ÇEL-MER işgali dördüncü gününde…

5 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyesi ÇEL-MER işçilerinin sendikal hakları için gerçekleştirdikleri fabrika işgali eylemi dördüncü gününde. Bugün saat 15.00’te valilikle 3. görüşme yapılacak.

Bilgi Üniversitesinde işe iade kazanıldı

5 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Üç aya yakın (82 gün) süren çadır eyleminin ardından sendika ile üniversite yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucunda 3 işçiden 2’si, Bülent Karaçeper ve Rıza Karaçeper işe döndü.

Ben Spartaküs’ü bilirim ilk…

4 Ağustos 2010 / Ömer Yıldız

Üzgünüm beldemde gördüklerime benzemiyorsunuz. Onlar emekçi ama sosyalist değiller. Siz sosyalistsiniz ama emekçi değilsiniz. Onların sosyalist olması için sizin emekçi olmanız lazım.

Sistemin organlarının yerini değiştirecek bir mücadeleye gerek var

3 Ağustos 2010 / Seyfi Adalı

“AKP giderse CHP-MHP gelir” uyarısı, çocukluğumuzdaki “öcü gelir” sözlerini hatırlatıyor. Yetişkin olmayan bir solu korkutabilir bu sözler! Kendi gücümüze güveniyorsak o zaman ister CHP ister AKP ne değişir?

ÇEL-MER işçilerinden fabrika işgali…

3 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

İşçiler, talepleri kabul edilene kadar işgal eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirirken, içeride ve dışarıda polis ablukası yoğunlaştırıldı. Hangar kapılarını kapatan polis, içerisini havasız bırakmaya çalışıyor.

Yasal çevre katliamları

2 Ağustos 2010 / Ömer Yıldız

“Gelişme” adı altındaki her çalışmada ormanın, çevrenin katledilmesinin önüne geçecek yasal düzenlemeler için çalışmalar yapılmalı. Yasal çevre katliamları engellenmeli.

Çel-Mer işçisi, fabrikasını işgal etti! Sizleri de çağırıyor!

2 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

İşgalimiz ÇEL – MER patronunun pervasız saldırıları karşısında meşru bir zemine oturmaktadır. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar İŞGAL eyleminde ısrarcı olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Referandumun kilit mevzu, Kürt sorunudur

2 Ağustos 2010 / Yunus Öztürk

Kürt ulusal hareketinin evet’çiliğe değil, kirli savaşa ve neoliberalizme “hayır” üzerinden netleşmesine yardımcı olabilirsek, Kürt sorunuyla emekçilerin sorunlarının ortak çıkarlarını ve ortak çözümlerini oluşturmanın zeminini yaratmış olabiliriz.

Referandumu “Boykot Cephesi” Kuruldu

2 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Boykot hareketimiz, 12 Eylül’le gerçekten hesaplaşmaya çağrıdır, politik özgürlük için, demokratik ve sosyal haklar için, halkların kardeşliği ve eşitliği, kadının kurtuluşu için mücadele demektir.

İstanbul’da boykot mitingi

1 Ağustos 2010 / N. Cemal

Eğer mitinge katılım esas alınacaksa, “sıcağa rağmen beş bini aşan bir kitle” değerlendirmelerine rağmen “boykot cephesi”nin İstanbul’da güçlü bir görünüm sunamadığını kabul etmemiz gerekecek.

DİSK’te neler oluyor?

1 Ağustos 2010 / Seyfi Adalı

Bu gidişin bugün DİSK’te, yarın KESK’te ve diğer sendikalarda sonlandırılarak, sendikaların işçi sınıfına ve kamu emekçilerine yakışır temsiliyetinin sağlanabilmesi ve yapısal sorunların çözümü tabandan gelişecek bir harekete bağlıdır.

DİSK: Kayıtdışı, Güvencesiz ve Geçici Çalışma Artıyor

31 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

İşsizlik AKP’nin 8 yıllık iktidarı boyunca, yapısal bir olgu…Hükümetin işsizliği bütünüyle ortadan kaldırmak, çalışma hakkını güvence altına almak gibi bir derdi de yok.

UPS’ye Sendika Girecek, Başka Yolu Yok!

31 Temmuz 2010 / N. Cemal

UPS’de olsun ya da Cerrahpaşa’da ya da Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesinde taşeron işçiler arasından ya da Esenyurt Belediyesinde olsun hak mücadelesinde olan, sendikalaşırken işten atılan kim varsa yan yana getirmeliyiz.

Yeniden fiili meşru mücadele ve sendikalar

31 Temmuz 2010 / Ömer Yıldız

Yeniden fiili meşru mücadele zeminine dönmezsek sendikal yaşamda tarihsel bir hata yaparak gelecek nesillerin hak mücadelelerinin önünü tıkayacağız. Hep birlikte mevcut sendikal yapıları yıkıp birleşik sendikal mücadeleyi oluşturmalıyız.

KESK Kongresine giderken, ÖSH-DSD deneyimi

31 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Fikri düzeyde yeni bir şeyler öğrenemeyen, belli bir siyasal perspektif geliştiremeyen; ama telefon edildiğinde gelmek ya da gitmek zorunda olduğunu hisseden; meclislerde sözü dinlenmeyen ama yandaş arandığında hatırlanan üyeler grupla ilişkisini zaman içinde asgariye indiriyor.

Vedat Türkali: Bu gidişat Türkün de Kürdün de felaketini hazırlar

30 Temmuz 2010 / Sol Defter

Marx’ın düşünceleri anıtsaldır. Bunu uygulayan Leninizm oldu. Bunu yok etmek istiyorlar. Stalinizmle karıştırıyorlar. (…) Leninist ol, bilimsel olarak onu uygula. Kürt sorununu da çözersin, her sorunu da açık çözersin. Yapmazsan, yalnız Marksist olarak kalırsan bugünkü TKP gibi olursun.

İşten Atmalar Yasaklansın! Atılan İşçiler Geri Alınsın!

30 Temmuz 2010 / N. Cemal

Taşeron firmanın tehdidine rest çeken Cerrahpaşa Hastanesi taşeron işçileri toplu olarak ve “Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganlarıyla basın açıklamasının yapılacağı Çapa Hastanesi’ne geldiler.

İşten atılmalara Taşeron İşçileri Derneği’nin Cevabı

30 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Taleplerimizle ilgili olarak üniversite yönetimi ve alt işverenin iyi niyet göstermemesi ve gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda eylemlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir.

“Dörtyol” ilçeydi, Türkiye’nin siyasi dörtyolu oldu

30 Temmuz 2010 / Ömer Yıldız

Bu gidişle Devlet siyasi görüşe ve etnik kimliğe göre gidilebilecek iller çizelgesi çıkaracak. Böylece memleketin neresine hangi siyaset ya da etnik köken girer bileceğiz. Siyasi Dörtyol… Ayrılıkçılığın dik alası! Bölünmenin devlet eliyle planlanması…

Hatay Demokrasi Platformu Dörtyol’da

30 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Mahalleye giderken bütün evlere, işyerlerine, direklere ve hatta ağaçlara abartılı bir şekilde dikilen Türk bayrakları ‘ulusal birliğin’ simgesi olmaktan daha çok bir tehdit aracı olması amaçlanmış gibiydi.