Çok Dillilik

2 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Şimdi istenen, hayatın bu gerçekliğini devletin de kabul etmesi. Hepsi bu. Devletin kendi yurttaşını tanıması; devletin kendini toplumun bütün çeşitliğinin garantisi olacak bir hukuksal kimliğe kavuşturması. İstenen bu.

Ulucanlar’a gitmeyeceğim…

1 Ocak 2011 / Ömer Yıldız

İbret alalım istiyorlar ölümlerinden ve oturalım anılarımızın üstüne. Bir karşı duruştur bizim ölüm yerlerimizi bize sergilemek. “Bizde bunlardan çok var. Yenisini açarız. Eskisinde yoldaşlarını, onların anılarını –para ile bilet satarak- sana satarız” diyorlar.

Tek Tek Venceremos…

30 Aralık 2010 / Ömer Yıldız

Seçimlerde herkes için “milliyetçilik” prim yapıyor. Ancak seçim öncesi zamanlar bir turnusol kağıdı görevi yapıyor. Herkesin rengi ayan beyan ortaya çıkıyor. “Yetmez ama Evet” çiler gördünüz mü demokratik Türkiye’yi.

Asgari İlkelerden Yoksun Asgari Ücret

30 Aralık 2010 / Aziz Çelik

Asgari ücretteki artış yüzde 4.7 zam yapılmış oldu. Değil 4.7, 14.7 artış olsaydı da saptanan asgari ücret yetersiz olacaktı. Çünkü asıl sorun asgari ücretin tespit yönteminde yatıyor.

Bericap İşçileri Direnişte

30 Aralık 2010 / N. Cemal

Petrol-İş’te örgütlülüğü bulunan işçiler ise işten atılan arkadaşlarının geri alınabilmesi ve toplu sözleşmeye uyulması için cuma gününden bu yana -bir haftadır- direnişteler.

Torba Yasa: Torbadaki Sendika

30 Aralık 2010 / Zafer Aydın

Direniş olmazsa, tepki gösterilmezse çalışanların haklarına karşı cihat ruhuyla yapılan saldırı genişleyerek sürecek. Tepki gösterilmezse çalışanların haklarına karşı cihat ruhuyla yapılan saldırı genişleyerek sürecek.

Liselilerin Kantin Boykotu Sınıf Sınıf Yayılıyor

30 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Gözaltına alınan öğrencilerden Furkan Çelik, üç gündür sürdürdükleri boykotla ilgili bianet’e “Paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi. Geçen hafta duyurulan, Pazartesi günü simit dağıtılmasıyla başlayan boykotla birçok öğrencinin kantinden vazgeçtiğini söyleyen Çelik, yönetimin baskıları ve sonrasında yaşanan polis şiddetiyle boykotun daha da fazla sahiplenildiğini vurguladı.

BDP Politika Yapmaya Başlayınca Çarşı Karıştı…

30 Aralık 2010 / Sırrı Süreyya Önder

BDP özerklik ve iki dil meselesini dillendirene kadar herkes konuşmanın ve siyaset üzerinden yöntemler önermenin faziletlerini sayıp dökerdi. Meclis’teki Kürt milletvekillerini siyaset yapmamakla, barışçıl çözüm önerileri geliştirmemekle suçlardı. BDP ne zaman politika yapmaya başladı, işte o zaman çarşı karıştı.
“Hani her şeyi konuşacaktık” diyenler neredeyse vatan hainliği ile yaftalanmaya başlanıyor.

Sendikalarda Kadınlık Halleri – (Mutfak Cadıları)

29 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Ev içindeki tüm yükleri üstlenen eş, anne, kız kardeş, sevgili sayesinde sendikalarda saatlerce süren toplantılardan, örgütlenme adına yapılan şehir dışı gezilerden “asıl işlerini” yapmış olmanın verdiği rahatlıkla evlerine dönerken, toplantılara katılan kadın işçi sayılarının azlığını ve sebeplerini düşünme gereği duymazlar.

İbrahim Beyazoğlu: “Dışımızdaki Apoel’liler”

29 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Radikal’in attığı başlık şunu ima etmeye getirir ki, sanki, holiganlığın ‘asılı’ Apoelli gençler (yani, Kıbrıs Rumları), ‘sureti’ Galatasaray-Fenerbahçe’li gençlerdi (yani, Türkler). İçi kötüler, gaddarlar Kıbrıslı Rumlar, kötülüğe ‘kapılanlar’, içi saf olanlar Türkler.

Futbolun Orta’sı

29 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Orta saha oyuncuları üç grupta toplanıyor: Sadece defansif görevle oynayanlar; defansif özellikleri yanında ileriye koşular yapabilen, (örneğin sık sık ileriye çıkarak şut atabilen) oyuncular; oyunun iki yönünü de oynayabilen oyuncular.

“Torba Yasa” İçin Patronlar “Yetmez Ama Evet Diyor”

28 Aralık 2010 / Seyfi Adalı

Güvenceli çalışma yerine “belirli süreli çalışma, kısa zamanlı çalışma, çağrı üzerine çalışma, evden çalışma, özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi ile çalışma” gibi sözleşmeler temel çalışma biçimleri haline getiriliyor. Güvencesizlik tüm işçi ve emekçilere uygulanmak isteniyor.

Güvencesiz, Kayıtdışı ve Eksik İstihdam Artıyor – (DİSK-AR)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 27,1’lik oranı ile dünya genelinde alt sıralarda yerini almaktadır. Buna karşın kayıtdışı ve en kötü koşullarda çalışan kadınların, toplam kadın çalışanlara oranı yüzde 60 gibi çok yüksek bir orandadır.

Kürt Çocukların Ölüm Nedenleriyle Yüzleşme Kaçınılmaz!

28 Aralık 2010 / N. Cemal

Devletlerin merhameti olur mu? Egemenlerin merhameti olur mu? İktidar hiç merhametli olur mu? O yüzden empati değil, hesap sorma diyorum. Bu çocukların hesabı sorulmadan ben rahat edemeyeceğim. Onlar da etmesinler. (Nazan Üstündağ)

Bakanlık Üniversiteleri De Torbaya Koyuyor!

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

“Sağlıkta Dönüşüm Programı, temel görevi eğitim, öğretim ve araştırma olan üniversiteleri piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmekle kalmamış adeta yaşayamaz hale getirmiştir. Dünya Bankası destekli bu program ile piyasa kurullarına uymayan, kamu yararına tüm uygulamalar ortadan kaldırılmak istenmektedir”

Evrensel’in TEKEL Sefaleti – (Atılım)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Dün Taksim’in bir siyasi talep olarak gündeme getirilmesini anlayamayan Evrensel, bugün ise işçilerin üzerine çevik polisle yürüyebilme cüretini gösteren sendikacılara karşı tarafsız kalmanın sefaletini anlayamadı. “Yazar ve okurun birleşmiş akıl ve emeği: Evrensel” 15. yılına sansürle girdi.

Kürt Sorununda Çözüm Modeli Taslağı – (BDP)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

“Demokratik özerk yönetim, “bölge meclisi” olarak örgütlenir ve meclislerde görev alan kişiler de “bölge meclis temsilcisi” olarak tanımlanır. Meclis hem meclis başkanını hem de görevli olduğu alandaki işleri yürütecek yürütme kurulu üyelerini ayrı ayrı seçer”.

“Savaştan Çıkma” Suçu… – (Ertuğrul Kürkçü)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Hükümetin Cizre ve Yüksekova’yı il ilan etmesi, yani bu iki ilçeye birer jandarma alay komutanlığı, birer emniyet müdürlüğü, birer vali yerleştirmek için harekete geçmesi Tayyip Erdoğan’ın “Kürt Sorunu”nu bir güvenlik sorunu olarak kabul ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Dünya’da, Türkiye’de Muhalefet Dalgaları – (Korkut Boratav)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

İngiltere’de, İtalya’da, Yunanistan’da, Fransa’da liseli, üniversiteli gençler, “kemer sıkma” programlarının doğrudan kendilerini hedefleyen öğelerine karşı ayaklanmakta; bu tepkilerini sistem-karşıtı eleştiri öğeleriyle de birleştirmektedirler.

Kürtlerin Özgürleşmesine Eşlik Etmek – (Ertuğrul Kürkçü)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

demokratik bir cumhuriyet altında her milliyet ve inançtan yurttaşı birleştirdiği, herkesin dilinde, dininde, dinsizliğinde, milliyetinde özgür olduğu, özgür üreticilerin kendi kendini yönettiği yeni bir toplum, bir yeni hayat kurulması için Türkiye’nin batısında da güçlü bir dalga yaratmak… Bu mümkün ve gerekli.