nuce_27122011-141753-1324991873.34

Prof. Tonak: Türkiye patlama potansiyeli taşıyor

29 Aralık 2011 / Sol Defter

ABD hükümetinin krize ilk tepkisi bizzat krizi yaratan finans kuruluşlarını, büyük bankaları, sigorta şirketlerini ve Wall Street’teki tefeci firmalarını kurtarmaktı. Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden olan AİG, kamulaştırıldı.

KESK, Emek Mücadelesinde Kadınlarla Birlikte Umudu Örgütleyebilecek mi?

5 Temmuz 2011 / Saniye Denli

Örgütün kamusallaşan talep ve politikalarında genelin çıkarı diye kurgulanan süreç cinsiyetlendirilmeli, içten ifade edilmeli ve bunun için de kadınlara söz ve karar hakkı güvence altında olmalıdır.

Eğitim Sen İstanbul Şube Kongreleri: Mücadele İçin Umutlanmamızı Sağladı

20 Mart 2011 / Yunus Öztürk

Umarız geçtiğimiz dönemin özellikle de son bir yılın sendikal siyaset ve sendika içi demokrasi açısından bilançosu yapılarak, bürokratik sendikacılığa ve genel merkez destekli şube yönetimlerine baskı ve tasfiye politikalarına son verilir. Birleşik mücadelenin tabandan inşa edilmesinin önü açılarak, tabandan gelen sendikalarda yapısal değişim, grupçu vesayetin terk edilmesi yönünde devrimci adımlar atılır.

Kimsenin “Kankası” Değilim

23 Ocak 2011 / Ömer Yıldız

Ben kişiye göre siyaset yapmam. Hiç tanımadığım insanlar devrimci değerler açısından doğru geliyorsa kırk yıllık dostumu “satarım”. Sol siyaset kafakol ilişkisinden çekti ne çektiyse. Ahbaplık bozdu değerlerimizi. Bir iki görüşme, üç beş toplantı sonra “yoldaş” değil “kanka” olduk. Ben kimsenin “kankası” değilim. Yoldaş diyecekseniz ve yoldaş gibi davranacaksanız varım.

KESK’te Grupçu Vesayetten Sınıf Siyasetine Geçiş İçin: “Taban Hareketi”

15 Ocak 2011 / Taban Hareketi

Taban Hareketi, neo liberal saldırılara ve AKP hükümetine karşı mücadele edenleri birleştirmeyi, mücadele edenleri yan yana getirmeyi “Grupçu Vesayetten Sınıf Siyasetine Geçiş” yapabilecek bir taban kuvvetini biriktirmeyi önemsiyor.

KESK Eski Yöneticisi Adnan Gölpunar İşyerinde Delege Seçilemedi

14 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

KESK MYK’sından istifa ederek ayrılan TİS ve Uluslararası İlişkiler eski Sekreteri Adnan Gölpunar öğretmen olarak çalıştığı Aydınlıkevler Atatürk İlköğretim Okulu’ndaki işyeri seçimlerinde delege seçilemedi.

Olağanüstü KESK

13 Ocak 2011 / Ömer Yıldız

Genel Kurul salonunda kendilerinden başka hiçbir grup, kişi bu DEM’cilerin yanında yer almadı. Sürekli “haklıyız” dediler ancak başka hiç kimse “haklısınız” demedi.

KESK’te “Demokratikleşmeye ve Grupçu Vesayetten Özerkleşme”ye İhtiyaç Var!

7 Ocak 2011 / Taban Hareketi

KESK, pozitif ayrımcılığı benimseyen bir konfederasyon olmanın gereğini yerine getirmelidir. Demokratik örgüt kültürünün gelişmesi, örgütün ürettiği değerlere sahip çıkılarak, başta kadınlar olmak üzere üyelerin örgütü içinde kendisini güvende hissetmesinin sağlanmasıyla olur.

Özgür Müftüoğlu: 2011 Sendika Bürokrasisine Karşı Mücadele Yılı Olmalı

4 Ocak 2011 / Sol Defter

Sendikal bürokrasi sadece TEKEL direnişinin değil, daha birçok mücadele alanının önünde engel haline gelmiştir. Hükümetin işsizliği önleme bahanesiyle emek piyasasını esnekleştiren, emekçiyi yoksullaştıran, güvencesizleştiren ve iş cinayetlerini olağan hale getiren uygulamaları karşısında da…

Kamu Çalışanlarına Eziyete “Ebeveyn İzni” Makyajı – (Mutfak Cadıları)

27 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Çocukların sadece anneleri değil, babaları da var. Dolayısıyla da doğum izni sürelerinin bitiminden çocuğun ilköğretime başlayacağı süreye kadar, ebeveynlerin dönüşümlü kullanabilecekleri, iki yıl ücretli ebeveyn izin hakkı olmalı. Erkek çalışanlar da bu hakkı, devredememeli!

KESK’te Üçüncü Döneme Doğru – (Taban Hareketi)

25 Aralık 2010 / Taban Hareketi

8–9 Ocak 2011’deki Olağanüstü Genel Kurul, İkinci Dönem’e son verecek adımı atmakla işe başlayabilirse, 2011 Olağan Genel Kurul süreci “KESK’i kısa vadede kuruluş ilkeleri etrafında birleştirme ve uzun vadede de değişen üretim süreçlerine uygun bir yeniden yapılanmayı öngören” yeni bir sendikal-politik eksen oluşturulmasına hizmet edebilir.

Taban Hareketi Emekçinin Sesidir

24 Aralık 2010 / Ömer Yıldız

Kendi içinde tasfiyeyi tamamlayanlar, daha sonra ittifakları içinde iktidar hesaplarına girişerek, bu kez 2011 Kongresi hesaplarına başladılar. 2011 Kongresinde iktidardan pay alamayacakları anlaşılınca, ittifaklarına ihanete giriştiler ve sonunda siyasal ve sendikal açıdan ömürlerini tükettiler.

KESK’ten Keskin Düşüş

13 Aralık 2010 / Ömer Yıldız

Tabanı dinleyin dedikçe kendilerini Nemrut dağında kral sandılar. Yeniden yapılanma ile ilgili kurullar oluşturalım dedik. “Tamam” dediler, hikaye aktaran arkadaşımla bana, tutmadılar sözlerini. Kandırdık sandılar. Hata yapıyorsunuz dedik “görevden aldılar”.

Eğitim Sen Başkanlar Kurulu: Tilki ile Yılanın Hikâyesi

12 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Başkanlar Kurulu’nun, istifa eden iki arkadaş hakkındaki görüşü; tilkinin üzüntüsünü, tilkinin vefasına bağlamaya benziyordu. Yılanın gösterdiği erdemin yüzde birini, muhataplarından görmüş olsalardı, eminim saygıda kusur etmezlerdi.

KESK’in Üzerindeki Siyasal Vesayet Kalkmalı, Taban Söz ve Karar Sahibi Olmalıdır

12 Aralık 2010 / Yunus Öztürk

KESK gerçekten nedir? KESK bir sendika-konfederasyon sayılır mı? Yoksa daha çok tabandan bağları tartışmalı olan bir siyasi gruplar koalisyonu, siyasi ittifaklar çatı örgütü müdür?

Taban Hareketi: Yeni Bir Sendikal Hareket İçin…

12 Aralık 2010 / Taban Hareketi

KESK içinde bir sendikal eğilim olarak kurulan Taban Hareketi süreç içinde kamu çalışanları dışında mücadele alanını genişleterek işçi hareketiyle de buluşma noktaları oluşturmuştur.

Taban Hareketi, KESK Olağanüstü Genel Kurulu Hakkında Açıklama Yaptı

11 Aralık 2010 / Taban Hareketi

KESK sınıf mücadelesi içindeki görevlerini yerine getiremediği için bürokratik yozlaşmaya uğramaktadır. Yaşananlar bürokratikleşmenin sonuçlarıdır. İddiaların kendi kurulları içinde çözülememiş olması da bunun bir ifadesi sayılır.

KESK Genel Kurulu

8 Aralık 2010 / Ömer Yıldız

Gençlere yol açmamak için bin takla atıyorlar.Sanki onlardan başka devrimci, örgütçü hatta ve hatta akıllı yok…

KESK Yeniden Yapılanmalıdır

5 Aralık 2010 / Ömer Yıldız

Kesk’in bu günkü durumundan sorumlu olanlar “yeniden yapılanma” hesabı yaparak tabanı dinleyen, üyenin söylediğine önem veren bir yapı oluşturmak için en azından sürekli karar aldıkları “üç beş” kişi dışında bu sendikanın asıl sahiplerini dinlesinler.

Cinsel Tacize/Şiddete Karşı Tarafız! Taraf Olmaya, Takip Etmeye Devam Edeceğiz!

4 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Cinsel taciz/şiddeti olağanlaştıran erkek egemen siyaset tarzından, tacizciyi aklamak için ileri sürülen ve kadın arkadaşımızın beyanını esas almayan ‘komplo’ iddialarından ve cinsel taciz/şiddetin kurum içi yol haritalarının aracı haline getirilmesinden derhal vazgeçilmelidir.