İş Mahkemesi, THY Sözleşmesinin Yetersizliğini Ortaya Çıkardı

3 Aralık 2010 / Yunus Öztürk

Hangi hesaba vurursanız vurun mahkeme yoluyla elde edilecek ek tazminat toplusözleşmede belirtilen ikale sözleşmesinden elde edilecek tazminattan en az iki kat daha fazladır.

KESK’li Kadınlardan Çağrı

1 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Taciz iddialarının yalnızca kadına yönelik işlenmiş bir suç olarak ele alınmasını ve en kısa sürede kurulların işletilerek sonuçlandırılmasını talep ediyoruz.

Necla Akgökçe: “KESK’te Yaşananlar İlk Değil, Çözüm Kadın Dayanışmasında”

30 Kasım 2010 / Sol Defter- Haber

Akgökçe’ye göre, yaşananların erkeklerin seçim hesaplarına kurban gitmemesi için konfederasyon içindeki tüm kurulların işletilmesi gerekiyor.

KESK Genel Başkanı ve MYK Üyesi İstifa Etti

30 Kasım 2010 / Sol Defter- Haber

Şu açık ki bir yandan “taciz” iddiası; diğer yanda bu iddianın “komplo” olduğunu ileri sürenler var. Üçüncü olarak da bu açıklamalardan “tatmin olmayan” kesimler var

KESK Bulundu…

22 Kasım 2010 / Sol Defter- Haber

KESK bürokrasisindeki her kişinin daha alt kademelerde adamları vardır. Bundan sonra bu adamlara iş düşer. Bu adamlar da kendi yerelindeki çevresiyle ilişki kurar. Tek hedef delege seçmek ya da seçtirmektir. Bu seçme ve seçtirme sürecinde en asgarisinden Türkiye siyaseti konuşulmaz.

KESK’te Delege Sezonu Açıldı

21 Kasım 2010 / Ömer Yıldız

Soru şu olmalı: Sizin için bu illerden delege çıkarmak mı önemli, yoksa üye sayıları 400’ün altına düştüğü için artık şube olmayan illerin tekrar şube olması mı? Sizin için delege önemli olabilir. Bizim için sendika önemli. Biliyoruz ki pek çok şubede durum bu şekilde. Bizler üyeleriz. Sendikanın asli unsurları, sahipleri. Bizi rahat bırakın. “Gölge etmeyin”.

Bilmeyen devlet, görmeyen sendikam KESK

13 Kasım 2010 / Ömer Yıldız

KESK, benim geçmiş mücadelemizle gurur duyduğum, emek mücadelesinin en sınıftan yana örgütü bilemiyor Tekel İşçilerini. Kesk bu hale mi gelmeliydi? Formül uygulamak gerekir sanırım. Taban formülü. Sınıfa dönme formülü…

KESK Üyelerine ve Tüm Kurullarına Açık Mektup

13 Kasım 2010 / Yunus Öztürk

Türk-İş’te Kumlu’nun değişimini isteyip Türkel’i veya KESK ve DİSK yöneticilerini kollamak, onlara hak etmedikleri ayrıcalıklar vermek demek olur. Bu nedenle de Kumlu eleştirisini yapanlar samimiyseler, DİSK ve KESK eleştirisi de yapmak zorundadır.

657 sayılı DMK değişiklik taslağı

17 Ekim 2010 / Ömer Yıldız

657 sayılı DMK değişmelidir. Ancak anlaşılıyor ki bu değişiklik de anayasa değişikliğinde olduğu gibi, yasanın muhataplarından görüş alınmadan nihai hedef olan “sözleşmeli istihdama” doğru hızlı adımlarla gidişin göstergesi gibi geliyor. Direnmek lazım. Örgütlü direnmek lazım. Örgütlerin tabanını dinleyip doğruları söylemesi lazım.

KESK’in keskin düşüşü

10 Ekim 2010 / Ömer Yıldız

Kesk tabanına güvenmemektedir. İzlediği yanlış politikalar sonucu tabanla bağı kopmuş ve iletişim kaybolmuştur. Tabanla kopan bağdan sonra beslenemeyen örgüt yöneticilerin eline bırakılmış ve onlarda beslenemedikleri tabanla zıt işler yapmışlardır.

M.Sarı ve A.Kılıç: 13 Eylül, Liberalizm ve KESK

17 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

KESK tabanından yoğun bir tepki olduğu açıktır. Genel merkezin rızası hilafına KESKliler bulundukları illerde referandum sürecine soldan müdahale etmiştir, ya da siyasi tutum almıştır ama hiçbir yerde neoliberal hükümetin payandası haline gelmemiştir.

Toplu Görüşme Sürecinde Konfederasyonların Sefaleti

6 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

4688 sayılı yasa 12 Eylül’den sonraki en kitlesel ve etkili emek muhalefetini sistem içine çekerek etkisizleştirmekle kalmadı, aynı zamanda örgüt dinamizmini yok ederek hantal, statükocu bir bürokratik yapıya dönüştürdü.

Toplu Görüşme sürecinde “kurullar” ve sendikalar

5 Eylül 2010 / Yunus Öztürk

Sendikaların neredeyse tamamı o kadar “gerçekçi” ki, Uzlaşma Kurulu’nun zam oranı önerisi iki konfederasyonun (Kamu Sen ve Memur Sen) önerisinin üstünde, KESK’in zam önerisinin gerisinde kaldı. Üç konfederasyon da tam bir “gerçekçilik” (hükümet tarafını da düşünen önerilerle) ve “kamu” sendikacılığı örneği sergilemiş oldular.

Toplu görüşme süreci özeleştirisi

3 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

Sizin göreviniz sendikaların bürokratik yapısını devam ettirip; bütçe ayarlamak, çalışan işçilerle cebelleşmek, direnişçi Tekel işçilerini “teşhir ve tecrit” etmek, delegelerin nabzını ölçmek değil. Sizin göreviniz devrim tarihinde önemli bir basamak olan Kesk’in emekçi mücadelesine katkısını en üst düzeye çıkarmaktır.

“Toplu görüşmeci sendikacılık”

31 Ağustos 2010 / Ömer Yıldız

Kamu Sen’in düştüğü sendika aidat ödentisi yanlışını son toplu görüşmede Memur Sen yapıyor. Her iki “toplu görüşmeci sendika” da fiili meşru mücadele yerine bu tür yöntemlerle nicel artış hedefindeler. Aynı yöntemlerle “bileşik kaplar kanunu” doğrulamaktan başka emekçilere bir şey veremezler.

Mesut Gülmez: Anayasa paketindeki sendikal haklar

31 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde kamu görevlilerine toplu sözleşme, grev ve toplu eylem haklarının tanınmamış ve 657’deki yaptırımların uygulanmış olması nedeniyle altı kez mahkûm olmasına karşın, bu hakların tanınmasını öngören uyum sağlayıcı hiçbir düzenleme girişiminde bulunmayan AKP hükümetine güven duyulması olanaklı mıdır?

Tarhan Erdem: Bazı Sendikacılar (2)

31 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Sayın Evren’in görüşmelerin başından beri tutumu, işçileri sendikalara davet sonucunu vermez, onları sendikalardan iter! Son aylarda bunların birçok örneğini izledik. Ben elli yıldan beri, Türk sendikacılığını yücelten ve güçlendiren birçok sendika lideri tanıdım; hiçbiri Sami Evren’e benzemiyordu!

Hükümet’ten Memur Sen’e kıyak, kamu emekçilerine referandum “zammı”

29 Ağustos 2010 / Yunus Öztürk

Yüzde 4 + 4 yıllık zam, Ocak 2011’den itibaren 80 TL ek ödeme, 20 TL aile yardımı (sözleşmelilere de), sendika üyelerine yılda 180 TL Toplu görüşme primi… Bu zam oranları sendikaların genelde teklif ettiği oranlar olması itibariyle de, referandum zammı olduğu anlaşılıyor.

Hükümetten KESK’e toplusözleşme dersi: Vermeden almak AKP’ye aittir!

19 Ağustos 2010 / Yunus Öztürk

KESK izlediği yanlış siyasetin yol açtığı ayıbı örtmek için şimdi eylem planlıyor olmalı. Referandumda “hayır” diyerek işe başlamalı. Bu hükümete en iyi yanıt olacaktır. Sonra da pratik eylem programını ilan etmeli ki, tabanda yarattığı güvensizliği telafi edebilsin!

Referandumdan sonra toplu sözleşme hakkımız mı olacak?

17 Ağustos 2010 / Yunus Öztürk

Anayasa değişiklik paketinde yer alan toplusözleşme, 4688 sayılı Kamu Emekçileri Sendikaları Yasasında olduğu gibi, biçim ve içerik olarak sahtedir. KESK, Memur-Sen ve hükümet yanlış bilgi ve yönlendirme içindedir.