Torba Yasa’ya Karşı Yürüyüş Programı

31 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Torba Yasa’nın gündeme gelmesiyle beraber başlayan mücadele; emek, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasal muhalefet örgütleri arasında gelişen güçbirlikleriyle yeni mücadele süreçlerini gündeme getiriyor.

Mısır’daki İsyanın Filistin’e Etkisi – (Ali Abunimah)

31 Ocak 2011 / Sol Defter

Mübarek rejimi düşer de yerini İsrail ve ABD’ye o kadar bağlı olmayan bir rejim alırsa, İsrail çok şey kaybeder. İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinde Aluf Benn’in yorumunda belirttiği üzere “Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in yönetiminin güç kaybetmesi, İsrail’i stratejik olarak sıkıntılı bir duruma sokuyor. Mübarek olmazsa İsrail’in Ortadoğu’da hemen hemen hiç dostu kalmayacak.

Mısır Devrimi: Çok İyi Bir Şey – (Gary Leupp)

31 Ocak 2011 / Sol Defter

El Cezire izleyicilere ABD yetkililerinin yorumlarının tonunu nasıl değiştirdiklerini gösteriyor; Mübarek’i desteklemekten gün be gün uzaklaştıklarını. ABD yetkilileri göstericilerin gerçekten de meşruiyeti olduğunu giderek daha fazla vurgulayarak karşılık veriyorlar… Ne biçim bir oportunizm ama!

Akademisyenlerden Başkan Obama’ya Açık Mektup

31 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Mısır’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde onbinlerce ve belki de yüzbinlerce gösterici sözünü söyledi. Verdikleri mesajın açık ve kesin olduğuna inanıyoruz: Mübarek istifa etmeli ve Mısırlıların kendisinden ve ailesinden azade bir hükümet kurmalarını kabul etmelidir.

Kompostodur Komutanım!

31 Ocak 2011 / Sırrı Süreyya Önder

Şimdiki eylemleri de muzır bir meydan okuma olarak görmek istiyor insan. Yoksa seküler hayat savunusunu şaraba indirgemek, iktidarın “alın ula, istediğiniz kadar için, yarasın” demesiyle berhava olabilecek güdük bir eylemdir. Biz zamanında içtik, siz şimdi sarhoş olmayın.

Korkut Boratav: “Tunus, Mısır, Türkiye ve Olivier Roy”

30 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Olivier Roy da, Kuzey Afrika’daki halk ayaklanmalarının İslamcı olmayan, “düzen karşıtı” niteliğini saptarken “tam isabet” kaydetmiş olabilir. Ne var ki, düzen kavramını siyasi rejime, demokrasi / diktatörlük ikilisine indirgediği için; üretimi biçimini, azgelişmiş-bağımlı kapitalizmi dışladığı; halk sınıflarının bu anlamdaki bozuk düzenden çektiklerini kavrayamadığı için yanılıyor.

Kırmızı Gül Buz İçinde

30 Ocak 2011 / Sırrı Süreyya Önder

İbrahim Kaypakkaya, yoksulların gönlündeki gülistanda ‘ser verip sır vermeyen yiğit’ olarak yatmakta.
24 yıllık ömrüne 5000 sayfalık teorik üretimi sığdırdı. Kemalizmle hesaplaşmayı, Türkiye solunda ilk akıl edenlerden oldu. Gitmediği köy, katılmadığı direniş kalmadı. Pınar Sağ, onu övdüğü için 10 ay hapis cezası almış. Ne diyerek övmüşse aynısını benim de dediğimi sayın.

Gilbert Achcar: “Kitlesel Protestolar Artarsa, Ordu Mübarek’i İndirebilir”

29 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Tunus’taki hareket kendiliğinden başladı ve protestolar yağ lekesi gibi yayıldı. Mısır’daki durum ise daha farklı: Gösteriler siyasal bir muhalefet tarafından organize ediliyor. Bu muhalefet sadece Hüsnü Mübarek rejimine değil, Mübarek’in oğlunu kendi halefi yapmak istemesine karşı da bir protestodur.

En Yeni Liberal Oyun: “Yetmez Ama EVET – 2”

29 Ocak 2011 / Özcan Özen

12 Eylül halkoylaması akşamında milletin gözü önünde Burhan Kuzu’yu “yeni anayasa çalışmalarına hemen başlamak” üzere görevlendiren başbakan iki üç hafta sonra yeni bir anayasa talebini sert bir üslupla seçim sonrasına ertelediğinde; liberal cenah buna feveran edeceği yerde, sus pus olmuştu.

Robert Fisk: “Arap Dünyası’nda Yeni Bir Gerçek Doğuyor”

29 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Bütün Ortadoğu’da, ABD’nin dostlarının düşüşünü görmeyi bekleriz. Mısır’da Mübarek, şu anda, nereye kaçabileceğini soruyor olmalı. Lübnan’da ABD’nin dostları çöküş içinde. Bu, Ortadoğu Arap “demokrat”ları için dünyanın sonu demek. Arkasından ne geleceğini bilmiyoruz. Belki de yalnızca tarih verebilecek bu sorunun cevabını.

Kot Kumla İşçileriyle Dayanışma: “Sesimiz Nefesimiz”

28 Ocak 2011 / N. Cemal

“Merdiven altı” adı verilen işletmelerde havalandırma tertibatından ve koruyucu materyallerden mahrum bırakılarak nefes almadan çalışmak zorunda bırakılan kot kumlama işçilerinin geldiği hayati tehlike noktası “çöl akciğeri hastalığı” olarak adlandırılıyor.

Gitmeyin Diyemedim

28 Ocak 2011 / Ömer Yıldız

Ketero’nun ortasından bir dere geçer. Üzerinde köprü var. Demir korkuluklu. Köye girerken birkaç evden sonra bu köprüden geçersiniz, biraz gidince de okul var. Her gün geçerdim o köprüden. Mart ayı gelince hazırlıklar başlar; yükler, denkler hazırlanır. Naylondan evlerde hayatlara hazırlık yaparlardı.

Durumumuz Yoktur!

28 Ocak 2011 / Sırrı Süreyya Önder

Tak şak paşaların başlattığı zulüm zincirini, “artık faili meçhullerle kimse öldürülmüyor” diyen AK Parti devralmıştır. Doğrudur da bir bakıma. Gizlenen gerçek Kürtlerin artık yoksullukla öldürülüyor oluşlarıdır.
AK Parti Kürt meselesini çözemez. Siz orduyla anlaştılar da diyebilirsiniz ama sebebi iktisadidir.

Tunus’tan Devrim Dersleri

27 Ocak 2011 / Foti Benlisoy

Devrimci bir süreç gelişmeye başladığı andan itibaren hızla uluslararasılaşıyor ve geniş bir coğrafyada kitleleri etkileyip ilham veren bir hadise haline geliyor. Tunus bunun açık bir örneği. 23 yıllık bir diktatörü deviren kitle eylemleri, Tunus’un parçası olduğu geniş coğrafyada otoriter rejimlere ve neoliberalizme karşı direnmek, mücadele etmek isteyen geniş kitlelere özgüven veren bir niteliğe sahip

Türk-İş ve Torba Yasa’ya Karşı “Birleşik Mücadele Cephesi”

27 Ocak 2011 / N. Cemal

Türk-İş 1. Bölge ile DİSK, TMMOB, TTB İstanbul bileşenlerinin örgütlediği ve aynı gün ve saate denk gelen iki yürüyüş, birleştirilerek gerçekleştirildi. KESK Şubeler Platformu ise destekçi sendika olarak kaldı. Çoşkulu geçen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, Taksim Meydanında AKP hükümetini uyaran mini bir mitinge dönüştü.

ATV-Sabah’ta Son Grevci olarak İşe İade ve Bazı Dersler… (Ender Ergün)

27 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Emeğini kiralayarak geçinen birisi olarak çalışmak zorundayım. Ve içerde birikmiş tazminat hakkımın yanmasını istemiyorum. Ayrıca, sendikal örgütlenme anlamında birşeyler yapacaksam da içerde, dışarda olduğumdan daha fazla faydam olur diye düşünüyorum.

Okul Müdürleri İstifa Ediyor

25 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Silvan’da 12 okul müdürü, geçen hafta okullarında hizmetli personel bulunmaması ve ödenek yetersizliğini gerekçe göstererek, görevlerinden istifa etmişlerdi.

KESK: Binlerce Emekçiyle Meclis’i Kuşatacağız

25 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

“Torba Yasa Tasarısı”na karşı Meclis’e yürüyen KESK’lilere polis biber gazı ile müdahalede bulundu. KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, yasanın geçmesine izin vermeyeceklerini ve önümüzdeki günlerde binlerce emekçiyle Meclis’i kuşatacaklarını kaydetti.

Tunus: Sidi Bu Zeyd Kenti Halk Direniş Komitesinden Çağrı

25 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Çağrımız halkların özgürlüğü için mücadele eden herkesedir. Biz, halkın demokratik bir kurucu meclisi için mücadele veriyoruz. Biz halk tarafından demokratik yöntemlerle seçilmiş meclisin yeni bir anayasa hazırlanmasından yanayız.

KESK Şubeler Platformu Torba Yasaya Karşı Birleşik Mücadelenin İçinde Neden Yok?

25 Ocak 2011 / Yunus Öztürk

DİSK, Türk-İş Şubeler Platformu, TMMOB İKK, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonunun içinde yer aldığı ve Torba Yasaya karşı mücadeleyi öngören bir etkinlikte KESK Şubeler Platformunun imzasının olmaması açıklanamaz. KESK İstanbul Şubeleri, yanlıştan dönerek, ortak bildiriye KESK’in imzasını koymalı ve yürüyüşe katılmalıdır.