Bakanlık Üniversiteleri De Torbaya Koyuyor!

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

“Sağlıkta Dönüşüm Programı, temel görevi eğitim, öğretim ve araştırma olan üniversiteleri piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmekle kalmamış adeta yaşayamaz hale getirmiştir. Dünya Bankası destekli bu program ile piyasa kurullarına uymayan, kamu yararına tüm uygulamalar ortadan kaldırılmak istenmektedir”

Evrensel’in TEKEL Sefaleti – (Atılım)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Dün Taksim’in bir siyasi talep olarak gündeme getirilmesini anlayamayan Evrensel, bugün ise işçilerin üzerine çevik polisle yürüyebilme cüretini gösteren sendikacılara karşı tarafsız kalmanın sefaletini anlayamadı. “Yazar ve okurun birleşmiş akıl ve emeği: Evrensel” 15. yılına sansürle girdi.

Kürt Sorununda Çözüm Modeli Taslağı – (BDP)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

“Demokratik özerk yönetim, “bölge meclisi” olarak örgütlenir ve meclislerde görev alan kişiler de “bölge meclis temsilcisi” olarak tanımlanır. Meclis hem meclis başkanını hem de görevli olduğu alandaki işleri yürütecek yürütme kurulu üyelerini ayrı ayrı seçer”.

“Savaştan Çıkma” Suçu… – (Ertuğrul Kürkçü)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Hükümetin Cizre ve Yüksekova’yı il ilan etmesi, yani bu iki ilçeye birer jandarma alay komutanlığı, birer emniyet müdürlüğü, birer vali yerleştirmek için harekete geçmesi Tayyip Erdoğan’ın “Kürt Sorunu”nu bir güvenlik sorunu olarak kabul ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Dünya’da, Türkiye’de Muhalefet Dalgaları – (Korkut Boratav)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

İngiltere’de, İtalya’da, Yunanistan’da, Fransa’da liseli, üniversiteli gençler, “kemer sıkma” programlarının doğrudan kendilerini hedefleyen öğelerine karşı ayaklanmakta; bu tepkilerini sistem-karşıtı eleştiri öğeleriyle de birleştirmektedirler.

Kürtlerin Özgürleşmesine Eşlik Etmek – (Ertuğrul Kürkçü)

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

demokratik bir cumhuriyet altında her milliyet ve inançtan yurttaşı birleştirdiği, herkesin dilinde, dininde, dinsizliğinde, milliyetinde özgür olduğu, özgür üreticilerin kendi kendini yönettiği yeni bir toplum, bir yeni hayat kurulması için Türkiye’nin batısında da güçlü bir dalga yaratmak… Bu mümkün ve gerekli.

Hava-İş Sendikası ve Taciz

28 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Yazmak canımızı sıksa da, kadın arkadaşlarımız rahatsız olsa da, bu kirliliğin sürmesine izin vermek daha büyük bir sorumluluktur. Çünkü bunların yaşandığı bir sendikada ne patronlara karşı dik duruş sergilenebilir ne de işçiler adına mücadele verilebilir.

Kamu Çalışanlarına Eziyete “Ebeveyn İzni” Makyajı – (Mutfak Cadıları)

27 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Çocukların sadece anneleri değil, babaları da var. Dolayısıyla da doğum izni sürelerinin bitiminden çocuğun ilköğretime başlayacağı süreye kadar, ebeveynlerin dönüşümlü kullanabilecekleri, iki yıl ücretli ebeveyn izin hakkı olmalı. Erkek çalışanlar da bu hakkı, devredememeli!

“Otağ-ı Hümayun: 12 Mart ve 12 Eylül’ün İşkencehanesidir, Müze Olmalıdır” – (DİSK)

27 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

12 Mart 1971 askeri darbesini yapanlar DEV-GENÇ davasının İstanbul duruşmaları OTAĞ-I HÜMAYUN’da başlatmıştı. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ardından bu binada yapılan işkencelere DİSK üyeleri olarak tanığız. O günler unutulamaz. Unutulmadı ve affedilmeyecek… Binanın insan hakları müzesine dönüştürülmesini istiyoruz.

Kot Kumlama İşçileri Özürlü Kapsamına Alınmalarına Karşılar

27 Aralık 2010 / N. Cemal

‘Torba Yasa Tasarısı’nın bizleri özürlü kapsamına alması hem teknik, hem hukuksal, hem de insani olarak yanlıştır. Biz özürlü değiliz. Tıpkı, sigortasız olduğu halde iş kazası geçirdiğinde malulen emekli edilen işçiler gibi malulen emekli olma hakkımızı istiyoruz.

Haklarımızı Torbalatmayacağız!

27 Aralık 2010 / N. Cemal

İşçilerin talepleri: “Hükümet Torba Yasa Tasarısını geri çekmelidir. İşçi ücretlerinden kesilen gelir vergisi % 15 olarak sabitlenmelidir. Asgari ücret insanca yaşanacak şekilde belirlenmeli ve vergiden muaf olmalıdır”.

Bu Kış Komünizm mi Gelecek?

27 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

‘Liberal demokrat’ sıfatı AK Parti kadrolarına ve onun savunucularına üsten aşağı giydirilmiştir. Ne liberalliği ne de demokratlığı içselleştirememişlerdir.

SA-BA İşçisi Sendika Örgütlüğüne Sahip Çıkıyor

27 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş sendikasında örgütlenen işçiler çoğunluğu sağlayınca bakanlığa başvuruda bulundular. İşçilerin örgütlendiğini haber alan patron ilk olarak 5 işçiyi işten çıkardı.

Kiler Grubunun İş Kanunundan Haberi Yok

27 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Aylarca bizi kötü çalışma koşullarında hakkımızı vermeden çalıştıran İstanbul Sapphire’in sahibi Nahit Kiler, önceki gün (23 Aralık) dört haftadır sürdürdüğümüz direnişimizle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

2010’da 100’ün Üzerinde Yerde İşçiler Direnişteydi

27 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

2010’da Türkiye’nin değişik yer ve birimlerinde işçiler direnişteydi. Bunlar içerisinde belki de en akılda kalanı ise, işçi ve emekçileri birleşik mücadeleye çağıran TEKEL işçilerinin 4-C’ye ve sendika ağlığına karşı verdiği mücadele idi. TEKEL işçileri, Ankara’da başlattıkları direnişi İstanbul 4. Levent’teki Tek Gıda-İş’in Genel Merkezi önünde çadır kurarak günler boyunca devam ettirdi.

Zeynep Gambetti: “Demokratik Özerklik: Alternatif Bir Sol Proje”

26 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

19 Aralık’ta Diyarbakır’da Kürt hareketinin, muhafazakar veya burjuva çevreler açısından son derece “sol kokan” bir siyasal ve ekonomik projeyle ortaya çıktığını görmek gerekir. Geçmişin anahtar kelimeleri ve ideolojik tartışmaları yüzünden böylesi bir fırsatın kaçmasına izin vermek, tarihsel bir dönemeci alamama riskini doğuracaktır.

Sol Baştan Kürt Kadınları

26 Aralık 2010 / Sırrı Süreyya Önder

Kürt kadını 80 yıllık cumhuriyet ülküsünün beceremediği bir devrimi, kendi içinde ve tüm coğrafyayı bu anlamda dönüştürerek başardı. Kürt kadını özgürleşme yolunda diğer dünya halklarına ve Türk kadınlarına parmak ısırtacak bir dönüşüm yaşamış ve yaşatmıştır.

KESK’te Üçüncü Döneme Doğru – (Taban Hareketi)

25 Aralık 2010 / Taban Hareketi

8–9 Ocak 2011’deki Olağanüstü Genel Kurul, İkinci Dönem’e son verecek adımı atmakla işe başlayabilirse, 2011 Olağan Genel Kurul süreci “KESK’i kısa vadede kuruluş ilkeleri etrafında birleştirme ve uzun vadede de değişen üretim süreçlerine uygun bir yeniden yapılanmayı öngören” yeni bir sendikal-politik eksen oluşturulmasına hizmet edebilir.

Maraş’ın Katilleri Hâlâ Serbest

25 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Maraş Katliamı’nı protesto katliamın 32. yılında ilk kez Maraş’ta düzenlendi. ABF’nin çağrısıyla toplanan binlerce kişi Müftülük Meydanı’na yürüdü. Binlerce kişi “Katliam dosyaları açılsın, darbeciler yargılansın. Maraş Katliamını unutmadık unutmayacağız” dedi.

Sendikal Değişim ve Gökkuşağı Hareketi – (İbrahim Köktener)

25 Aralık 2010 / Sol Defter- Haber

Sadece birkaç ay içinde şekillenen bu oluşuma “Gökkuşağı Hareketi” dendi. Söylemleri farklıydı. Mevcut sendikal anlayış içinde işleyişi, bir piramitle açıklıyor ve işçinin üzerinde profesyonel bir yapının hakimiyetine dikkat çekiyorlardı. Ve “Bu piramidi tersine çevireceğiz, kararları İşçi Meclisi alacak” diyorlardı.