Korkut Boratav: “Son Çeyrekte Sıfır Büyüme Olacak”

16 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Türkiye’yi Çin’le karşılaştırmak tamamen saçmadır. Çünkü Çin hiç küçülmedi. Geçen yıl Çin’in büyüme hızı aşağı çekildi, ki bu büyüme hızı bile yüzde 8,5’in üzerindedir. Yüzde 8,5 büyüyen bir ekonomi, 2010’un 6 ayında yüzde 10,3 oranında büyüyor, Türkiye ise küçülmenin üzerinden büyüyor. Onun için bu mukayeseyi yaparken Çin referans noktasını oluşturmuyor.

Edeb yâ hû!

16 Eylül 2010 / Aziz Çelik

Asimetrik “milli irade” 12 Eylül referandumunun ardından neredeyse “milli irade” bayramı ilan edilecek. Türk sağının geleneksel “milli irade” fetişizminde şaşırtıcı bir yan yok. “Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz” derekesine inen çoğunlukçu (ama çoğulcu olmayan) zihniyet biliniyor. Şaşırtıcı olan sandık sonuçlarını neredeyse demokrasinin tek ölçütü ilan eden ve “liberal” demokrasinin en temel ilkelerini bile unutan liberaller….

Read more →

Tecavüze uğrayan Şili’li kadınlar susmaya son verdi

16 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Augusto Pinochet’in askeri darbesi ve sonrasında tutuklanan ve işkençe gören ancak gördükleri tecavüzü geçmişle yüzyüze kalmak, utanç ve olumlu olmak endişesi anlatmayarak susan kadınlar susmaya son verdiler.

Nefret ediyorum iyimserliğinizden!

16 Eylül 2010 / Özcan Özen

Ne zannediyorsunuz yahu? Kapı aralandı ve şimdi dar bir demokrasi koridorundan geçip salon salamanje bir özgürlük diyarına mı varacaksınız? Hey, aklınız başınızda mı sizlerin? 30 yıl geçti be! 30 yıl… Tüm vücudu titreyen, akli melekelerini yitirmiş ihtiyarları mı? Bugüne kadar onlara acıyıp yaşatan Tanrı bile artık onlardan vazgeçmiş, görmüyor musunuz?

Anadil talebiyle okullarda boykot var

15 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Anayasa Referandumunda boykot tutumu alan ve bu kararını uygulayan BDP’nin de destek verdiği anadilde eğitim için Türkçe eğitimi boykot, daha önceki “anadil” eylemlerinden farklı olarak, hem bölgede başarılı olmuş referandum boykotunun hemen sonrasında düzenleniyor hem de Demokratik Özerklik kararına denk geliyor.

Veysi Sarısözen: ‘Şubat ve Ekim’ ve önümüzdeki beş gün

15 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Bu yazı yayınlandığı zaman eylemsizlik durumunun sona ermesine beş gün kalmış olacak. Türkiye referandum kampanyasının içeriksiz, beş para etmeyen, akıllarda en küçük bir demokratik bilinç birikimine dair hiçbir iz bırakmayan bayağılığıyla gününü gün etti. Eylemsizlik için kılını kıpırdatmadı, bunun da ötesinde, üslerinde eylemsiz duran HPG’li 9 gencin katledilmesini umursamaz gözlerle izledi.

Burak Cop: “AKP’yi Desteklemek Agos’a Uyar mı?”

15 Eylül 2010 / Sol Defter

Ben Agos gazetesinin okuru, dostu ve destekçisiyim. Bunu bilen bildiği için, az sonra yazacaklarımın herhangi bir “yanlış anlaşılma”ya kurban gitmeyeceğine dair içim rahat….

“Burjuva sosyalizmi” AKP’nin kapitalist maskesini gizleyebilir mi?

15 Eylül 2010 / Seyfi Adalı

AKP’nin yüzündeki kapitalist maskeyi perdeleyen, ona demokratik, eşitlikçi, darbe karşıtı görünüm veren soldan başkası değil. Murat Belge, Ahmet İnsel ya da Ömer Laçiner gibi entelektüeller; EDP, DSİP gibi çevreler AKP’ye ve referanduma toplumu medenileştiren, demokratikleştiren küçük bir adım olarak bakmamızı istiyor.

Herkes sınıfını yaşar

14 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

Burjuva hukuku darbecilere “ceza” verirse “ödeşmiş” mi olacağız? Ey “sos-sosyalistler”. Zaten burjuva düzeninin piyonlarını, burjuva mahkemelerinde yargılayınca 12 Eylül işkence haneleri çiçek mi açacak. Siz öyle bir şey yaptınız ki, onların istediği düzene, isteyerek Taraf oldunuz. 12 Eylül darbecilerinden devrimcilerin alacağını sonsuza kadar ertelediniz.

O Bizim Kamil Abimizdi!

14 Eylül 2010 / Zafer Aydın

11 Eylül 2010 günü yaşama gözlerini yuman Kamil Kınkır komünizm ideallerine sıkı sıkıya bağlı bir işçi olarak bütün ömrünü işçi sınıfı hak ve özgürlük mücadelesine adadı, DİSK üyesi Birleşik Metal İş sendikasında Genel Başkanlık görevinde bulundu.

Ertuğrul Kürkçü: Yurttaş Egemenliği İçin, AKP’ye Karşı…

13 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Referandum sonuçlarını doğru yorumlamak için gerçeğin üzerinden yaygın medyanın boyasının kazınması şart. Muhalif ya da yandaş olmaları fark etmiyor, temsile dayalı güç matematiğinin büyüsüne kapılmış yaygın medyanın gözünden bakılırsa, Türkiye referandum sonucunda “mavi”ye boyandı, “kırmızlar” denize döküldü…

2010 Anayasa Referandumu Sonuçları Hakkında Geçici Bilanço

13 Eylül 2010 / Yunus Öztürk

Herkesin kendi yolunda gittiği bir durum, AKP’nin ve sermayenin güçlenmesi demektir. Hiç kimsenin, ikincil nedenleri öne çıkartarak keyfiyete dayalı gerekçelerle Türk ve Kürt işçilere ve yoksullara grup çıkarlarını dayatmaya hakkı olmamalı.

12 Eylül Onunla Hesaplaşılarak Değil, Negatif Yoldan Tarihe Mal Oldu!

11 Eylül 2010 / Sol Defter

12 Eylül, fiziki acılarıyla, siyasal sonuçlarıyla ve psikolojik travmalarıyla, onunla hesaplaşılarak değil, negatif bir yoldan tarihe mal oldu. … Bugün, gerek bireyin kendini sorgulayışında, gerekse bütün toplumun güncel meselelerinin halline kafa yorulduğunda, 12 Eylül’ün herhangi bir şekilde eksene alınması kesinlikle bir ayak bağı durumuna gelmiştir.

“Demokratik özerklik”

11 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

“400-500 yıldır uygulanan ulusal kimliğe dayalı yönetim kapitalizmin dayatması bir yöntem olarak uygulandı ve sürecini tamamladı” açıklamasından sonra, kapitalizmin işlevini devam edebileceği yeni bir sistem önermek ne derece “devrimcidir”. Hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimin kapitalist sistem uyguladığı insanların halini düşünmek bile istemiyorum. İronik bir şekilde insanlara kapitalizmin en vahşi halini yaşatıp devrimci yapmaksa niyet sanırım bu da olmaz. Üstelik yerel anlamda ulusallık daha da güçlü hale gelecek.

Referandum ve eğitim

11 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Sahiden bir sosyal demokrat parti olsa çevresinde iş bitirici müteahhitler yerine sendikacılar olurdu. Sorduğunda da okullarda öğrencilerden sene boyunca kırk kaleme yakın para toplandığını öğrenirdi…‘Aslan sosyal demokratlarımızın’ özelleştirme politikalarına sahip çıktıklarını ve eğitimin özelleştirilmesi sürecine de itiraz etmediklerini, hatta katkı sağladıklarını biliyoruz.

‘Sol Liberalizm’ Bir Komplo mudur?

10 Eylül 2010 / Foti Benlisoy

Sol liberalizm, birilerinin ‘satılmış’ ya da ‘dönek’ olmasıyla, ‘liboş’luğuyla açıklanabilecek basitlikte bir olgu değil. Sol liberalizmi bir fikri-siyasal akım olarak değerlendirmek, onun düşünsel temellerini sorgulamak, tarihselleştirmek, kendimizi de sorgulamayı gerektiren hem fikri hem de pratik bir çabayı gerektiriyor.

Sınav sistemini kimse izah edemiyor!

9 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Bitlis, Türkçe’nin ağırlıkta olduğu YGS’de Türkiye sıralamasında kendine 74. olarak yer bulabildi. 2 ay sonra yapılan LYS’nin Türkçe-Sosyal bölümünde ise Türkiye birincisi oldu. Peki aradan geçen süre içinde ne oldu da Bitlis’te başarı patlaması yaşandı? Sınav sistemindeki çarpıklığı ortaya çıkartan tek örnek Bitlis değil.

Sınavlar olmasa bu kadar insan nasıl elenecek?

9 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

KPSS de yaşanan kopya skandalının ardından yıllardır bilinen fakat dillendirilemeyen bir sürü yolsuzluk teker teker gün yüzüne çıkıyor ve işin bence normal yanı kimse şaşırmıyor. Şaşırmıyor çünkü zaten herkes her şeyi biliyor!

Hacettepe taşeron işçisi Dev Sağlık-İş’te örgütleniyor

9 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Dev Sağlık-İş İç Anadolu Bölge Temsilcliiği ve SES Ankara Şubesi’nin çağrısıyla gerçekleştirilen iş bırakma eylemine 700 emekçi katıldı. Emekçiler eylemde “İnsanca yaşam ve güvenceli gelecek istiyoruz” ve “Maaşlarımız düzenli ödensin” pankartları taşıdı.

E.Kürkçü: ‘Sosyalistler Kürt hareketinin rakibi değil; ittifakı olmalı’

9 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Sosyalistlerin eşitlikçi, özgürlükçü ve yurttaşlık esasına dayalı bir anayasa girişimi başlatması ve Kürt özgürlük hareketiyle de ittifaka girerek, Kürt halkının taleplerini dile getirmesi gerektiğine işaret eden Kürkçü, bu kapsamda da emekten yana bir blok oluşturularak seçimlere hazırlanılmasını önerdi.