den neden esirgeniyor? Neden işçi sınıfının oy gücü devreye sokularak işçi düşmanı partiyle hesaplaşmaktan kaçılıyor?

kadin şişecam-işçileri-

Sendikaları Kim Nasıl Değiştirecek?

19 Mart 2015 / Zafer Aydın

Uzun süredir cevabını arayan soru, Soma’dan sonra biraz daha yakıcı bir biçimde gündeme gelmiş oturmuş vaziyette: “Nerede bu sendikalar?” Öyle ya, işçiler yüzer yüzer ölürken, heder olmuş hayatların arkasından bile isyanı, direnişi, öfkeyi ortaya koyamıyorsa, varlığını hissettiremiyorsa ne işe yarıyor? Bugün işe yaramıyorsa, ne zaman işe yarayacak? Ya da işe yarayacak hale gelebilir mi, gelirse bunu kim, nasıl başarabilir?

bakan beyler

Oyunbazların maskelerini indirmek…

3 Kasım 2014 / Zafer Aydın

“Aynı film kaç kez izlenir, aynı yara kaç defa kanar, aynı acı kaç defa yaşanır?” Bilen var mı? “Siz gideceksiniz biz burada ne yapacağız?” diye soran Ermenekli madenci yakınına verilebilecek bir cevap olabilir mi?Ya da soruyu şöyle soralım, insan hayatını hiçe sayan, kârı insan hayatının önüne koyan bu pespaye, kepaze, aşağılık düzene söylenmedik laf kaldı mı? Hangi laf yüzlerini kızartır, hangi söz vicdanlarını sızlatır?

şişecam 01

Grevi yasakla ki himmetin büyüsün

29 Haziran 2014 / Zafer Aydın

Sermayenin çıkarları için her türlü “riski” göze alabilen AKP, memleketin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde olmasına ve Soma katliamının yarattığı psikolojik iklime aldırmadan cam işçilerinin 20 Haziran 2014 günü başlayan grevini durdurdu. Şişecam’a ait 10 fabrikada 5800 işçinin başlattığı grev “milli güvenliği ve genel sağlığı” bozucu nitelikte bulunduğundan Bakanlar Kurulu Kararıyla, 27 Haziran 2014’de 60 gün süreyle ertelendi.

pasabahce-camin-iscileri-1

Paşabahçe: Camın İşçileri

24 Haziran 2014 / Zafer Aydın

M. Hakan Koçak, İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘Camın İşçileri’ kitabında bu kadim semtte camın ve cam işçilerinin Osmanlı’dan günümüze uzanan serüvenini anlatıyor. M. Hakan Koçak kentleşme, sanayileşme ve işçileşme ekseninde Paşabahçe’de cam işçilerinin sınıf olma öyküsünü onlarca kaynağa, arşive, tanıklığa başvurarak resmetmiş.

cam grev1

Grevin “cam”bazları

22 Haziran 2014 / Zafer Aydın

Cam işçilerine cama can vermekteki ustalığı, becerisi nedeniyle camın cambazları da demek mümkün. Asırlardır nefesleriyle cama can üfleyen cam işçileri için, bu deyim çok yakışır. Makineli üretim başladı, cam üretiminde otomasyona geçildi, ama cam imalatında cam işçisinin hünerine duyulan ihtiyaç hiç azalmadı.

soma 1

Samimiysen taşeronu yasakla

16 Haziran 2014 / Zafer Aydın

AKP , bir süredir üzerinde çalıştığı taşeron yasası için düğmeye bastı. “Madencilere müjde” başlığı altında ve Çalışma Bakanı’nın hastane odasında yaptığı toplantı fotoğrafları eşliğinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetiyle, “ İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 30 Mayıs 2014’te TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Soma gibi bir taşeron faciasının hemen arkasından vitrine madencilere…

Read more →

Greif işgal

Çaresizliğe çare işyeri işgalleri

8 Haziran 2014 / Zafer Aydın

Çizilen çerçevenin içinde kaldıkça ne örgütlenebilen, ne de hak elde edebilen sınıf hareketi doğal olarak sınırları zorlamak zorunda. Çıkış yolu fiili mücadele yöntemlerin meşruiyet zemininin genişlemesinden geçiyor. Sınıf hareketi kendisini saran kuşatmayı, işçilere dayatılan insanlık dışı çalışma ve yaşama koşullarını radikalleşerek aşacak. Bu açıdan bakıldığında, son dönemde işyeri işgallerinin yeniden gündeme gelmesi tesadüf değil.

fantezi-degil-gercek-devrim-bize-goz-kirpti-1

Devrim sanki gözkırptı – Zafer Aydın

26 Temmuz 2013 / Zafer Aydın

  “Sınıf hareketi, halk hareketi Japon gülüne benzer, nerede, ne zaman açacağı belli olmaz” diye toplumsal mücadeleden umudu hiç kesmemek gerektiğine işaret eden analojideki gibi oldu. Hiç kimsenin öngörmediği, ummadığı, beklemediği bir anda Türkiye tarihinin en büyük sosyal isyanı patladı. İktidarı, muhalefeti, liberali, muhafazakârı, devrimcisi, reformisti ortaya çıkan hareketi anlamakta ve adlandırmakta zorlandı.  Ekranlarda ve…

Read more →

1 Mayıs’ın gör dediği

3 Mayıs 2013 / Zafer Aydın

Taksim’in emek hareketinde kazandığı simgesel anlam biraz daha derinlik kazandı. Taksim’in emekle, emekçiyle bağını kesmeye çalışanlar ne kadar devasa güce sahip olursa olsun, stoklarında ne kadar çok biber gazı bulunursa bulunsun önümüzdeki yıl işlerinin daha zor olacağı kehanet değil

1963 Kavel lütuf rejimine darbe vuran “kanunsuz” grev

2 Mayıs 2013 / Zafer Aydın

Bundan 50 yıl önce, ortakları arasında Vehbi Koç’un da bulunduğu Kavel Kablo fabrikasında Lütuf ve hak kavramları etrafında ortaya çıkan bir grev yaşandı. İşçiler greve başlarken,1961 Anayasası grevi bir hak olarak tanıyıp, güvence altına almış olmasına rağmen ortada grev yasası yoktu.

İşten çıkarma stratejileri

11 Nisan 2013 / Zafer Aydın

Allah, bir mani, keder vermezse 27 Nisan günü ilim irfan sahibi bir grup zevat ve kamu kuruluşu niteliği taşıyan Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticileri ile mümtaz işveren temsilcileri kafa kafaya verip, işçileri işten çıkarma stratejilerini konuşacaklar.

Şişecam Topkapı Direnişi Üzerine Küçük Bazı Notlar

5 Nisan 2013 / Zafer Aydın

Şişecam’a ait Anadolu Cam Sanayi Topkapı Fabrikasında 27 Aralık 2012 günü başlayan ve 9 Ocak 2013 günü Kristal-İş Sendikasıyla Şişecam arasında imzalanan protokolle sona eren direniş, hem sonuçları itibariyle hem de özgün bir deneyim olarak önemli bir eylem oldu. İşçilerin talepleri büyük ölçüde karşılandı…