Özgürlük ve Demokrasi Adayları Seçim Beyannamesi

7 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu, 12 Haziran Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. 38 sayfalık beyanname “Demokratikleşme”, “Ekonomi, eğitim ve sağlık”, “Çevre, doğa ve ekoloji”, “Gençlik”, “Kent”, “Engelliler”, “Dış politika” ve “Kadın” şeklinde…

ÖDP Seçimlere Neden Gir(e)medi?

4 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

ÖDP PM Üyesi Memduh Uyan: “Askerliğini yapmamış, belge alması mümkün olmayan kişilerin bile aday olarak gösterilmesini de anlamak mümkün değildir” dedi. Durumun ÖDP’yi ‘CHP destekçisi durumuna düşürdü…”

8 Yıl Hapis Talebine Karşı Birleşik Mücadele Mümkün

22 Nisan 2011 / Yunus Öztürk

Dava açılan kişiler, genellikle sendika ve siyasi parti merkez ve şube yöneticisidir. Seçilen sendika ve siyasi parti yöneticilerine 8 yıla varan hapis cezasıyla dava açılması, bu davayı olağan 2911 sayılı yasaya muhalefet davalarından ayırmakta ve ona siyasi ve sınıfsal bir anlam vermektedir.

TKP’nin Seçim Şakası… (Ersan Olgaç)

22 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

CHP-MHP ve Genel Kurmay’dan tek kelimeyle bile söz edilmediği için, sanki tek başına AKP durdurulduğu, ya da geriletildiği zaman bir kurtuluş umudu yaratılacakmış sanısı yayılmak isteniyor. AKP’nin tek hedef seçilmesinin gerekçeleri, “TKP’ye oy vermek için 10 neden” başlıklı bildiride ifadesini buluyor.

Sırrı Süreyya Önder: “Çözümün Önündeki En Önemli Engel AKP’dir”

22 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

Kürt sorunun çözümünün önündeki en önemli engel AKP’dir, sebebi iktisadidir, simgesi naylon kelepçedir. Dinin kendi tarihine de baktığımızda, çıkışta hep yoksulların itirazı niteliğinde oluyor ancak bir süre sonra egemenlerin bir manipülasyon aracına dönüşüyor. Bir baskı aygıtına dönüşüyor.

YSK, ÖDP Üstündeki Vetoyu Kaldırmadı

21 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

YSK, seçime girme hakkını kazanmış bir siyasi partinin seçime girme koşullarını olumlu biçimde teşvik etmesi gerekirken, bunun yerine o hakkı gasp etmiştir. Üstelik söyledikleri gerekçe doğru değildir.

İşçi Demokrasisi-Parlamenter Demokrasi…

14 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

İşçi demokrasisinin hayata geçirilmesi bir yandan rejimin antidemokratik çerçevesinin değişmesine katkı sunarken diğer yandan AKP’nin antidemokratik politikalarına karşı toplumda sahici, somut ve demokratik siyasi alternatifin inşa edilmesine muazzam ölçüde yardımcı olacak.

Ertuğrul Kürkçü: Önemli Olan Sosyalizmin Sözünün Hep Sürmesi

13 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

Burada BDP’den çok bir bloktan söz ediyoruz. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku. Hem Türkiye sosyalist hareketinden hem de Kürt ulusal hareketi içinden, BDP dışı, BDP’den farklı unsurlardan oluşan bir bileşimle seçimlere giriyor. Bu nedenle ortaya çıkacak tabloyu BDP’den çok bir ezilenler ve emekçiler ittifakı olarak görmek yerinde olur. Ama bunun tabii ki can damarını BDP oluşturuyor.

Sırrı Süreyya Önder: ‘Aydın, Kürtler ve Yoksullar Bahsinde Karşılık Oluşturmalı’

13 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

ülkemiz aydınları, birkaç önemli bilim insanı ve düşünürü çıkarırsak, Kürtler ve yoksullar bahsine hep mesafeli durmayı tercih etmişlerdir. Gelişen Kürt siyasal hareketi ve gelinen nokta artık bu görmezlikten gelme halini kaldıramaz duruma geldiğinde birçokları için bilim ve insanlık treni kaçmış durumdaydı.

Seçimlerde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nu Destekleyelim

9 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

Seçim ortamına girildiği günümüzde, iktidar ve ana muhalefet partisi, referandumda ortaya çıkan eğilimi dikkate alarak, siyasi hedef ve taktiklerini belirliyorlar. Emekçiler ve Kürt halkı acil taleplerini bağımsız adaylarla gündeme taşımalıdır.

“Sivil İtiaatsizlik” Eylemleri Başladı

24 Mart 2011 / Sol Defter- Haber

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ortak kararıyla bugün saat 12.00 itibariyle Diyarbakır’da onbinlerce kişinin katıldığı “sivil itiaatsizlik” oturma eylemi başladı. Eylemin amacı şu dört talebe siyasi cevap verilmesidir: 1.Askeri ve siyasi operasyonların derhal sona erdirilmesi, 2. Anadilde eğitim ve anadilin kamusal alanda kullanım hakkının anayasal güvence altına alınması, 3. Kürt halkının meclisteki temsiliyetini engelleyen yüzde 10 seçim barajının kaldırılması, 4. Ayırımsız tüm siyasi tutuklularının serbest bırakılması.

Bağımsız Aday Olmanın Önünde Ekonomik Engel Var

23 Mart 2011 / Sol Defter- Haber

Örneğin BDP 550 milletvekilliği için bağımsız aday çıkartmak isterse hazineye 4 milyon (eski parayla trilyon) liraya yakın para ödemesi gerekiyor. Bu miktarın kendisi bile yeterince caydırıcı. BDP, seçim barajları nedeniyle hazine yardımı alamayan ama hazineye para ödeyen meclisteki tek parti durumundadır. Bu koşullarda hem siyasi hem de ekonomik baskı yoluyla BDP’nin somut olarak, bağımsız işçi adayların ise, ihtimal olarak seçimlere katılması engellenmiş olmaktadır.

Kamusal Siyaset ve Arıduru

14 Mart 2011 / Sol Defter- Haber

Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru geçen hafta milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. TOKİ Başkanı gibi “çok yoruldum o nedenle milletvekili adayı oluyorum!” diyerek adeta meclise “yan gelip yatma yeri” muamelesi yapmıyor! “Çok çalıştığını ama elde ettiği başarıların yorgunluğunu alıp götürdüğünü” söylüyor sayın eski genel müdürümüz! Mesaj, bir “tevazû” ve alçak gönüllülük örneği vesselam..!

Sosyalistler ve Seçimlere Dair Bazı Hatırlatmalar

10 Mart 2011 /

Mesele seçimlerde bağımsız adaylık gibi taktiklerin izlenip izlenmemesi gerektiğine dair bir tartışma değil elbette. Mesele, herhangi, bir seçim taktiğinin hangi strateji dahilinde anlam kazandığı. Yani seçimlerden ne beklediğimiz, hangi toplumsal güçleri seferber etmek, hangi mücadeleleri kışkırtmak, nerelerde güç biriktirmek, hangi talepleri yaygınlaştırmak istediğimizle ilgili soruların anlamlı kılabileceği bir tartışma.

BDP 11 İlde Ön Seçimle Aday Belirleyecek

6 Mart 2011 / Sol Defter- Haber

Seçimlerin Türkiye’de CHP-MHP gibi “Ulusalcı-milliyetçi cephe” ile, AKP gibi “Ulusalcı-muhafazakar cephe’ye karşı Kürtlerin ve demokratik güçlerin temsil ettiği “Demokratik ulus cephesi”nin yarışacağı belirtilen seçim stratejisinde, “soruna kaynaklık eden bu iki cepheye” karşı yurttaşların çözüm ve demokratik gelecek için, 3’üncü cepheye destek vermesi istendi.

Sendikal Yalanlar

2 Mart 2011 / Ömer Yıldız

Yönetimlerde, genç, kadın ağırlıklı değişim istiyorum.
Ben isteyince olacak mı?
Olacak, ben istedim diye değil, siz örnekleri görüldüğü gibi başarısızlık gösterdikçe gençler ve kadınlar gelecek.
Gelecekler ve düzeltecekler:)

Halkoylamasından Seçime Siyasetin Sürekliliği – Yüzde 10 Cephesi

20 Ocak 2011 / Özcan Özen

“Halkoylamasındaki üç farklı tutum alan sol, gerekçelerinin arkasında duracaksa seçim barajının düşürülmesi için burjuvazinin insafına sığınmamalıdır; çünkü burjuvazi için seçim barajı, aynı zamanda bir sınıf siyasetidir: Neo-liberal politikaların yürütüleceği zemini düzler. BİZ, bunu onun elinden alabiliriz. Eğer yüzde 10 seçim barajını bir kez aşabilirsek bin kez aşabileceğimiz kanıtlanacak ve barajın itibarı da hükmü de kalmayacaktır.”

Yüzde 10 Cephesi: Ayrı Duranların Ortaklığı

18 Ocak 2011 / Özcan Özen

Bir sıçramaya ihtiyacımız var. Hemen bugün elde edeceğimiz bir zafere; üzerimizdeki ataleti, yenik ruh halini söküp atacak bir galibiyete. İktidarın bir yumurta sertliğinde sallanmasına tanık olduğumuz andaki hoşnutluğa.

Ertuğrul Kürkçü: “Bugünkü Eylemler AKP’nin Meşruiyetini Sorguluyor”

19 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Burhan Kuzu, gençlere öfkeyle “sonunuz 68 kuşağı gibi olur” diyor. AKP, toplumsal meşruiyetinin bir zemine oturduğunun farkındadır. O nedenle bu meşruiyetin sorgulanmasını hemen bertaraf etme uğraşına giriyor. Öğrenciler uç unsurlar ilan ediliyor.

Şirin Canıma Gelsin Size Gelen Gadalar

17 Aralık 2010 / Sırrı Süreyya Önder

‘Yumurta’dan ‘saldırı’, ‘şiddet’ ya da ‘faşizm’ çıkartmak bir tek şeye hizmet eder: İktidar sahipleri adına, hükümete karşı olan muhalif duruşları boğmaya, yaftalamaya, karalamaya, muhalefet imkânlarını ortadan kaldırmanın siyasal-hukuksal zeminini hazırlamaya.