Ahmet Tonak: “Burada hayır, orada boykot” vesilesiyle iktisadın sefaleti

6 Eylül 2010 / E.Ahmet Tonak

Geçen hafta, Taraf gazetesinde bir yazının başlığı ‘Kriz bitti! Dönüşüm başlıyor…’ aynı hafta Radikal gazetesinde bir başka yazının başlığı ise ‘Resesyon mu depresyon mu?’ idi. (…) ‘Biten’ bir kriz olmadığı gibi, ‘resesyondur, bu da geçer’ gibi değerlendirmeler de en azından naiflik…

HSGGP: Taşeron işçileri yalnız değildir

6 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Basın açıklaması yer ve saati aşağıdadır:

Tarih: 07.09.2010 Salı (yarın)

Saat: 12.30

Yer: Çapa Tıp Fakültesi (Acil Girişi Karşısı)

Toplu Görüşme Sürecinde Konfederasyonların Sefaleti

6 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

4688 sayılı yasa 12 Eylül’den sonraki en kitlesel ve etkili emek muhalefetini sistem içine çekerek etkisizleştirmekle kalmadı, aynı zamanda örgüt dinamizmini yok ederek hantal, statükocu bir bürokratik yapıya dönüştürdü.

Referandumda Feminizmin İcabı Bence ‘Hayır’

5 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Bütün feminist değerlerimize düşman olduğunu ilan etmekten çekinmeyen bir başbakan “kadınlarımıza özel ayrıcalıklar” adı altında bize bir ikram teklif ediyor. Bu da biz kadınlar için bir “düello” konusudur. Ben bu ikiyüzlü ikramı eşitlik, özgürlük ve kurtuluş hedeflerimizin gereği olarak, elimizin tersi ile itmeden güçlenemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden, bu halk oylamasında, feminizmin icabı bence “hayır!” diyorum.

Murat Belge’nin evet’i, boykot’a rağmen evet’te ısrardır!

5 Eylül 2010 / Yunus Öztürk

Referandumda Kürt halkının üçüncü bir cephe yaratarak boykot dediği koşullarda Belge’nin evet’te ısrarı, Kürtlerin haklarına yönelik geleneksel devlet politikasını izleyen AKP’ye destek anlamına geleceği gibi, Kürtlerin de artık BDP ile değil AKP ile temsiliyeti tartışmaya açacağı için kabul edilemez.

Toplu Görüşme sürecinde “kurullar” ve sendikalar

5 Eylül 2010 / Yunus Öztürk

Sendikaların neredeyse tamamı o kadar “gerçekçi” ki, Uzlaşma Kurulu’nun zam oranı önerisi iki konfederasyonun (Kamu Sen ve Memur Sen) önerisinin üstünde, KESK’in zam önerisinin gerisinde kaldı. Üç konfederasyon da tam bir “gerçekçilik” (hükümet tarafını da düşünen önerilerle) ve “kamu” sendikacılığı örneği sergilemiş oldular.

Kağıtçının Ölümü

5 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Çöpten kazanılan hayatların kaybedecekleri tek şey, kağıtları doldurdukları iki tekerlekli arabaları. Onu da zabıtalar gece yakaladıklarının elinden almaya çalışıyor. Demir çubuklarla dövülüp yaralananlar, öldürülenler var. Yaşamları bile “kabil-i sarf!”

“Aktif boykot”la dayanışmak için Batı’da “aktif hayır”ı örgütlemeliyiz

4 Eylül 2010 / Seyfi Adalı

Emekçilerin siyasallaşması açısından Doğu’da boykot, Batı’da hayır: Düzenin ve hükümetin sömürü ve baskı siyasetine karşı Kürt ve Türk emekçilerinin, yoksullarının birleşik mücadelesi için… 13 Eylül’den sonra da mücadelemizi emekçilerin ve yoksulların arasında büyütmek için gayret göstermeliyiz.

Diyarbakır’dan Kürt halkına da TEKEL işçisine de yanıt gelmedi

3 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Önce şiddet, sonra görüşme, ardından oyalama ve verilen sözlerin tutulmaması… Başbakan, Kürt sorununda olduğu gibi TEKEL işçilerinin 4 C sorununda da benzer bir siyaset izliyor. Bir kez daha anlaşılıyor ki, aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere: ezilenler ve sömürülenler mücadelelerini birleştirmeli.

Korkmayın, EVET’iniz Kürtlere de yeter!

3 Eylül 2010 / Özcan Özen

12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasının yolu açılacak diyerek EVET diyenler son askeri şura öncesi 102 generalin tutuklanması kararı ve sonrasında yaşananları hatırlamalıdır. Kitlelerin arkasında etkin bir şekilde durmayacağı hiçbir yargılama darbecileri mahkum edemeyecektir. Ancak kitlelerin, siyasallaşan insanların yaratacağı bir anayasa sivil ve demokratik olabilir.

Toplu görüşme süreci özeleştirisi

3 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

Sizin göreviniz sendikaların bürokratik yapısını devam ettirip; bütçe ayarlamak, çalışan işçilerle cebelleşmek, direnişçi Tekel işçilerini “teşhir ve tecrit” etmek, delegelerin nabzını ölçmek değil. Sizin göreviniz devrim tarihinde önemli bir basamak olan Kesk’in emekçi mücadelesine katkısını en üst düzeye çıkarmaktır.

KPSS-AKP Eliyle Çalınmış Hayatlar

3 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Öğretmenin çalışabileceği tek yer Milli Eğitim bünyesidir. Öğretmenin çalışma ortamı okuldur. Şansı yaver gider de öğretmen olduğunu zaten diplomasıyla kanıtlayan öğretmen KPSS’den aldığı puanla kopya çekenlere rağmen atama yapılacak sayının içine girebilirse öğretmen olabiliyor.

“Evet” afişi kefeni oldu!..

2 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

AKP ya da CHP’nin yürüttüğü kampanyalar oy avcılığına dayalı. Ne kadar para o kadar reklam, afiş, bağış ve oy anlamına geliyor. Referandum, bir işletmenin çalışma kurallarına göre işliyor. Bu düzene “hayır” deyişimizin politik anlamı, “evet” afişinine sarılarak ölen işçi gerçeğinin ardında yatıyor.

Ragıp Duran: “Taraf’ın Boykotu, İktidar Küstahlığıdır”

1 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Taraf, Kürt hareketiyle, Kürt dünyasıyla ilişkiler konusunda okurları bilgilendirmek yerine, yönlendirmeye yönelik bir politika içinde (…) Taraf’ın Kürt okurlarla ilgili denediği politikası bir AKP planıydı aynı zamanda. Hatta, çok karşı oldukları TSK’nin de bu biçimde planları mevcut.

“Hayır”cı CHP ile sosyalist solun “hayır”ı arasındaki iki temel fark

1 Eylül 2010 / Seyfi Adalı

Kuşkusuz maddi olanaklar her siyasal hareket için önemli bir kaynatkır; ancak burjuva partileriyle sosyalist partiler arasındaki fark, tam da bu noktadan kaynaklanıyor. Sosyalistlerin işçiyle, halkla, yoksulla bağları onların esas kaynağıdır. Bu kaynak olmadığı sürece, emekçi sınıfları ikame edecek herhangi bir maddi (para) gücü olamaz.

“UPS’ye sendika girecek, başka yolu yok!”

1 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Üç ayı geçen ve genellikle işçileri ziyaret etmek ya da basın açıklaması, kısa yürüyüşler biçiminde gerçekleşen mücadelenin “içerden” örgütlenmesi sağlanarak sonuç almak mümkün olabilir. Dayanışma eylemleri ya da uluslararası “protesto” desteği önemli olmakla birlikte sınırlı bir etkiye sahip olacaktır.

“Toplu görüşmeci sendikacılık”

31 Ağustos 2010 / Ömer Yıldız

Kamu Sen’in düştüğü sendika aidat ödentisi yanlışını son toplu görüşmede Memur Sen yapıyor. Her iki “toplu görüşmeci sendika” da fiili meşru mücadele yerine bu tür yöntemlerle nicel artış hedefindeler. Aynı yöntemlerle “bileşik kaplar kanunu” doğrulamaktan başka emekçilere bir şey veremezler.

HSGGP: 1 Eylül’de UPS İşçileriyle Uluslararası Dayanışmaya

31 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

1 Eylül Çarşamba günü direnişteki UPS işçileriyle dayanışma amacıyla dünya çapında protestolar gerçekleşek. İstanbul’dami eylem saat 11.00’de Çapa önünden başlayacak yürüyüşle, Zeytirburnu UPS dağıtım merkezine kadar sürecek. HSGGP, UPS işçileriyle dayanışmaya çağırıyor.

“Hayırcı” sendikaların ortak basın açıklaması

31 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Sendikal hak ve özgürlükler herhangi bir kısıtlamaya gidilmeden tanınmalı; özelleştirme, esnek çalışma ve taşeronlaştırma yasaklanmalıdır. İşkolu barajı, noter şartı ve grev yasaklarını kaldırarak sınırsız örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkını da içeren, yeni ve demokratik bir anayasa yapılmadıkça demokratikleşmeden bahsetmek mümkün değildir.

Mesut Gülmez: Anayasa paketindeki sendikal haklar

31 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde kamu görevlilerine toplu sözleşme, grev ve toplu eylem haklarının tanınmamış ve 657’deki yaptırımların uygulanmış olması nedeniyle altı kez mahkûm olmasına karşın, bu hakların tanınmasını öngören uyum sağlayıcı hiçbir düzenleme girişiminde bulunmayan AKP hükümetine güven duyulması olanaklı mıdır?